7 Mayıs 2017 Pazar

Eski Türkçe Sözlük ve Dizinler

Lütfen Linklerin üzerini tıklayınız..

Eski Türkçe Sözlük ve Dizinler

 • Eski Türkçe Sözlük (Kaşgarlı)
  Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini. 
 • Osmanlıca Sözlük & Alfabe
  Osmanlı İmparatorluğu'nun (The Ottoman Empire) resmi yazışma ve edebiyat dilinden geniş kapsamlı kelimeler dizini, sözlük. 
 • Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  "Türkler'in Hocası" Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, bin yıl önceki Türkçe aslı ve günümüze aktarımı. 
 • Kutadgu Bilig Dizini & Çevirisi
  11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han için yazıp ona takdim ettiği Türkçe eser. 
 • Türkçe isimler
  Mana ve tarihi bağlantıları ile Türkçe isimler dizini. 
türkçe ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder