21 Nisan 2016 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Tarihimizi İnceleyen Temel Kaynaklar


 1. Bursalı Mehmet Tahir: Osmanlı Müellifleri m.friendfeed-media.com/ec8e88c5ea79d0f9385131ac9c854d2b330e06d0 http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-muellifleri-iiiiii-ve-ahmed-remzi-akyurek-miftahulkutub-ve-esamii-muellifin-fihristi/54884.html
 2. Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi m.friendfeed-media.com/8f2574929ea253ba97854ca928caafd816c60fc4
 3. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi 
 4. Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu
 5. Süleyman Hayri Bolay, Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürlerihttp://www.29mayis.edu.tr/haber/prof-dr-suleyman-hayri-bolay-dan-turk-dusunce-tarihine-isik-tutan-dev-eser-64.html
 6. Orhan Hançerlioğlı, Düşünce Tarihi http://en.bookfi.org/book/1186732
 7. Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani 6 cilt http://www.idefix.com/kitap/sicill-i-osmani-unluleri-takim-mehmed-sureyya/tanim.asp?sid=MZSGXJL5B4DYFT28HA9E https://archive.org/stream/sicill-i.osmani_01/Sicill-i.Osmani_01_djvu.txt https://archive.org/stream/sicill-i.osmani_01/Sicill-i.Osmani_01_djvu.txt  pdf i daha iyi olabilir.. https://archive.org/details/sicill-i.osmani_01  6.cilt indekstir.
 8. Recep Alpyağıl,  Türkiye'de Bir Felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak Feylesof Simalardan Seçme Metinler-  http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiyede-bir-felsefe-geleneki-kurmaya-calismak-amp-feylesof-simalardan-secme-metinler1/146497.html&manufacturer_id=22226 http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiyede-bir-felsefe-geleneki-kurmaya-calismak-amp-feylesof-simalardan-secme-metinler2/259443.html&manufacturer_id=22226
 9. Felsefe Atlası, http://www.kureyayinlari.com/Kitap/1205/felsefe_atlasi   Küre Yayınları 
 10. Prof. Dr. Mustafa İsen: Türkçenin Biyografi Kaynakları. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/turkcenin_biyografi_kaynaklari.pdf 
 11. Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-ve-dunya-unluleri-ansiklopedisi-10-cilt-urun-kodu2c1/289956.html  /  Tam metinleri için: http://turuz.com/book/title/T%C3%BCrk+Ve+D%C3%BCnya+%C3%9Cnl%C3%BCleri+Ansiklopedisi+40+Cild+Ki%C5%9Filer+D%C3%B6nemler+Ak%C4%B1mlar+Yap%C4%B1tlar
 12. Işık, İhsan: Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (3 Cilt A-Z). http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiye-yazarlar-ansiklopedisi-3-cilt-az/68888.html&filter_name=ihsan%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k 
 13. Işık, İhsan: Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi (6 Kitap Takım). http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiye-unluleri-ansiklopedisi-6-kitap-takim/330520.html&filter_name=ihsan%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k 
 14. Işık, İhsan: Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11 Cilt). http://www.kitapyurdu.com/kitap/turkiye-edebiyatcilar-ve-kultur-adamlari-ansiklopedisi-11-cilt/87764.html&filter_name=ihsan%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k 
 15. Filozoflar, Biyografiler http://www.kabalci.com.tr/filozoflar-biyografiler-c2194.html 
 16. Yazarlar, Şairler ve Biyografileri http://www.turkedebiyati.org/yazarlar_sairler.html
 17. Ali Can, “Medeniyet Öncülerimizden 365 Fikir” http://gencdergisi.com/9226-bu-kitap-fikir-derdi-olanlar-icin-hazirlandi.html
 18. Taşköprülüzade, Osmanlı Bilginleri, http://www.mgvyayinlari.com/Osmanli-Bilginleri,PR-791.html
 19. Keşfu'z- Zunün (5 Cilt Takım), Katip Çelebi, http://www.kitapyurdu.com/kitap/kesfuz-zunun-5-cilt-takim/102299.html
 20. Kurtuluş KayalıTürk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, Düşüncenin Coğrafyası 1/Toplumdan Soyutlanmış Düşünce Ve Direnç Potansiyeli, Düşüncenin Coğrafyası 2 / Tarihten ve Kültürden Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, Türk Kültür Dünyasından Portreler, Türk Düşünce Dünyası 1, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye'nin Ruhunu Aramak
 21. İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka, Derin Yapı, http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/
 22. Fatih M.Şeker, Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi, Osmanlı Entelektüel Geleneği, Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri
 23. Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi 1 & Kökenler, Türk Düşüncesi 2 & Kaygılar
 24. İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1,2,3; Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri
 25. Teoman Duralı,Türklerin Düşünce Tarihi ve Felsefe Bilim,Felsefe-Bilime Ramak Kalmışken;http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/12/turklerin-dusunce-tarihi-ve-felsefe.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder