16 Ağustos 2017 Çarşamba

Tarih Bilinci

1.    “Epizodik belleksizlik” olarak tanımlanan, sârî ve cehâlet olarak dönen bir zihin sakatlanması
2.    İnsanlar, olaylar arasında bağ kurmayı;  süreklilikleri tâkip edip manâlı genellemeler türetme ve nihâyet tahayyül geliştirme ka’biliyetlerini kaybederler. Bu rahatsızlık Türkiye’de en ileri boyutlarını yaşıyor. Çok ciddî bir “târih bilinci” sorunumuz var. Bu sorunu ya görmezden geliyoruz veyâ târih bilincinin içini ideolojik abur cuburlarla dolduruyoruz.
3.       Târih bilincini dert etmeyenler; Carpe Diem gibi basitlemeleri baştacı edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. En büyük felâketler karşısında bile; bir kaç günlük mâtemden sonra; “Hayât devam ediyor. Haydi bütün eller havaya” deyip çıkıveriyoruz işin içinden.
4.       Ama doğrusu; ben epizodik belleksizliğin çok daha yaygın bir rahatsızlık olduğunu ve en çarpıcı insanlık durumlarından birisini oluşturduğunu düşünüyorum. Zamandan ve zeminden kopmuş IBM nesillerinin varlığı durumu sâdece derinleştirdi ve  yerleşik hâle getirdi. Değilse bu tablonun her zaman bir seyri oldu. “Târihten ders çıkarmayı bilememek” olarak anlatılan da bu belleksizliğin bir nev’i târifi olsa gerekir.

http://www.yenisafak.com/yazarlar/suleymanseyfiogun/distopya-2039569

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder