31 Ağustos 2019 Cumartesi

Enosis ve Evanjelizm

Büyük Britanya'ya, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden ortak bir müdahaleyi öneren Türk Başbakanı, Büyük Britanya'nın çekimser kalması durumunda da bir Türk müdahalesinin yine İngiliz üslerinden yapılması için izin ister. Böylelikle Ecevit, müdahalenin kan dökülmeksizin yapılacağına inanmaktadır. Türk Başba-kanının Kıbrıs'a ortak bir askeri müdahale yapılması baskısı altında kalan İngiltere, Kıbrıs an-laşmazlığına yeniden Birleşik Devletler'i sokar. İngiliz kökenli bu siyasi oyunu Türk Hükümeti benimsemez. Fakat Büyük Britanya Türk önerisini kabul edememektedir, çünkü İngiliz üs-lerinden yapılacak bir askeri müdahale, bu üslerin var olma ve kullanılma nedenlerini yine ortaya koyacaktı. Öte yandan böyle bir İngiliz siyaseti, Kıbrıs’taki hükümet darbesine yeşil ışık yakan Amerikan siyasetiyle çelişkiye düşecekti. (MŞ 1979; TR1974KS, 43-44)

Kıbrıs Harekatı esnasında İngilizlerle birlikte harekat önerilmiş ve daha sonra Erbakan, İngilizlerin  bunu kabul etmemesinin hayırlı olduğunu çünkü inisiyatifin Yunanlılara geçmiş olacağını beyan etmiştir.  Derhal müdahale edilmesinden yana olan M.S.P. Başkanı Erbakan, Büyük Britanya hakkında şu yorumu yapar. "Allah'tanki İngilizler ortak müdahale teklifimizi kabul etmediler, yoksa şu anda Kıbrıs adasında Yunan inisiyatifi olacaktı."  (MŞ 1979; TR1974KS, 51) Barış Harekatımız neticesinde Karpaz-Lefkoşa arasındaki alan bizde kalmak suretiyle düşman 140 km daha ötelenmiştir.

1922 Büyük Taarruzu ve 1974 Barış Harekatı, Enosis'i mağlubiyete uğratmıştır. Kıbrıs-Afrin Stratejik Hattı doğu çizgisinde uzatılmalıdır. 

18 Ekim 1828 de ortaya atılan Enosis fikri (Ortodoks hristiyan yobazlığı)  ile Kıbrıs'ı kendisine bağlamak isteyen Yunanistan'ın ardından, 1867'den buyana ABD tarafından ortaya atılan Yahudilikle Hristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm, 2.İsrail'in, Suriye sınırımızdan başlayarak inşasının peşindedir.

Akdeniz'de batıya ve güneye doğru yönelerek Hatay (1938) ve ardından Kuzey Kıbrıs'ın (1974) özgürleştirilmesi hamleleri bu kez Kıbrıs-Afrin hattından başlayarak doğu çizgisinde ilerleyerek Kuzey Suriye’de sözkonusu inşanın önüne geçilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder