21 Haziran 2018 Perşembe

Tasavvuf Düşünürleri


  1. Ahmed Yesevi (1093-1166) 
  2. Ahi Evran  (1169-1261) 
  3. Hacı Bektaşı Veli (1209-1271) 
  4. Sadrettin Konevi (1209-1274)
  5. Sarı Saltuk (.....- 1297)
  6. Geyikli Baba (1275-1350)
  7. Hacı Bayramı Veli (1352-1430)
  8. Somuncu Baba (1331-1412) 


Ahmed Yesevî
Şair
Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi, Türk mutasavvıf ve şair. Vikipedi
Doğum tarihi: 1093, Sayram, Kazakistan
Ölüm tarihi ve yeri: 1166, Türkistan, Kazakistan
Ebeveynler: Shaikh Ibrahim
Defin tarihi ve yeri: Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, Türkistan, Kazakistan
Kitaplar: Divan-ı Hikmet, Ḣikmatlar, Diwani Hikmet,
Kurulan organizasyon: Yesevîlik


Ahî Evran
Ahi Evren veya Ahi Evran, Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozof. Vikipedi
Doğum tarihi: Aralık 1169, Hoy, İran
Ölüm tarihi ve yeri: 1 Nisan 1261, Kırşehir
Tam adı: Sheykh Nasreddin Ebul Hakayik, Mahmud Bin Ahmed El-Hoyi
Kurulan organizasyon: Ahilik


Hacı Bektaş-ı Veli
Şair
Hacı Bektâş-ı Velî; Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu. Vikipedi
Doğum tarihi: 1209, Nişabur, İran
Ölüm tarihi ve yeri: 1271, Anadolu
Kurulan organizasyon: Alevilik


Sadreddin Konevî
Filozof
Sadreddin Konevî, Fars sufi. Sadreddin Konevi Malatya'da Doğmuştur. Sadreddin Konevi'nin babası Şeyh Mecdüddin ishak Malatya'lıdır.Mecdüddin ishak Bağdat'ta fütüvvet teşkilatında hizmet etmiş alim bir zattır, Sadreddin daha küçükken babasının öldüğü ... Vikipedi
Doğum tarihi: 1209
Ölüm tarihi ve yeri: 1274

Sarı Saltık
Sarı Saltık Baba Balkanların Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce başlıca Balkanlarda ve civârındaki bölgelerde seyahat ederek insanlara İslâm'ı tebliğ eden bir derviştir. Vikipedi
Ölüm tarihi ve yeri: 1297

Geyikli Baba veya Babasultan,
Osmanlı Sultanı Orhan Gazi zamanında Bursa'nın Babasultan köyünde yaşamış Türkmen şeyhi. Vefai tarikatına mensup olan Geyikli Baba, Bursa'nın Osmanlı idaresine geçmesinde rol oynayan abdallardan birisidir. Vikipedi
Doğum tarihi: 1275
Ölüm tarihi ve yeri: 1350

Hacı Bayram-ı Veli
Şair
Hacı Bayram-ı Veli, Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Vikipedi
Doğum tarihi: 1352, Ankara
Ölüm tarihi ve yeri: 1430, Ulus, Ankara
Ebeveynler: Koyunlucalı Ahmet, Fatma Hanım
Çocuklar: Hayrünnisa Hanım

Somuncu Baba
Şeyh Hamid-i Veli. Şeyh Hamîd-i Velî, Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıfı ve alim. Vikipedi
Doğum tarihi: 1331, Kayseri
Ölüm tarihi ve yeri: 1412, Darende
Tam adı: Sheyh Hamid-i Vali
Ebeveynler: Şemseddin Musa Kayseri
Çocuklar: Yusuf-i Hakîkî, Hâlil Taybî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder