24 Nisan 2016 Pazar

HİNDOLOJİ: HİNDİSTAN KaynakçalarıYAZAR/BAŞLIK/DİL/YURTDIŞI/ KAYNAK İNTERNET (TAM METİN)/LİNK/YAYIN TARİHİ/ KAYNAKÇA/TÜRÜ/YAYIN TÜRÜ
 1. Aydın, Ahmet: "Bir Bibliyografya Denemesi: Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’yi Konu Alan Çalışmalar". http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sirnakifd/article/download/5000109764/5000102095 
 2. Aydın, Fuat : Hint Din, Düşünce Ve Tarihine Dair Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi. Divan İlmi Araştırmalar, 9 (16), 2004, 161-181.Ss. http://www.divandergisi.com/dergiler.aspx?SAYI=16 http://www.academia.edu/4450083/Hint_din_d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce_ve_tarihine_dair_T%C3%BCrk%C3%A7e_bir_bibliyografya_denemesi_-_A_Turkish_Bibliography_Indian_History_and_Thought_-_Fuat_AYDIN_%C3%96zet_Abstract_ 
 3. Bilkan, Ali Fuat : Hindistan Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları. İçinde: Hindistan'da Gelişen Türk Edebiyatı. Ankara: 1998. 17-118ss. (Kültür Bakanlığı Yayınları: 2044; Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Edebiyat Dizisi: 157/29). 
 4. Bilkan, Ali Fuat : Hindistan Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmaları . Türk Dili, N532, 04.1996, 1096-1104ss. http://www.tdkdergi.gov.tr/
 5. Birışık, Abdülhamit : Hint Alt-Kıtasında İslam Araştırmalarının Dünü Bugünü: Kurumlar, İlmi Faaliyetler, Şahıslar, Eserler. Divan İlmi Araştırmalar 9(17) 2004, 1-62. SS. http://www.divandergisi.com/dergiler.aspx?SAYI=17  
 6. http://www.academia.edu/4450045/Hint_alt-k%C4%B1tas%C4%B1nda_%C4%B0sl%C3%A2m_ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1n%C4%B1n_d%C3%BCn%C3%BC_bug%C3%BCn%C3%BC_Kurumlar_ilm%C3%AE_faaliyetler_%C5%9Fah%C4%B1slar_eserler_-_Past_and_Present_Status_of_Islamic_Studies_in_the_Indian_Subcontinent_-_Abd%C3%BClhamit_B%C4%B0RI%C5%9EIK 
 7. Brelvi, Sayad Abdulla / DhāBhara, Bamanajī Na / Mulla Fıruz Lıbrary: Supplementary Catalogue Of Arabic, Hindustani, Persian And Turkish Mss. And Descriptive Catalogue Of The Avesta, Pahlavi, Pazend And Persian Mss. İn The Mulla Firoz Library. Author: Sayad Abdulla Brelvi; Bamanajı̄ Na DhāBhara; Mulla Firuz Library. . Bombay : Managing Committee Of The Mulla Firuz Library, 1917. 1 V. (Various Pagings) ; 22 Cm. Edition/Format: Book : English. Oclc Number: 29269368. Related Subjects:(7): Mulla Firuz Library -- Catalogs. Manuscripts, Arabic -- Catalogs. Manuscripts, Persian -- Catalogs. Manuscripts, Hindustani -- Catalogs. Manuscripts, Turkish -- Catalogs. Manuscripts, Pahlavi -- Catalogs. Manuscripts, Avestan -- Catalogs. [224, 227/
 8. Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu manuscripts / by Bodleian Library; Sachau, Eduard, 1845-1930; Ethe, Ernest, 1861- Published 1889. 604s. https://archive.org/details/catalogueofpersi01bodluoft 
 9. Daudi, Halid Zaferullah : Pakistan Ve Hindistan'da Şah Veliyullah El Dehrevi'den (M.Ö. 1176/1762) Günümüze Kadar Hadis Çalışmaları . (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Ankara: 1994. 297y. [Yökk/Yökk]
 10. Elmalı, Murat : Çağatay Türkçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi.  http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutded/article/download/1023018312/1023017538 
 11. Hikmetullaev, H. / Cabbarow, N.: Orta Asya İle Hindistan İlim Adamları Arasındaki Tıbbi Münasebetler. (Çev.: Ali Haydar Bayat) . Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, N1, 1995, 141-147ss. [10/Enfo]
 12. Hint Güzel Sanatlar Sergisi Kataloğu . İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1952. 20s. [Tb52/Mk]
 13. Kardaş, Sedat  : Raza Kütüphanesi Türkçe El Yazma Eserler Kataloğu / Raza Lıbrary Catalogue Of Turkısh Manuscrıpts. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28, Güz 2013 Fall 2013. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi28_pdf/kardas_sedat.pdf 
 14. Karomat, Dilaram : Hindistan’da Türkçe Sözlük Çalışmaları, Çeviren: Ali Çavuşoğlu . Bilimname : Düşünce Platformu, 2005/1, Cilt: Iıı, Sayı: 7, S. 137-142. http://isamveri.org/pdfdrg/D02237/2005_7/2005_7_CAVUSOGLUA.pdf
 15. Koçoğlu, Turgut : Hindistan’ın Rampur Raza Kütüphanesi’ndeki Edebiyatla İlgili Türkçe El Yazmaları Üzerine Notlar / Notes On Lıterature-Related Turkısh Manuscrıpts In Rampur Raza Lıbrary, Indıa.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dedekorkut/article/download/5000105423/5000098700
 16. Macun, İnci : Türkiye'de Hindoloji Yayınları . Doğu Dilleri, C2, N2, 1975, 157-167ss. [Tmb75/Mk]
 17. Rahimi, Farhad : Çağatay Türkçesi Ve Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/3 Winter 2014, p. 1157-1218, ANKARA-TURKEY. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/697961519_70RahimiFarhad-edb-1157-1218.pdf
 18. Turki Pak Wa Hind Ki Tahrirunmin = Turkey A Bibliography Of Literature Published In Pakistan And India / Introduction By Hakim Muhammad Said. . Karachi: Hamdard Unıversıty Press, 1987. 107,2 P.; 24 Cm. Notlar Text In Urdu. Konu Başlığı Turkey--Bıblıography. [Ircıca/Ircıca-İsam]
 19. Türkmen, Erkan : Hindistan Kütüphanelerindeki Bazı Türkçe Yazma Eserler . Tarih İncelemeleri Dergisi, N2, 1984, 479-499ss. [Tmb85/Mk]; Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu'nun Hatırasına Armağan, 23, N1/2, 1985, 479-499ss. [Türkdili532,1097.S/
 20. Yorulmaz, Bülent : Türk İslam Edebiyatında Hindistan.  http://sabahulkesi.com/t%C3%BCrk-islam-edebiyat%C4%B1nda-hindistan/
 21. Yorulmaz, Osman Bülent : Türk Edebiyatında Hindistan . (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü). İstanbul: 1991. 177y. [199/Yökk] İstanbul, 24.04.2016
 22. Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı üzerine bir Bibliyografya Denemesi http://www.turkishstudies.net/Makaleler/697961519_70RahimiFarhad-edb-1157-1218.pdf
 23. TOPLU KATALOG'DA: http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?_f=1&the_page=1&cwid=2&keyword=H%C4%B0ND%C4%B0STAN+B%C4%B0BL%C4%B0YOGRAFYA&tokat_search_field=1&order=0&command=Tara#alt 
 24. IRCICA KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN URDUCA BİR KAYNAKÇA.TURKİ PAK WA HİND Kİ TAHRİRUNMİN = TURKEY A BIBLIOGRAPHY OF LITERATURE PUBLİSHED İN PAKİSTAN AND INDİA / INTROCTİON BY HAKİM MUHAMMAD SAİD. / KARACHİ: HAMDARD UNIVERSITY PRESS, 1987. 107,2 P.; 24 CM. NOTLAR TEXT IN URDU. KONU BAŞLIĞI TURKEY--BIBLIOGRAPHY. [IRCICA/IRCICA-İSAM] ........BU KİTABI SINIFLAMAK İÇİN VERİLEN KONU BAŞLIKLARI ŞU LİNKTE; http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?_f=1&the_page=&cwid=2&keyword=TURKEY+A+BIBLIOGRAPHY+OF+LITERATURE+PUBL%C4%B0SHED+%C4%B0N+PAK%C4%B0STAN+AND+IND%C4%B0A&tokat_search_field=1&order=0&command=Tara#alt
 25. Hint Kütüphanesi'nde 160 Türkçe El yazması Hindistan'ın 13 kütüphanesinde yaklaşık 160 adet Türkçe el yazması tespit edildi. http://www.timeturk.com/tr/2014/09/25/hint-kutuphanesi-nde-160-turkce-el-yazmasi.html
 26. Bâbür Imparatorluğu'nda Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Peri Benedek  https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=380555
 27. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN HİNDİSTAN UYGARLIĞINA ETKİSİ http://tdid.ege.edu.tr/files/dergi_12/22.pdf
                     Hazırlayan: Bibliyograf Bülent Ağaoğlu, Kaynak: BİBTA

                     Hiç yorum yok:

                     Yorum Gönder