11 Nisan 2016 Pazartesi

Kuran Öğreniyorum 61 bölüm, Diyanet TV, Osman Egin, http://www.diyanet.tv/kuran-ogreniyorum/bolumler

KUR'AN ÖĞRENİYORUM 2.SEZON TOPLAM 31 BÖLÜM

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 31.Bölüm
Ders 30: Genel Tekrar, Tecvit Uygulamaları; Son dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in kısa sureleri üzerinde zaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 30.Bölüm
Ders 29: Tenvinli Kelimelerden Geçiş; Bu dersimizde tenvinden sonra gelen cezm ya da şeddeli kelimelere nasıl geçildiğini öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 29.Bölüm
Ders 28: Huruf-u Mukattaa; Bugünkü dersimizde bazı surelerin başında yer alan harekesiz harflerin okunmasından bahsedeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 28.Bölüm
Ders 27: Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Lîn; Harfi medden sonra sebebi medden şedde gelirse meddi lazım olur. Medd-i ârız, durduğumuz yerlerde meydana gelir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 27.Bölüm
Ders 26: Medd-i Tabii, Medd-i Muttasıl, Medd-i Munfasıl; Med harflerinden (vav, ya, elif) sonra sebebi med(hemze, sükun, şedde) bulunmadığında meddi tabii yapılır. Harekesi olmayan elif harfi, kendinden önceki fetha harekeli harfi; harekesi olmayan vav harfi kendinden önceki dammeharekeli harfi; harekesi olmayan ya harfi de kendinden önceki kesraharekeli harfi uzatarak okutur. Buna meddi tabii denir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 26.Bölüm
Ders 25: Kalkale; Kalkaleyi "yankılanma" olarak tanımlayabiliriz. Kalkale, bir kelimenin ortasında veya sonunda gelen bazı harflerin titreterek okunması olarak da tarif edilebilir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 25.Bölüm
Ders 24: İdğam-ı Mütekaribeyn, İdğam-ı Mütecaniseyn; Bugünkü dersimizde ses yapıları itibariyle birbirine yakın olan harflerin nasıl diğer harfe dönüştüğünü uygulamalar üzerinden görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 24.Bölüm
Ders 23: İdğam-ı Misleyn Bila Ğunne Burun ve genizin devrede olmadığı idğam olarak da ifade edebileceğimiz İdğam-ı MisleynBilağunne, aynı cins iki harf yan yana geldiğinde bu iki harfi ayrı ayrı okumak yerine ikincisini harekelemeyi ifade eder.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 23.Bölüm
Ders 22: İklab, İhfa-i Şefeviyye Bugünkü dersimizde ilk konumuz sakin mim. Sakin mimin sakin mimle bir araya gelmesine idğam-ı şefeviyye denir. İklab datenvin veya sakin nun'dan sonra "ba" harfinin gelmesi durumunda nun sesinin mim sesine çevrilerek okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 22.Bölüm
Ders 21: İdğam-ı Misleyn Mea’lĞunne Bugünkü dersimizde yine genizde icra edeceğimiz yani mim ve nun sesi üzerinde icra edeceğimiz İdğam-ı MisleynMea’lĞunne konusunu ele alacağız. İdğam-ı MisleynMea’lĞunne, sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi ayrı ayrı kelimelerde birbiri ardına ya da sakin nun'dan sonra harekeli bir nun harfi, birisi bir kelimenin sonunda diğeri bir kelimenin başında olacak şekilde birbiri ardına gelecek olursa harflerin şeddelenerek aynı zamanda da sesi genizde akıtarak okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 21.Bölüm
Ders 20: İdğam-ı Mea’lĞunne (Gunneliidgam) Bugünkü dersimiz, İdğam-ı Mea’lĞunne uygulaması üzerine olacak. Tenvin veya sakin nun'dan sonra vav, nun, mim ya da ye harflerinden biri gelirse gunneliidgam yapılır.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 20.Bölüm
Ders 19: İdğam-ı Bilağunne (Gunnesizidgam) Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşılaşılan tecvit uygulamalarından biri olan İdğam-ı Bilağunne üzerinde duracağız. Tenvin veya sakin nun'dan sonra "lam" ve "ra" harflerinden biri gelirse İdğam-ı Bilağunne (gunnesizidgam) yapılır. Yani nun sesi, lam harfine katılarak okunur.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 19.Bölüm
Ders 18: İhfa-İzhar; Bugünkü konumuz önemli tecvit uygulamalarından biri olan ihfa ve izhar. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde ağızla beraber genizin de ayrı bir yeri, önemi vardır. İhfa, tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfaya sebep olacak harflerden biri geldiğinde sakin nun veya tenvindekinun sesinin genizde akıtarak okunmasına verilen addır. İzhar da ihfanın tam tersidir. Yani tenvin veya sakin nun'dan sonra izhara sebep olacak harflerden biri geldiğinde gerçekleşir. Bu durumda sesi akıtmadan diğer harfe geçilir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 18.Bölüm
Ders 17: Lam Harfi Bugünkü dersimizde Allah lafzının "lam"ının okunuşunu öğrenmeye çalışacağız. Allah lafzının "lam"ı ile ilgili değişik okuma türleri vardır. Bunlardan bir tanesi kalın okunması, bir diğeri de ince okunmasıdır. Bugünkü dersimizde işte bu okunuş durumlarını ayetler üzerinden uygulamalı olarak öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 17.Bölüm
Ders 16: Ra Harfi; Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinin önemli konularından biri olan "ra" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de üç harf, başlı başına birer konu olarak ele alınıyor. Bunlardan biri de “ra” harfi. Peki "ra" harfi neden ayrı bir konu olarak ele alınıyor? Çünkü bu harf, Kur'an'da bazı konumlarında kalın sesli olarak okunuyor, kalın seslendiriliyor; bazı konumlarında ise ince sesli olarak okunuyor. Onun için "ra" harfi önem teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde "ra" harfinin kalın ve ince okunduğu konumları Kur'an ayetleri üzerinden terennüm edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 16.Bölüm
Ders 16: Vakf; Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye vakf denir. Vakfetme, kelimenin son harfi ve harekesine göre belirlenir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 15.Bölüm
Ders 14: Ha Harfi (Zamir) Kelimelerin sonuna eklenen “ha” harfi zamir olarak isimlendirilir. Zamir, kendinden önceki ve sonraki harfin harekesine göre uzatılır veya uzatılmaz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 14.Bölüm
Ders 13: Konu Tekrarı Bu dersimizde bugüne kadar gördüğümüz konuları Kur’an-ı Kerim’den seçtiğimiz bir sayfa üzerinde uygulamalı olarak (tekrar) görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 13.Bölüm
Ders 12: Şedde; Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinde şeddenin fonksiyonunu, şeddenin işlevini göreceğiz. Türkçemizde iki sessiz harfin meydana getirdiği fonksiyonu, Arapçada harfi iki kere yazmak yerine sadece şedde ile çözebiliyoruz. İşte videoda bu konuyu birlikte öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 12.Bölüm
Ders 11: Cezm (Sükun-Harflerin Birleştirilmesi) Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harfin harekesi ile birleştiren yuvarlak işarete cezm denir. Önceki harfin harkesi fetha ise fetha, damme ise damme, kesra ise kesrasesi ile birleştirir. Cezm, asla bir kelimenin başında bulunmaz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 11.Bölüm
Ders 10: Damme Harekenin (Ötre) Tenvini Bu dersimizde "damme" (ötre) harekenin tenvinini öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Kısaca hatırlayacak olursak; tenvin, bir harfin sonuna "n" sesi ilave etmekti. Bu dersimizde bunu ötre hareke ile beraber yapacağız.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 10.Bölüm
Ders 9:Damme (Ötre) Harekenin (Meddi) Uzatılan Konumu; Dammeden sonra gelen harekesiz “vav” harfi uzatma işlevi görür.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 9.Bölüm
Ders 8: Damme Hareke (Ötre) Damme hareke, harfin üzerinde yer alan ve harfe “u” sesi veren harekedir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 8.Bölüm
Ders 7:Kesra Harekenin Tenvini; Bir harfin altında yer alan iki kesra harekeden oluşan ve harfe “in” sesi veren harekedir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 7.Bölüm
Ders 6: Kesra Harekenin Uzatılması; Kesra harekenin uzatılması gerektiği harften sonra gelen harekesi olmayan “ya” ve harfin altında yer alan dikey kesra hareke, o harfin uzatılarak okunmasını sağlar

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 6.Bölüm
Ders 5: Kesra Hareke; Kesra hareke, bir harfin alt kısmında yer alan ve harfe “i” sesi veren harekeye denir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 5.Bölüm
Ders 4: Fetha Harekenin Tenvini Bir harfin üzerinde yer alan iki fetha harekeden oluşan harekeye tenvin denir. Tenvin, bir harfe “n” sesi eklemektir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 4.Bölüm
Ders 3:Fetha Harekenin Uzatılması Eğer fetha, bir harfin üzerinde dikey konumda yer alırsa o harf uzatılarak okunur.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 3.Bölüm
Ders 2: Fetha Hareke (Üstün) Harfin üzerinde yer alan ve harfe “e” sesi veren paralel çizgiye, fetha hareke (üstün) denir.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 2.Bölüm
Ders 1: Harfler Bu dersimizde de Arap alfabesindeki harfleri şekil, isim ve telaffuz olarak doğru bir şekilde öğrenmeye devam edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 2. Sezon 1.Bölüm
Ders 1: Harfler Bu dersimizde öncelikle şekil olarak harflerin kavranması, ardından harflerin isimlerinin ve son olarak da harflerin telaffuzlarının doğru bir şekilde öğrenilmesi üzerinde durulacaktır.

KUR'AN ÖĞRENİYORUM 1.SEZON TOPLAM 30 BÖLÜM

Kur'an Öğreniyorum 30.Bölüm
Ders 30: Tecvit uygulamaları; Son dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in bir sayfası üzerindezaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 29.Bölüm
Ders 29: Tecvit uygulamaları; Dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in bir sayfası üzerindezaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 28.Bölüm
Ders 28: Huruf-u mukattaa; Bugünkü dersimizde bazı surelerin başında yer alan harekesiz harflerin okunmasından bahsedeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 27.Bölüm
Ders 27: Kalkale; Kalkaleyi "yankılanma" olarak tanımlayabiliriz. Kalkale, bir kelimenin ortasında veya sonunda gelen bazı harflerintitreterek okunması olarak da tarif edilebilir.

Kur'an Öğreniyorum 26.Bölüm
Ders 26: İdğam-ı Mütecaniseyn, İdğam-ı Mütekaribeyn; Bugünkü dersimizde ses yapıları itibariyle birbirine yakın olan harflerin nasıl diğer harfe dönüştüğünü uygulamalar üzerinden görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 25.Bölüm
Ders 25: İdğam-ı MisleynBilağunne; Burun ve genizin devrede olmadığı idğam olarak da ifade edebileceğimiz İdğam-ı MisleynBilağunne, aynı cins iki harf yan yana geldiğinde bu iki harfi ayrı ayrı okumak yerine ikincisini harekelemeyi ifade eder.

Kur'an Öğreniyorum 24.Bölüm
Ders 24: Sakin mim (İdğam-ı Şefeviyye); Bugünkü dersimizde sakin mim'i öğrenmeye çalışacağız. Sakin mimin sakin mimle bir araya gelmesine idğam-ı şefeviyye denir.

Kur'an Öğreniyorum 23.Bölüm
Ders 23: İdğam-ı MisleynMaalğunne; Bugünkü dersimizdeyine genizde icra edeceğimiz yani mim ve nun sesi üzerinde icra edeceğimiz İdğam-ı MisleynMaalğunnekonusunu ele alacağız.İdğam-ı MisleynMaalğunne, sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi ayrı ayrı kelimelerde birbiri ardına ya da sakin nun'dan sonra harekeli bir nun harfi, birisi bir kelimenin sonunda diğeri bir kelimenin başında olacak şekilde birbiri ardına gelecek olursa harflerin şeddelenerek aynı zamanda da sesi genizde akıtarak okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 22.Bölüm
Ders 22: İdğam-ı Maalğunne (Gunneliidgam); Bugünkü dersimiz, İdğam-ı maalğunne uygulaması üzerine olacak. Tenvin veya sakin nun'dan sonra vav, nun, mim ya da ye harflerinden biri gelirse gunneliidgam yapılır.

Kur'an Öğreniyorum 21.Bölüm
Ders 21: İklab; Bugünkü çalışmamız, iklab uygulaması üzerine olacak. İklab, tenvin veya sakin nun'dan sonra "ba" harfinin gelmesi durumunda nun sesinin mim sesine çevrilerek okunmasıdır.

Kur'an Öğreniyorum 20.Bölüm
Ders 20: İdğam-ı Bilağunne (Gunnesizidgam); Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşılaşılan tecvit uygulamalarından biri olan İdğam-ı Bilağunne üzerinde duracağız. Tenvin veya sakin nun'dan sonra "lam" ve "ra" harflerinden biri gelirse İdğam-ı Bilağunne (gunnesizidgam) yapılır. Yani nun sesi, lam harfine katılarak okunur.

Kur'an Öğreniyorum 19.Bölüm
Ders 19: "el" Takısı; Bugünkü dersimizde lam-ı tarif yani "el" takısıyla ilgili çalışmalar yapacağız.Kur'an-ı Kerim'de yoğun olarak yer alan "el" takısının hangi durumlarda okunup hangi durumlarda okunmadığını Kur'an-ı Kerim'deki örnekler üzerinden görmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 18.Bölüm
Ders 18: İzhar; Bugünkü konumuz, dünkü dersimizde gördüğümüz ihfanın tam tersi bir kural, izhar.Bu dersimizde sesi akıtmadan diğer harfe geçmek olarak tarif edebileceğimiz izhar'ı birlikte öğrenmeye çalışacağız. İzhar,tenvin veya sakin nun'dan sonra izhara sebep olacak harflerden biri geldiğinde gerçekleşir. Bu durumda sesi akıtmadan diğer harfe geçilir.

Kur'an Öğreniyorum 17.Bölüm
Ders 17: İhfa; Bugünkü konumuz önemli tecvit uygulamalarından biri olan ihfa. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde ağızla beraber genizin de ayrı bir yeri, önemi vardır. Genizden gelen ses, Kur'an-ı Kerim'in tilavetine ayrı bir güzellik katmaktadır. İşte bu dersimizde bu konulardan bir tanesi olan genzimizi verimli ve nitelikli kullanmayı bize öğreten ihfa kuralı üzerinde uygulamalı olarak durmuş olacağız. İhfa, tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfaya sebep olacak harflerden biri geldiğinde sakin nun veya tenvindekinun sesinin genizde akıtarak okunmasına verilen addır.

Kur'an Öğreniyorum 16.Bölüm
Ders 16: Lam Harfi; Bugünkü dersimizde Allah lafzının "lam"ının okunuşunu öğrenmeye çalışacağız. Allah lafzının "lam"ının okunmasıyla ilgili değişik okuma türleri vardır. Bunlardan bir tanesi kalın okunması, bir diğeri de ince okunmasıdır. Bugünkü dersimizde işte bu okunuş durumlarını ayetler üzerinden uygulamalı olarak öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 15.Bölüm
Ders 15: Ra Harfi; Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinin önemli konularından biri olan "ra" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de üç harf, başlı başına birer konu olarak ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi bir önceki dersimizde gördüğümüz "ha" harfiydi. Bir diğer harfimiz ise "ra" harfi. Bir sonraki dersimizde de Allah nasip ederse "lam" harfini göreceğiz. Peki "ra" harfi neden ayrı bir konu olarak ele alınıyor? Çünkü bu harf, Kur'an'da bazı konumlarında kalın sesli olarak okunuyor, kalın seslendiriliyor; bazı konumlarında ise ince sesli olarak okunuyor. Onun için "ra" harfi önem teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde "ra" harfinin kalın ve ince okunduğu konumları Kur'an ayetleri üzerinden terennüm edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 14.Bölüm
Ders 14: Ha Harfi; Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim öğrenim ve öğretiminde önemli bir özellik arz eden "ha" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de bulunan üç harf, ayrıca konu olarak Kur'an öğrenimine etki ediyor. Bunlardan ilki "ha" harfidir. Buna diğer adıyla zamir de denir.Peki bu "ha" harfinin ne özelliği var? Yani hangi şekilde karşımıza çıkacak, neden bunu konu olarak alıyoruz? Çünkü bazı konumlarda "ha" harfini uzatırken, bazı konumlarda uzatmıyoruz.

Kur'an Öğreniyorum 13.Bölüm
Ders 13: Şedde; Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinde şeddenin fonksiyonunu, şeddenin işlevini göreceğiz. Türkçemizde iki sessiz harfin meydana getirdiği fonksiyonu, Arapçada, harfi iki kere yazmak yerine sadece şedde ile çözebiliyoruz. İşte bugün bu konuyu birlikte öğrenmeye çalışacağız.

Kur'an Öğreniyorum 12.Bölüm
Ders 12: Cezm (Sükun); Bugüne kadar gördüğümüz derslerimizde harfleri hep bağımsız okumuştuk. Yani harfler arasında bir ilinti, bağlantı kurmamıştık. Cezm, iki harfi birbirine bağlamak, iki harfi ses olarak birleştirmek... İşte bu işlevi gören harekeye de biz "cezm" veya "sükun" diyoruz. Bugünkü dersimizde cezmi yani iki harfi birbirine bağlamayı öğreneceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 11.Bölüm
Ders 11: Damme Harekenin (Ötre) Tenvini; Bu dersimizde "damme" (ötre) harekenin tenvinini öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Kısaca hatırlayacak olursak; tenvin, bir harfin sonuna "n" sesi ilave etmekti. Bu dersimizde bunu ötre hareke ile beraber yapacağız.

Kur'an Öğreniyorum 10.Bölüm
Bu dersimizde "damme" (ötre) harekenin uzatılan konumu üzerinde durulacaktır. Damme hareke Türkçemizde, dilimizde ötre hareke ile de ifade edilmektedir. Önceki dersimizde ötre harekenin uzatılmayan konumunu görmüştük. Burada ise ötre harekenin uzatılan konumunu göreceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 9.Bölüm
Ders 9: Damme Hareke(Ötre Hareke); Bu dersimizde damme harekenin uzatılmayan halini birlikte öğreneceğiz. Damme hareke dilimizde ötre diye de ifade edilmektedir. Harfin üzerinde bulunmaktadır, şekil itibariyle de vav harfine benzemektedir. Damme(ötre) hareke harflere “u” sesi vermektedir.

Kur'an Öğreniyorum 8.Bölüm
Ders 8:Kesra Harekenin Tenvini (Esre Hareke); Bu dersimizde kesra(esre) harekenin tenvini birlikte görmeye çalışacağız. Kesra harekenin uzatılan ve uzatılmayan durumlarını görmüştük, bu dersimizde de kesra(esre)harekenin tenvinini öğreneceğiz. Kur’an-ı Kerim’in okunmasında, tilavetinde ağzımız kadar genzimiz de önemli bir yer tutmaktadır. Tenvin genzimizde sesi terennüm etmeye denmektedir. Bu dersimizde kesra, esre harekenin tenvin örneklerini inceleyeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 7.Bölüm
Ders 7: Kesra Harekenin Uzatılması (Esre Hareke); Bu dersimizde kesra(esre) harekenin uzatılmasını birlikte görmeye çalışacağız. Kesra harekenin uzatılması kendinden sonra okunmayan yani üzerinde hareke bulunmayan bir “ya” harfi ile mümkün olmaktadır. Bir diğer ifadeyle harekesi olmayan “ya” kendinden önceki harekenin uzatılmasını sağlar.

Kur'an Öğreniyorum 6.Bölüm
Ders 6: Kesra Hareke(Esre Hareke); Bu dersimizde kesra harekeyi(esre hareke) öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde fetha harekeyi, fetha harekenin uzatılması ve tenvinini öğrenmiştik. Kur’an alfabesinde harekeler adeta harflere can veren unsurlardır. Bu dersimizde harflere “i” sesi verenkesra harekeyi birlikte öğreneceğiz. Kesra hareke şekil itibariyle harfin altında yer almaktadır. Esra diye de ifade edilmektedir. Bütün harflere “i” sesi vermektedir.

Kur'an Öğreniyorum 5.Bölüm
Ders 5: Fetha Harekenin Tenvini (Üstün Hareke); Bu dersimizde üstün harekenin tenvinini birlikte öğreneceğiz. Önceki derslerimizde fetha harekenin uzatılan ve uzatılmayan konumlarını öğrenmiştir, şimdi ise fetha harekenin tenvinin öğrenmeye çalışacağız. Kur’an-ı Kerim’in okunmasında, tilavetinde ağzımız kadar genzimiz de önemli bir yer tutmaktadır. Tenvin genzimizde sesi terennüm etmeye denmektedir. Bu dersimizde tenvin örneklerini inceleyeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 4.Bölüm
Ders: 4: Fetha Harekenin Uzatılması (Üstün Hareke); Bu dersimizde fetha harekenin yani üstün harekenin uzatılmasını birlikte öğrenmeye çalışacağız. Daha önceki dersimizde fetha harekeyi öğrenmiştik, bu dersimizde ise fetha harekenin(üstün hareke) uzatılan haliyle uzatılmayan durumu arasındaki farkı da birlikte incelemeye çalışacağız. Üstün harekenin uzatılmasında “e” sesi “a” sesine dönüşmektedir.

Kur'an Öğreniyorum 3.Bölüm
Ders 3: Fetha Hareke(Üstün Hareke); Bu dersimizde daha önceki derslerde öğrendiğimiz Kur’an harflerinin seslendirilmesine geçeceğiz. Seslendirmedeki ilk çalışacağımız hareke fetha harekedir. Yani harflerin seslendirilmesinde “e” sesi vermeye çalışacağız. Fetha hareke dilimizde üstün hareke olarak ifade edilmektedir. Türkçemizde sessiz harfleri birbirine bağlamada sesli harflerden istifade ediyoruz, Arapçada ise sessiz harfleri seslendirmek için harekelerden istifade ediyoruz. Üstün hareke harflerin tamamına “e” sesi vermektedir. Kalın harflerde kalın “e” sesi verecek ince olanlarında ise ince “e” sesi vermektedir. Bu dersimizde üstün hareke ile uygulamalı örnekler işlenecektir.

Kur'an Öğreniyorum 2.Bölüm
Ders 2: Kelimelerde Harflerin Yazılışları; Arapça kelimelerde harfler birbirine bitişik olarak yazılır. Bu derste kelimelerde bitişik olarak yazılan Kur’an harflerinin kelimenin başında, ortasında ve sonunda uğradıkları değişiklikleri tanımaya ve kavramaya çalışacağız. Kur’an alfabesindeki harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda nasıl yazıldığını ve bunları nasıl kavrayabileceğimiz üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kur'an Öğreniyorum 1.Bölüm
Ders 1: Kur’an Harflerinin Şekilleri ve İsimleri; Bu derste, Kur’an harflerini isimleriyle şekilleriyle ve sesleriyle birlikte tanımaya ve kavramaya çalışacağız. Kur’an alfabesindeki harfleri birbirinden ayırırken noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor, nokta kaç tane ve harfin neresinde? Altında mı üstünde mi? Bu ses olarak harfleri tanımamıza çok yardım edecektir. Bu derste kalın, ince ve peltek okunan harfleri de öğreneceğiz.

Copyright © 2015 TRT Diyanet TV Her Hakkı Saklıdır. Google Site Map TRT Diyanet Canlı İzle Diyanet Radyo

http://www.diyanet.tv/kuran-ogreniyorum/bolumler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder