11 Ağustos 2018 Cumartesi

4000 Sayfa Hazine: 100 Türk Klasik Eserlerinin Sözlükleri
Doç Dr Suat ÜNLÜ

https://www.kitapyurdu.com/yazar/yrd-doc-dr-suat-unlu/155304.htmlYayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünlü S., Durgunay B., "Tarihî Türk Dilinin Yabancı Kavramları Karşılamadaki Yetkinliği: Ashâb Kavramının Türkçe İlk Kur'an Çevirilerindeki Karşılıkları", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.5, pp.1490-1531, 2016 (Link)
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinde Uhrevi Yer Adları ", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.6, pp.985-1032, 2011
Ünlü S., "Kur’An’Da Geçen Bazı Arapça Deyimler Ve Tabirler’In İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinden Tiem 73’Teki Türkçe Karşılıkları Üzerine", Gazi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.109-153, 2008
Ünlü S., "Kur’An-I Kerimin Türkçeye Çevrilmesi Ve Ilk Türkçe Kur’An Tercümeleri", Dini Araştırmalar Dergisi , cilt.9, ss.9-57, 2007
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’Ân Tercümelerine Göre Esmâ-I Hüsnâ ", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.1-63, 2007
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinde Geçen “ Gün “ Kavramı Üzerine", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.33-78, 2007
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinde Geçen Bazı Özel Adlar Üzerine", Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , vol.7, pp.143-182, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ünlü S., "Kur’Anda Geçen Zaman Kavramı Ve İlk Türkçe Kur’An Tercümelerindeki Karşılıkları Üzerine", I.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.13-
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinde Yer Adları Üzerine", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2008, pp.311-343
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümelerinde Akrabalık Adları Üzerine", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-30 Kasım 2007, pp.79-111
Ünlü S., "İlk Türkçe Kur’An Tercümesi Tiem 73’De –Geçen Esma-I Hüsna İsimleri", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Haziran 2005, pp.17-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)- Türkiye Türkçesi Mealli Karşılaştırmalı Kur'an-ı Kerim Cilt:1", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Ayet Bağlamında Türkiye Türkçesi Meâlli-Doğu Türkçesi (Tiem 73 KT, Rylands KT, Anonim KT, Hekimoğlu KT, Özbekistan KT) Satır Altı Karşılaştırmalı Kur'an Tercümeleri", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Ayet Bağlamında Türkiye Türkçesi Meâlli-Doğu Türkçesi (Tiem 73 KT, Rylands KT, Anonim KT, Hekimoğlu KT, Özbekistan KT) Satır Altı Karşılaştırmalı Kur'an Tercümeleri", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Doğu Türkçesi Kur'an Tercümeleri Açıklamalı Örnekli Sözlüğü", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Ayet Bağlamında Türkiye Türkçesi Meâlli-Doğu Türkçesi (Tiem 73 KT, Rylands KT, Anonim KT, Hekimoğlu KT, Özbekistan KT) Satır Altı Karşılaştırmalı Kur'an Tercümeleri ", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Doğu Türkçesi Kur'an Tercümeleri Açıklamalı Örnekli Sözlüğü", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Doğu Türkçesi Kur'an Tercümeleri Açıklamalı Örnekli Sözlüğü", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Ayet Bağlamında Türkiye Türkçesi Meâlli-Doğu Türkçesi (Tiem 73 KT, Rylands KT, Anonim KT, Hekimoğlu KT, Özbekistan KT) Satır Altı Karşılaştırmalı Kur'an Tercümeleri", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)Tıpkı Basım -Transkribeli Metin Cilt:6", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)Örnekli Açıklamalı Sözlük Cilt:7", Konya Selçuklu Belediyesi Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73) Örnekli- Açıklamalı Sözlük Cilt:8", Konya Şelçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)- Türkiye Türkçesi Mealli Karşılaştırmalı Kur'an-ı Kerim Cilt:3", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Ayet Bağlamında Türkiye Türkçesi Meâlli-Doğu Türkçesi (Tiem 73 KT, Rylands KT, Anonim KT, Hekimoğlu KT, Özbekistan KT) Satır Altı Karşılaştırmalı Kur'an Tercümeleri", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)- Türkiye Türkçesi Mealli Karşılaştırmalı Kur'an-ı Kerim Cilt:2", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)- Türkiye Türkçesi Mealli Karşılaştırmalı Kur'an-ı Kerim Cilt:4", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Transkribeli Kur'an Tercümesi (TİEM 73)Tıpkı Basım -Transkribeli Metin Cilt:5", Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, KONYA, 2018
Ünlü S., "Doğu Türkçesi Kur'an Tercümeleri Açıklamalı Örnekli Sözlüğü", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Doğu Türkçesi Kur'an Tercümeleri Açıklamalı Örnekli Sözlüğü", Hiperlink, İSTANBUL, 2018
Ünlü S., "Eski Anadolu Türkçesi sözlüğü 2 cilt", Eğitim yayınevi, KONYA, 2015
Ünlü S., "Kur’an Arapça Çekimlerine Göre Harezm Türkçesi Konkardanslı Sözlüğü ", Eğitim Yayınları, KONYA, 2014
Ünlü S., "Harezm Türkçesi Transkribeli- Türkiye Türkçesi Tercümeli Satır-Altı Kur’an Tercümesi (Cilt 2) ", Eğitim Yayınları, KONYA, 2014
Ünlü S., "Harezm Türkçesi Transkribeli- Türkiye Türkçesi Tercümeli Satır-Altı Kur’an Tercümesi (Cilt I) ", Eğitim yayınları, KONYA, 2014
Ünlü S., "Çağatay Türkçesi Sözlüğü", EĞİTİM YAYINEVİ, MANİSA, 2013
Ünlü S., "Harezm Altinordu Türkçesi Sözlüğü", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2012
Ünlü S., "Karahanlı Türkçesi Sözlüğü", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2012
Ünlü S., "Doğu Ve Bati Türkçesi Kur'An Tercümeleri Sözlüğü", EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA, 2012


Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder