5 Mayıs 2017 Cuma

İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Vecizeleri

Lütfen Bağlantıyı Tıklayın

İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Vecizeleri
1.       "Hiç bir medeniyet, çürümeden çökmez" İbn Haldun
2.       "Klasik gelenekte, seyahat ilmin mütemmim bir cüz'üdür. İlmi kıvama getirir."  
3.       "Bir ülkeyi vatan yapan dirileri değil ölüleridir, mezartaşları tapu senedidir"
4.       "Günümüzde hikmet araştırmaları büyük oranda öncekilerin yazdığı kitapları anlamakla sınırlandırılıyor" İbn Nefis
5.       "Anadolu'daki matematik ilimlerin inşaası, Merağa sayesindedir."
6.       "Klasik geleneklerde kadîmin kıdemi, modern geleneklerde ise cedîdin vaadi merkezdedir"
7.       "Hissiyata dönüşmeyen fikriyat, toplumsal dönüşümler yapamaz"
8.       "Bilgi güce tabi olursa niza ortaya çıkar, güç bilgiye tabi olursa nizam ortaya çıkar." #Taşköprülüzade  
9.       "Her şey Merv'de başladı..."  
10.   "Anlam, bütünde ortaya çıkar, kültürün holistik perspektifi ortadan kalkarsa, parçaları anlamsızlaşır."
11.   "Merv, üç kelimeyle özetlenebilir: Tahkik, Tahrir, Ta'lim..."
12.   "Nazar, manzarayı yaratır..."
13.   "Savaşlar aslında malzemeler arasında değil anlam-değer dünyalarının mücessem halleri arasındadır"  
14.   "Merağa okulunun en önemli ilkesi, gözlemle uyumlu model düşüncesidir"
15.   "Oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu" (Edward Said)
16.   "Mısır aynı zamanda İslam'ın da ansiklopedik merkezi olmuştur."  
17.   "İslâm Medeniyeti Bağdatla başlar"
18.   "Matematiksel, Mantıksal ve Tıbbî Felsefe Bağdat'ta dirilmiştir"
19.   "Benzerlikler insanları çürütür farklılıklar diriltir - Nizamülmülk"
20.   "Bağdat aynı zamanda ilk 'Halk Kütüphanesi'nin kurulduğu İslam şehridir"
21.   "Madde olmadan mânâ olmaz!"
22.   "Basra ve Kûfe'deki zihniyet 'algoritmik düşünce' karakterleri taşır"
23.   "Eğer güçlü bir ruhunuz yoksa, şehrin ruhu bedeninizi işgal eder"
24.   "İslamiyet'in ilk dönemlerinde Basra, Kûfe ve Fustat ilk kurulan şehirlerdir"
25.   Ömer b. Abdülaziz, 'kitapların insanlar arasında neşrini emrederek' "bilginin topluma açılmasını" sağlama aldı..
26.   "İslam Medeniyeti'nin ilerleme fikri, lineer değil spiraldir..."
27.   Medîne Vesikası esasında Medîne'de yaşayan farklı gruplara birlikte öngörülebilir bir hayat sunma ve  "İslâm'ın, Medîne döneminde lokal kültür havzalarını birleştirmesi çok önemlidir"
29.   "Medîne, hem bir ideal hem de o idealin pratiğidir"
30.   "Understanding is to discover the invisible side of the visible"
31.   "Bilgi kan gibidir, bilginler de kalp gibidir - Kâtip Çelebi"  
32.   "Fikriyatın hissiyata dönüşmesi süreç ister"
33.   "İnsanı aşan bir bilgiyi idrak edemeyiz"
34.   "Her kültür, her medeniyet bir metafizik çanakta meydana gelir"  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder