16 Nisan 2016 Cumartesi

Düşünürler'e İthaf

Bu eseri, 

 - “Şakayık-ı Numaniye” ve “Miftah’ul-Ulûm” gibi âbidevî eserler bırakan büyük alim ve mütefekkir Taşköprülü Zade Ahmed Efendi’nin, - “Keşf’uz-Zünûn” gibi abidevî bibliyografik bir eser bırakan büyük Osmanlı alimi ve düşünürü Kâtip Çelebî’nin , 

 - Milletimize “Osmanlı Müellifleri” isimli üç ciltlik büyük anıtsal bir eser hediye eden Bursalı Mehmed Tahir ‘in aziz ruhlarına;

 - İslâm Medeniyetinin ilim-fikir ve teknolojik eserlerini “Geschichte des Arabischen Schrifttums, C.I-IX, Leiden, 1967-1984 C.X-XIII, Frankfurt, a.M.1984-2007” adıyla bütün dünyaya tanıtan ve halen 13 cildi çıkmış olan bibliyografik eserin ve “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı 5 ciltlik kitabın müellifi Prof. Dr. Fuad Sezgin’in, 

 -Osmanlı matematik, astronomi, kimya, coğrafya, Osmanlı tıbbî bilimler ve bilim tarihi literatürlerini yayımlayan İslam Konferansı teşkilatı genel sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun azîz hatıralarına ithaf ediyoruz. 


 Süleyman Hayri Bolay-İsmail Köz
Türkiye'de Düşünce Yayımları Kaynakça Taraması (1839-2007)

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/13811,girispdf.pdf?0


Not: 

4 isim de bibliyograftır.
Büyüğümüz eksik olmasın.

İlk defa şahit oldum böyle bir "bibliyograflara" ithaf'a

Bülent Ağaoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder