2 Nisan 2017 Pazar

Türk Düşünürleri: Tarık Zafer Tunaya

TARIK ZAFER TUNAYA

"Kitabın editörü tarafından yazılan Sunuş yazısında Tunaya’nın kısa biyografisi yanında çalışmanın kitaplaşma hikayesi de anlatılmaktadır. Kitapta, Sunuş bölü- münü müteakip, kitapları, tercümeleri, makaleleri, gazete yazıları ve söyleşilerini içeren geniş bir Tunaya bibliyografyası mevcuttur." http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy38/2011_38_CICEKT.pdf


BİYOGRAFİLERİ

--------------------------------.


"yaşadığı yıllarda yakalandığı şeker hastalığı, görme yetisini azaltmasına rağmen desen çalışmalarından asla vazgeçmemiş kişidir. her yılbaşı ve bayramda sevdiklerine kendi yapmış olduğu kartlardan gönderen, özellikle gençlere göstermiş olduğu sevgiyle hatıralarda pek kıymetli bir yer edinen, çok tatlı bir yüreğe ve eşe * sahip kişidir, gani gani rahmet dilenesi.... 28.05.2007 17:04 yedek ruh “


mete tunçay'a göre türkiye'de tarihçiliğin nikolay vasilyeviç gogol'udur.
(bkz: 
nikolay vasilyeviç gogol/38)   12.01.2011 04:51 hamza kara 


"türkiye'de siyasi partiler 1859-1952"
"türkiye'de siyasal partiler cilt: 1 ikinci meşrutiyet dönemi 1908-1918"
"türkiye'de siyasal partiler cilt: 2 mütareke dönemi"
"türkiye'de siyasal partiler cilt: 3 ittihat ve terakki, bir çağın, bir kuşağın, bir partinin tarihi"

gibi kocaman kitapları olan siyaset bilimci.. tarihçi.. 
09.01.2002 22:11 naylon  şikayet
------------.
----------------------------------------.
Tarih ve demokrasi : Tarık Zafer Tunaya'ya armağan / Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği.
ISBN-ISSN :9754063591  Yayın Bilgisi :İstanbul : Cem Yayınevi, 1992  Fiziksel Nitelik : 141 p. , [8] p. of plates : col. ill. ; 20 cm. 
Tarık Zafer Tunaya ’ya armağan. Yayın Bilgisi :İstanbul. : İstanbul BarosuY., 1992
Fiziksel Nitelik : I,585 s. ; 24 sm. Dizi Kaydı : ’istanbul Barosu yayını
Konu Başlıkları : Lawyers -- Turkey - Law -- Turkey -- Festschrifts - Hukukçular -- Türkiye - Hukuk -- Türkiye -- Armağanlar 

Aydın Aybay, Ders(11)- Erdoğan Teziç, Nerede Kalmıştık(14)- Rona Aybay, Bilge ve sevecen hocam:Tarık Zafer Tuna’ya(16)- Bülent Tanör, Prof. Dr. Tuna’ nın ANAYASAL GELİŞME tezi(19)- Bülent Ece, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya ile Türkiye’de çok partili hayatın 40. yılı üzerine bir röportaj(25)- Tekin Akıllıoğlu, Uluslararası İnsan Hakları kurallarının iç hukuktaki yeri ve değeri(47)- Emin Artuk, Yeni doğmuş çocuğun öldürülmesi cürmü üzerine düşünceler(53)- Celal Erkut, Danıştay’ın 1402’likler kararı: Türk kamu hukukunun yüzakı(71)- Mehmet Semih Gemalmaz, İşkencenin önlenmesi Avrupa Komitesinin etkinlikleri(Kasım 1989-Aralık1990)(87)- Hakan Hakeri, Türk Ceza Kanununda yapılan son değişiklikler(Kasım 1990)(99)- İbrahim Ö. Kaboğlu, Çevre hakkı karşısında idare ve yurttaş(119)- Münci Kapani, Judıcıal Actıvısm and the orıgınal Intent controversy(141)- Münci Kapani, Çağdaşlaştırıcı yargısal yorum ve kurucu amaç tartışması(149)- Atilla Nalbant, Karşılaştırmalı olarak gözetme iktidarı çercevesinde cumhurbaşkanının 1982 Türk anayasal sistemi içindeki konumu(157)-Burak Oder, Avrupa Toplulukları Adalet Divanının yargılama usulune ilişkin tüzük(4 Aralık 1974)(185)- Bahri Savcı, Yeni bir anayasaya doğru giderken çağdaşlığın anayasal ögeleri üzerine(225)- Turgut Tarhanlı, Çöl fırtınası harekatı ve Türkiye(259)- Erdoğan Teziç, Cumhurbaşkanının sorumluluğu(277)-zafer Üskül, Türkiye’de olağanüstü halin hukuksal çerçevesi(281)- Rauf Versan, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerinin siyasi ve hukuki temelleri(317)- Feroz Ahmad, Osmanlı İmp.nın sonlarında posta pulları siyaset ve ideoloji(335)- Rıdvan Akın, 1. TBMM. nin 1921 Teşkilatı Esasiye kanunu Lahiyasını Müzakeresi(343)-Sina Akşin, Mithat Paşa döneminin iktisadi görüşleri(361)- Mehmet Ö.Alkan , laik bir idolojinin doğuşu yada II. Meşruiyet’te Türkçülüğün toplumsal idolojisi: yeni felsefe ve felsefe mecmuası(377)- Ali Birinci, II. Meşruiyet sonrasındaki ilk nizamiyesi(409)- Ozan Erözden, Mart 1919-nisan 1920 tarihleri arasında ege 
illerinde düzenlenen kongrelere katılanların Birinci BMM’ne yansıma oranları(439)- Cemil Koçak, Tek-parti döneminde cumhuriyet halk partisi’nde parti müfettişliği(459)- Cemil Oktay, Edgar Morin’in kalemiyle selanik(495)- İlber Ortaylı, Son devirde osmanlı musevileri(501)- Server Tanilli, Ordu ve demokrasi(517)-
 Zafer Toprak, Eski türkçe yazında temel hak ve özgürlükler(531)- Mete Tunçay, İttihat ve terakki cemiyeti’nin 1911 kongresi belgeleri(557)- İlter Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde parti değiştirme olayı(571)

--------------------------------.
Tarık Zafer Tunaya Anısına: Yadigar-I Meşrutiyet / haz. M. Ö. Alkan ; yay. haz. ; B. Çınar.
ISBN-ISSN :9786053991342 Yayın Bilgisi :İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010 
Fiziksel Nitelik : 283 s. ; 23 cm.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder