15 Mayıs 2017 Pazartesi

Bilgeler Zirvesi 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir

Bilgeler Zirvesi 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir

Bildiriler

26-28 Mayıs 2014 Tarihleri Arasında Eskişehir'de Yapılan Bilgeler Zirvesinde Sunulan Bildiriler

Bilgeler Zirvesi Bildirilerinin Editör Hizmetinden Geçmiş Yeni Nüshaları Sitemize Yerleştirilmiştir.

1. BÖLÜM: BİLGELER
Bekir KARLIĞA :Bir Medeniyet Düşünürü FarabiİzleOku
Kemal AYDIN :İbn-i SinaOku
Ferruh AĞCA :Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has HacipİzleOku
Mairamkan İSABAEVA :İmam Serahsi Kimdir?İzleOku
Mustafa KARA :Türkistanın Işığı Necmeddin-i KübrâİzleOku
Mahmud Erol KILIÇ:Anadolu İslam’ının Kurucu Babalarından: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn ArabiOku
Kâzım CEYLAN :Türk-İslâm Medeniyetinin Öncülerinden Ahi Evran Velî ve Medeniyetimize EtkileriİzleOku
Saffet ATAK :Ahi Evranın Tasavvufu Yaşaması ve YaşatmasıİzleOku
Esin ÇELEBİ BAYRU - Nuri ŞİMŞEKLER:Hz. Mevlâna Öğretileriyle Bilgiden Bilgeliğe UlaşmakİzleOku
Ekrem ARIKOĞLU :Orta Asya’nın Yunus Emre’si: Asan KaygıİzleOku
Sevil GÖKTUNA:Eşrefoğlu Rumi HazretleriİzleOku
Nurettin GEMİCİ :Evliya ÇelebiİzleOku
Mustafa TATCI :Limni’de Sürgün Bir Velî: Niyâzî-i MısrîİzleOku
Halit BİLTEKİN:Vak’a-Nüvis Mehmed Râşid Efendi ve Bir TazminiİzleOku
Mustafa ERDOĞAN :Eski Türk Edebiyatının Bilge Şâiri: NâbîİzleOku
Yusuf GEDİKLİ :Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)’nın Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Mevla Görelim Neyler Nakaratlı ŞiiriİzleOku
F.S. SAYFULİNA :Sibirya Tatarlarını Dünyaya Tanıtan ŞahıslarİzleOku
Cafer ŞEN :"Bir Bektaşî Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri"İzleOku
Ferit YUSUPOV :Türk Halkları Münneverı Abdullah TukayİzleOku
Azhar SHALDARBEKOVA :Çokan (Muhammed Hanafiya) Valihanov – 19.Asrın Türk BilgesiİzleOku
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU :Musa Carullah Bigi’nin Görünmeyen Tarafları veya Musa Carullah Bigi Mehemmedemin Resulzade’nin Kaçırılmasında Nasıl Yardımcı OlduİzleOku
Selahittin TOLKUN :Sovyet Döneminde Yaşamış Bir Türkistan Bilgesi: Alihan Töre SagunîİzleOku
Murat ORHIN :Mehmet Ali Tevfik EfendiİzleOku
Mehmet Mahur TULUM :Özbekistanlı Büyük Türk Müsteşriği Abdusadık İrisovİzleOku
Ali KORKMAZ - Faruk TEMEL:Bir Lider ve Eylem Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviçİzleOku
Zebiniso KAMALOVA (Zebunniso HUSAYN):Nesef ve Keş’ten Parlayan IşıkOku
2.BÖLÜM: BİLGELER VE İSLAM
Ali YERAL :Hz. Cafer-i Sadık (A.S)’ın Dini ve İlmi DeryasıİzleOku
Salih ÇİFT :Bir Bilge Olarak Hakîm Tirmizî ve Anadolu Tasavvuf Kültürüne TesirleriİzleOku
Müjdat SÖĞÜTÇÜ :İslam Hoşgörüsü ve Bu Hoşgörünün İsmi Ebu’l-Hasan HarakanîOku
İsmail ÇALIŞKAN:Ahmed Yesevî Düşüncesinde Kur’an’ın Yeri -Bir Gönül Erinin Mısralarına ‘Ruh Veren’ Ayetler-İzleOku
Ahmet YILDIRIM :Hoca Ahmed Yesevi: Düşünce Sistemi, Kaynakları ve TesirleriİzleOku
Galib SAYILOV :Nesimi’nin İnsan Konsepti ve İslamİzleOku
Ahmet İNAN :Büyük Müfessir Mustafâ Hayrî EfendiİzleOku
Mustafa ŞENTÜRK:Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân ve'l-Mesâhıf Adlı EseriİzleOku
3. BÖLÜM: BİLGELER VE GÜNÜMÜZ SORUNLARI
Mazhar BAĞLI :Bilgeler ve Birlikte Yaşama KültürüİzleOku
Hidayet AYDAR :"Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler"Oku
Sadullah ERGÜN :Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Fikri Hayatları, Reçeteleri ve Günümüze YansımalarıİzleOku
Kasım TATLILIOĞLU :Ahi Evran’ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış AçısıİzleOku
Ahmed AKGÜNDÜZ :Bediüzzaman ve Günümüz Problemleri Hakkındaki TavsiyeleriOku
4. BÖLÜM: TASAVVUF
Ahmet Emin SEYHAN:Ebu'l-Hasan El-Harakânî’nin Sevgi, Merhamet ve Hoşgörü AnlayışıİzleOku
Osman Nuri KÜÇÜK :Bir Gönül Bilgesinin Gönül TarifiİzleOku
Murat AYAR :Mevlânâ’nın Rubâîlerinde Seyr u Sülûk Metaforu Olarak “Gece”Oku
Süleyman ATEŞ :Yunus’ta İlâhî AşkOku
Aygun XAVERİ :Ehmed Yesevi ve Yunis İmre Şeirinin Tesevvüfi QarşılaşdırılmasıOku
Talip TUĞRUL :Sarı Saltık’ın Tarihî ve Menkıbevî HayatıİzleOku
Rabia UÇKUN :Saltuknâme’ de Sarı Saltuk Gazi’ye Atfedilen KerametlerİzleOku
Bilal KEMİKLİ :Bir İrfan Ocağı: Kütahyalı Gaybî ve AilesiİzleOku
Mehmet ATALAN :Vîranî Baba’nın Fakr-Nâmesinde Tasavvufî UnsurlarİzleOku
Necdet YILMAZ :Mehmed Zahid Kotku (K.S.)İzleOku
Güllü YOLOĞLU (MEMMEDLİ):Mucize, Keramet, Firaset Sahipleri, İstidraç, ŞamanlıkİzleOku
5. BÖLÜM: İRFAN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
Serxan XAVERİ :Seyid Ehmed Yesevinin Türk-İslam Medeniyyetinin Teşekkülünde RolüİzleOku
Emine YENİTERZİ :Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Zekâ DeğerleriİzleOku
Adnan KARAİSMAİLOĞLU :Mevlana ve Anadolu Geleneği -Mevlana’ın Kimliği ve Anadolu Geleneği Olarak İsimlendirilebilecek Kimliğe Katkısı-İzleOku
Gökhan Tarıman CENİKOĞLU :Türk Dünyasında Nasreddin Hoca FıkralarıİzleOku
Aziz ALİEKBERLİ :Yunis Əmrə Tarixi Şəxsiyyətinin Azərbaycanda İzlərİzleOku
Süleyman ULUDAĞ :CâmîİzleOku
Ömer YILMAZ :Sufi-Alim, Edip-Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve AhlakİzleOku
Ayşe Yücel ÇETİN :İrfan, İnsan ve Toplumsal Değerler Bağlamında AkşemseddinİzleOku
Ahmet KARTAL :Alî Şîr Nevâî’de İrfanİzleOku
Seyfeddin RZASOY :Ebülgazi Bahadır Han Oğuz Töresinin Koruyucusu ve Yaşatıcısı GibiİzleOku
Sami BASKIN:Osmanlı Devletinde Kültürel Bütünleşme Süreci ve Bin Muhammed SalihİzleOku
Kaliyeva Şınar SAYATKIZI :Farab’lı Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi (Ebu İbrahim İshak el-Farabi’nin «Divan el-Аdab» Eserіni Esasa Alarak)İzleOku
Yaşar SARI :Gaspıralı İsmail’den Cengiz Aytmatov’a Türkistan Coğrafyasında MedeniyetİzleOku
Éva CSÁKİ :Türk Bilgelerine DairİzleOku
Erdal ADAY :Horasan Erenleri’nin Menkıbevi Şahsiyetlerindeki Ortak ÖzelliklerİzleOku
Cezmi BAYRAM :Yeni Medeniyet Tasavvuru ve Türk DünyasıİzleOku
Hamit AKTÜRK :Alevî Bektaşî Hiyerarşik Yapılanmasında Rol Model Olarak Hacı Bektaş VeliİzleOku
Mehseti İSMAYIL :Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Milli Değerler –Sözlü Edebiyata YansımalarıİzleOku
Qasimova SEVİNC:Türk Halklarını Dünyaya Tanıtan Eğitimci - Düşünür: Doğu ve Batı Biliminde Köprü: Mırza KazımbegİzleOku
Abdülkerim ERDOĞAN :Erzincanlı Salih BabaİzleOku
6. BÖLÜM: İNSAN, TOPLUM
Nevzat TARHAN :Travma Çağında Anadolu BilgeleriİzleOku
A. Faruk SİNANOĞLU :Türk Kültüründe Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına YansımalarıOku
İsmet ÇETİN :Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi Aydını ve Düşünce Dünyası: Tursun FakihİzleOku
Muslihiddin MUHİDDİNOV - Juliboy ELTAZAROV:Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Kâmil İnsan Kavramının Yorumu ve Onun Çağdaş «İnsani Gelişim» Düşüncesiyle Felsefi-Estetik Açıdan BağlantılarıİzleOku
Almaz ÜLVİ (Binnətova):Sultan Hüseyn Bayqara və AzərbaycanOku
Ramazan QAFARLI :Bextiyar Vahabzade Türk Dünyasının İstiqlal ŞairidirİzleOku
Gerayzade Ellada İsa Kızı :Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Vatanseverlik MotifleriİzleOku
Kemale GAHRAMANOVA :Nizami Gencevi Bakış Açısında Güzel İnsan ToplumuİzleOku
Levent BAYRAKTAR :Dünya Sorunlarına Her Dem Taze Bir Cevap: Yunus EmreİzleOku
Mehmet Vefa NALBANT:Bir Kültür Mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t- TürkİzleOku
Abulfez SÜLEYMANOV :Azerbaycan Milli Kimliğinin Korunmasında Bahtiyar Vahabzade’nin RolüİzleOku
Zübeyir AKÇE :Bediüzzaman Said Nursi’nin Toplumsal Barışı Tesis Etme İle İlgili GörüşleriİzleOku
Nevena GRAMATİKOVA :Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına YansımasıİzleOku
Yıldırım ALKIŞ :Anadolunun Fethi ve Şehit Ebu’l-Hasan HarakanîİzleOku
Ayhan İNAK :Said Nursî’nin İman Merkezli Hizmet Anlayışının Toplumsal Birlikteliğe KatkısıİzleOku
Hüseyin BUDAK :Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin (1813-1894) Türk Dünyasına EtkileriİzleOku
Refik ENGİN :Nasliç, Serfice ve Grebene Yöresi Bektaşileri PatriyotlarİzleOku
Bekir TATLI :Türk-İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (Ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: İslâmiyet Ruhumuz, Türklük BedenimizdirİzleOku
Nimetullah ARVAS :Nakşi Geleneğinin Bir Takipçisi Olan Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin İstanbul YansımalarıİzleOku
7. BÖLÜM: ADALET VE SİYASET
Sait AŞGIN :Yusuf Has Hâcib ve Türklerde İdareci TasavvuruİzleOku
Özgür Kasım AYDEMİR:Kutadgu Bilig’de Dile Gelen İktidarOku
Dilaver DEMİRAĞ :Tavusun Kuyruğu: Mevlana ve Dünyevi İktidarİzleOku
Fethi GEDİKLİ:Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadı İmgesiİzleOku
8. BÖLÜM: FELSEFE, BİLİM, AHLAK VE EĞİTİM
Mehmet VURAL :Türk-İslâm Düşüncesinde GazzâlîİzleOku
Süleyman DÖNMEZ:Bir Bilge-Filozof Olarak Nasrettin HocaİzleOku
Fuzuli GURBANOV :Fuzuli'nin İlahi Aşk FelsefesiİzleOku
M. Necip YILMAZ:Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin MimarlarıİzleOku
Tahir AŞİROV:Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Düşünce Yapısı ve EtkisiOku
Yusuf KARAKUŞ:Mahtumkulu Firâkî ve Düşünce DünyasıOku
Serik YERGALİ :İnsanlığın Türk Kökenli ÜstadıİzleOku
İbrahim TÜZER :Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Midhat Efendi ve ModernleşmemizİzleOku
Ali YILDIRIM :Mehmet Akif Ersoy’un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan DeğerlendirilmesiİzleOku
Burhan BALTACI :Dinî ve Millî Tefekkürü Bütün Olarak Sunan Bir Bilge Şahsiyet “Mehmet Feyzî Efendi”İzleOku
Gıyasettin AYTAŞ :Hacı Bektaş Veli ve Düşünce SistemiİzleOku
M. Nesim DORU :Molla Ahmed El-Cezerî (Melayê Cizîrî)'nin Varlık Düşüncesinde İnsanın Ontik DeğeriİzleOku
Sedakat NEMETOVA :Türk - İslam Felsefesinde “İdeal İnsan” TasavvuruİzleOku
Ali Osman GÜNDOĞAN :Ahlâk Filozofu Olarak Nurettin TopçuOku
Salih YILMAZ :Türk Mitolojisinde Bilgelik KavramıİzleOku
Hayrani ALTINTAŞ :On Sekizinci Yüzyılda Bir Pozitif İlim ÖncüsüİzleOku
Gencay ZAVOTÇU :Yûnus Emre Dîvânı’nda İlim ve BilgiİzleOku
Karimov Bahtiyor RAHMANOVİCH :Harezmi, Farabi, Biruni ve İbni- Sina’nın Mirası ve Dünya Biliminin GelişimiOku
Metanet Azizgizi ALIYEVA :Din İle İlmin Bütünleştiği Nokta: İmam Cafer-i Sadik’ta, Ondan Aşikar ve Üveysi Yolla Bilgi Alanlarda “Kuantum” BilgisiİzleOku
Serdar Bedii OMAY :Fazilet ve Sanatla Örülen Muazzam Bir Şahsiyet: Şeyh GâlibİzleOku
M. Halil ÇİÇEK :Mevlana Halid El- Bağdadî’yi Evrensel İnsanî Değerler Açısından Farklı Bir OkumaİzleOku
Gürbüz AKSOY :Bediüzzaman Said Nursi İle Dördüncü Kuşak Üniversitelere DoğruİzleOku
Ebru DEMİRCİOĞLU - İsmail H. DEMİRCİOĞLU :Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer EğitimİzleOku
Süleyman DOĞAN :Mesnevi’de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik YaklaşımlarİzleOku
Ekrem AYAN :Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev'in Kara Sözlerinde EğitimOku
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU :Mevlana ve İslam Tasavvuf Düşüncesinde Birlikte Yaşama Tecrübesi İle Savaş ve Barış ÖğretisiİzleOku
Gatibe VAGIFKIZI :Etno-Kültürolojı Değerler Kodeksi Olarak: Edip Ahmet Yükneki`nin Atebetü’l-Hakâyık EseriİzleOku
Kamer ALHANOVA :Leyla Erbil`in Romanlarında Psikolojik TahlillerOku
Gülnar Saigy KOKYBASSOVA :İsmail Gaspıralı ve Kazak AydınlarıİzleOku
Veli Savaş YELOK :Feyzullah Hocayev ve Cedit HareketiİzleOku
Mihrullah TEVEKKÜL :Uygurlarda Ceditçilik Hareketi ve Onun Etkisi Üzerinde Genel Bir DeğerlendirmeOku
9. BÖLÜM: DİL VE EDEBİYAT
Ayşe İLKER:Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre’nin Özgün KatkılarıİzleOku
Özen YAYLAGÜL:Yunus Emre, Kavram DünyasıİzleOku
Ra’no İBRAGİMOVA:Alişir Nevai’nin Eserlerinde Bilim Kurgusal UnsurlarİzleOku
Ağaverdi HALIL:Mahmut Kaşgarli’nın Türk Halk Edebiyatını Öğrenme YöntemleriİzleOku
Abdullina Gülfira RİFOVNA:Kaşgarlı Mahmut ve Başkurt DiliİzleOku
Husainova Leyla MIDHATOVNA :“Türk Lehçeleri Sözlüğü” M. Kaşgarlı ve Başkurt DiyalektolojisiİzleOku
Mehmet TEMİZKAN :Mahtumkulu Divanı’nda Geçen Âyetler ve Sûreler Üzerine Bir İncelemeİzleOku
Bokijon TUKHLIYEV :Alişir Nevai Gazellerinin Şerhlerinin Yapılması HakkındaİzleOku
Bayan KERİMBEKOVA :Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetlerindeki Münacaat’ın Çağdaş Kazak Şiirine YansımalarıİzleOku
Abdurrahman GÜZEL :Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Üzerine Kısa Bir DeğerlendirmeOku
Can ÖZGÜR :Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu’l-Leys Es-Semerkandî’nin Söz VarlığıİzleOku
Quliyeva Mehriban ADIGÖZƏL QIZI :İsmayil Bəy Qaspiralinin Ana Dili Uğrunda Apardiği MübarizəİzleOku
Zafer KİBAR :Abay’ı Doğru AnlamakİzleOku
Rahman İLMAMMEDOV :Zemahşeri’nin Mukaddimetü’l-Edeb Eserinin Türk Dilleri İçin ÖnemiİzleOku
Yar Muhammad BADİNİ :Hoca Ahmet Yesevi’nin Edebi Mîrası ve Türk DiliİzleOku
Feride TURAN - Maksut YÜKSEK:Gönül Sultanlarının Söylemleriyle Türk Dilinin “Gönül” YolculuğuİzleOku
Mehmet Mehdi ERGÜZEL - Ayşe AYDIN :Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefviznâme’sinde Bilgece Bakışlar ve KavramlarİzleOku
Reyhan KELEŞ :Gâlib’in Has Bahçesinin GülleriİzleOku
Gülsine UZUN :Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” ve “Gün Olur Asra Bedel” Romanlarında Nesil ÇatışmasıİzleOku
İlahe NOVRUZOVA :Azerbeycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid’in RölüİzleOku
Zhala BABASHOVA :"XX. Yüzyıl Azerbaycan Romantizmi; Hüseyin Cavid ve Türk Edebî Ortamı"Oku
Derya DATLI :Risâletü’n-Nushiyye’deki Arkaik Kelimelerin Tespiti ve Kelime Türlerine Göre SınıflandırılmasıİzleOku
Florida KULLA :Hayatını Türk İle Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin SamiİzleOku
Dildare TAŞEVA :Rumî Sanatında Hayvan Karakterlerin İfadesiOku
Nurlana GASIMLI :Azerbaycan Yeni Edebiyatinin Gerçekçi Yazari Celil MemmedguluzadeOku
Ürün Şen SÖNMEZ :Bir Bilgenin Romanı: OdOku

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder