10 Haziran 2018 Pazar

Yaşayan Türk Düşünürleri: Ahmet TaşğınKitapları

Makale/Tebliğler:


Taşğın, Ahmet: "Her ümmetin bir eceli vardır..." : Türk siyasî hayatı, yarım bırakılmış bir ecele mahkûm edilmiştir!. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 11 (129), Ağustos 2017, 86-89.ss.

1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. ONBEŞ (15) TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ. - 3. AK PARTİ.

2
Taşğın, Ahmet: "Yüksek dağlar derin vadilere bakar" "Ağustos'ta rapsodi". Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 8 (91 Özel Sayı), 15 Haziran-15 Temmuz 2014, 80-85.ss.

1. LİDERLİK. - 2. ERDOĞAN, RECEP TAYYİP.

3
Taşğın, Ahmet: 1980 sonrası alevilerin farklı bir görüntüsü : Alevi Caferiler ve Aşura dergisi. Dini Araştırmalar, 6 (18), Ocak-Nisan 2004, 141-148.ss.

Kaynakçası vardır.

1. ALEVİLER.

4
Taşğın, Ahmet: Alevi inancı : Bir alan araştırmasının sonuçları. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 8 (30), 2002, 52-84.ss.

1. ALEVİLER. - 2. ALEVİLİK.

5
Taşğın, Ahmet: Alevîliğe dair. Kültür Ajanda, 4 (41), Nisan 2017, 68-71.ss.

Kaynakçası vardır.

1. TASAVVUF. - 2. ALEVİLİK.

6
Taşğın, Ahmet: Alevilik açılımları ya da açılımların aleviliği. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 9 (97), Aralık 2014, 84-89.ss.

1. ALEVİLİK.

7
Taşğın, Ahmet: Almanlar çocuklarına, Müslümanların neden Almanya’ya sığınıp da başka bir İslâm ülkesine sığınmadıklarını anlatacaklar! İslâm dünyasında mekânın kaybı. Kültür Ajanda, 4 (38), Ocak 2017, 66-69.ss.

1. İSLAM DÜNYASI. - 2. GÖÇ ve GÖÇMENLER. - 3. ALMANYA.

8
Taşğın, Ahmet: Amerika ve İngiltere'den kalkan kuşlar! : Varın selam söyleyin sılaya.... Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 8 (96), Kasım 2014, 86-91.ss.

1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. KADRO.

9
Taşğın, Ahmet: Balkanlarda seyahatin güzergâhını belirlemek. Kültür Ajanda, 4 (46), Eylül 2017, 78-79.ss.

1. BALKANLAR. - 2. GEZİ (SEYAHAT) YAZILARI.

10
Taşğın, Ahmet: Buda ve Peşte arasında gül yetiştiren adam : "Gül Baba". Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 8 (90), Mayıs 2014, 80-81.ss.

1. TASAVVUF.

11
Taşğın, Ahmet: Dediği Sultan ve menakıbı : Konya ve çevresinde Alevi Bektaşi ocaklarının izleri = Dediği Sultan and its legend : Traces of Alevi Bektashi hearths in Konya and its environments. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 20 (66), Yaz 2013, 213-238.ss.

Kaynakçası vardır.

1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, KONYA. - 2. ALEVİLİK.

12
Taşğın, Ahmet: Diyarbakır Türkmen Alevileri'nde irşat ve kuşanma töreni = Irşat and put on ceremony in Diyarbakır Türkoman Alevis. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 13 (39), Temmuz-Ağustos-Eylül 2006, 51-61.ss.

Kaynakçası vardır.

1. KÜLTÜREL YAPI, DİYARBAKIR. - 2. TÜRKMENLER. - 3. ALEVİLİK.

13
Taşğın, Ahmet: Diyarbakır Türkmen Alevilerinde musahip erkânı = The rule of musahip of Turkmen Alewis in Diyarbakir. Türk Dünyası Araştırmaları, (207), Kasım-Aralık 2013, 205-226.ss.

Kaynakçası vardır.

1. ALEVİLER. - 2. TÜRKMENLER. - 3. DİYARBAKIR.

14
Taşğın, Ahmet: Diyarbakırlı bir halk şairi : Dost Meryem ve şiirlerinden örnekler = A minstrel from Diyarbakır : Beloved (dost) Meryem and samples from her poetry. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 17 (56), Güz 2010, 227-247.ss.

Kaynakçası vardır.

1. ALEVİLER. - 2. HALK ŞAİRLERİ. - 3. AŞIKLIK GELENEĞİ. - 4. ALEVİLİK.

15
Taşğın, Ahmet: Diyarbekir'de gül ve menekşe bahçeleri. Kültür Ajanda, 1 (8), Temmuz 2014, 58-63.ss.

1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, DİYARBAKIR. - 2. DİYARBAKIR TARİHİ. - 3. KÜLTÜREL YAPI, DİYARBAKIR.

16
Taşğın, Ahmet: Gazze bombalanırken Mavi Marmara gazisi çöp topluyor. Kültür Ajanda, 1 (10), Eylül 2014, 73-75.ss.

1. GAZİLER. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-İSRAİL.

17
Taşğın, Ahmet: Geleneksel dövme. Cogito, (44-45), Kış 2006, 225-234.ss.

1. GELENEKLER, DÖVME.

18
Taşğın, Ahmet: Geri dönüş : Yezidilerde ölüm. Türk Dünyası Araştırmaları, (154), Ocak-Şubat 2005, 95-204.ss.

Kaynakçası vardır.

1. YEZİDİLER.

19
Taşğın, Ahmet: Hikaye-i Hacı Bektaş-ı Veli risalesi ve Hacı Bektaş'ın hayatı hakkında bazı değerlendirmeler = Pamphlet of Hikaye-i Haci Bektas-i Veli and some evaluations on the life of Haci Betash Veli. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, (1), Yaz 2009, 48-84.ss.

Kaynakçası vardır.

1. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271. - 2. BEKTAŞİLİK. - 3. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.

20
Taşğın, Ahmet: Irak-Suriye-DAEŞ denkleminde Ezidiler, Yezidilerin neyi olabilir?. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 11 (122), Ocak 2017, 70-75.ss.

1. IRAK İÇ SAVAŞI. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, SURİYE. - 3. SURİYE İÇ SAVAŞI. - 4. SİYASİ YAPI, SURİYE. - 5. YEZİDİLER.

21
Taşğın, Ahmet: Irak'ta Bektaşi topluluğu Şebekler = Shabaks an bektashi community in Iraq. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 16 (52), Ekim-Kasım-Aralık 2009, 127-143.ss.

Kaynakçası vardır.

1. BEKTAŞİLİK. - 2. İSLAMİYET, IRAK.

22
Taşğın, Ahmet: İnsani yardım kuruluşlarının yardıma olan ihtiyacı. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 7 (81), Ağustos 2013, 96-97.ss.

1. YOKSULLUKLA MÜCADELE. - 2. İNSANİ YARDIMLAR. - 3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI.

23
Taşğın, Ahmet - Eyüp Tanrıverdi - Canan Seyfeli: İsa'dan emanet bir halk : Süryaniler / tanıtan Ümit Bayazoğlu. Chronicle, (2), 2005, 108-110.ss.

1. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 2. SÜRYANİLER.

24
Taşğın, Ahmet: İslâmofobinin bilgisi ve Müslümanların tevhidi. Kültür Ajanda, 3 (37), Aralık 2016, 34-37.ss.

1. İSLAM DÜŞMANLIĞI. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.

25
Bisati: Menakıbu'l-esrar behcetu'l-ahrar / tanıtan Ahmet Taşğın. İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 6 (3), Temmuz-Eylül 2003, 183-185.ss.

Kitap tanıtma.

1. TANITMALAR. - 2. ALEVİLİK.

26
Taşğın, Ahmet: Mit ve gerçeklik arasında Alevilikte Ehl-i Beyt = Ahl al-Bayt between myth and reality in the Alevism. Marife Bilimsel Birikim, 4 (3), Kış 2004, 287-296.ss.

Kaynakçası vardır.

1. ALEVİLER. - 2. ALEVİLİK.

27
Taşğın, Ahmet: Ortadoğu'nun yeni "dini" Alevilik. Kültür Ajanda, 1 (9), Ağustos 2014, 70-75.ss.

1. ALEVİLİK.

28
Taşğın, Ahmet: Ortodoks Türkiye ya da Türkiye'nin Ortodoks temsiliyeti yeterli mi?. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 11 (131), Ekim 2017, 56-57.ss.

1. FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ. - 2. ORTODOKSLUK. - 3. TÜRK ORTODOKS PATRİKHANESİ.

29
Taşğın, Ahmet: Osmanlı dönemi Yezidiler Literatürüne kısa bir bakış. Kültür Ajanda, 2 (14), Ocak 2015, 78-83.ss.

1. YEZİDİLER.

30
Taşğın, Ahmet: Osmanlı döneminde Diyarbakır ve Mardin'deki şemsiler. Kültür Ajanda, 2 (16), Mart 2015, 50-53.ss.

1. ESKİ ESERLER, MARDİN. - 2. ESKİ ESERLER, DİYARBAKIR.

31
Taşğın, Ahmet: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Alevilerin sergüzeşti. Kültür Ajanda, 1 (4), Mart 2014, 50-52.ss.

1. ALEVİLİK.

32
Taşğın, Ahmet: Piri Türkistan'ın nefesinin Rum diyarına ulaşması : Ölmeden önce ölmek. Türk Yurdu, 105 (352), Aralık 2016, 32-34.ss.

Kaynakçası vardır.

1. YESEVİLİK. - 2. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.

33
Taşğın, Ahmet: Safevi-Osmanlı Savaşı'ndan itibaren dini söylemin siyasi proraganda aracı olarak kullanılması : Dede Kargın örneği = Use of the religious thoughts to serve the political propaganda after the Safawid-Ottoman War : An outline on Dede Qargın case. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 16 (49), Ocak-Şubat-Mart 2009, 209-223.ss.

Kaynakçası vardır.

1. SAFEVİ DEVLETİ.

34
Taşğın, Ahmet: Selefiler ve Şiiler, siyasi ve dini meşruiyetlerini kime karşı kullanmaktadırlar?. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 11 (126), Mayıs 2017, 96-97.ss.

1. ŞİİLER, ORTA ASYA. - 2. TERÖR.

35
Taşğın, Ahmet: Şeyh Safi menakıbı ve buyruklar = Şeyh Safi menakıbı and his orders. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 11 (33), Ocak-Şubat-Mart 2005, 441-458.ss.

Kaynakçası vardır.

1. BEKTAŞİLİK. - 2. TASAVVUF EDEBİYATI. - 3. ALEVİLİK. - 4. İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI.

36
Taşğın, Ahmet - Bünyamin Solmaz: Tahrir defterlerinin Alevilik - Bektaşilik araştırmalarına katkısı : Irene Beldiceanu - Steinherr örneği = Contribution of Tahrir Defterleri to Alevi - Bektashi researches : The case of Irene Beldiceanu - Steinherr. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 19 (61), Bahar 2012, 207-220.ss.

Kaynakçası vardır.

1. TAPU TAHRİR DEFTERLERİ. - 2. BEKTAŞİLİK. - 3. ALEVİLİK.

37
Taşğın, Ahmet: Türkiye'de dinî grupları görememek ve azınlık olarak Müslümanlar. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 7 (85), Aralık 2013, 64-66.ss.

1. AZINLIKLAR, TÜRKİYE. - 2. DİNİ HAYAT, TÜRKİYE.

38
Taşğın, Ahmet: Türkiye'nin Selefileri ve Şiileri. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 8 (95), Ekim 2014, 22-29.ss.

1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. ŞİİLİK.

39
Taşğın, Ahmet: Yakın tarihten eğitim : Türkiye’de eğitim görmüş bir gencin hikâyesi... Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti ve Balkanlar. Kültür Ajanda, 3 (36), Kasım 2016, 42-49.ss.

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ. - 2. EĞİTİM SİSTEMİ. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI-BALKAN ÜLKELERİ.

40
Yer No: 2015/M/2420

Ersal, Mehmet

Alevi inanç sisteminde ocak kurumu ve işlevleri / konuşmacı: Mehmet Ersal; oturum başkanı Ahmet Taşğın. - Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı [2014: Nevşehir]. - [y.y.]: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2015. - 13-22.ss.

1. ALEVİLER. - 2. OCAKLAR.

41
Yer No: 2011/M/230

Taşğın, Ahmet

Alevi ve Bektaşi kodlu yayınlarda ortaya çıkan temel sorunlar ve çözüm önerileri : Alevilik Bektaşilik konulu yayınların genel çerçevesi : Süreklilik ve zorunluluk / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri Konulu Bilim Danışma Kurulu Toplantısı [13.: 2010: Ilgaz]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 2010. - 23-33.ss.

1. ALEVİLİK. - 2. BEKTAŞİLİK.

42
Yer No: 715A967

Taşğın, Ahmet

Anadolu'da yok olmaya yüz tutan dini topluluklardan / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi [2000: Ürgüp/Nevşehir]. - Ankara: ERVAK Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 2001. - 731-752.ss.

1. YEZİDİLER.

43
Yer No: 2007/M/2877

Taşğın, Ahmet

Bingöl ve çevresi Alevileri / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Bingöl Sempozyumu [1.: 2006: Bingöl]. - Bingöl: Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2007. - 229-235.ss.

1. ALEVİLER. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, BİNGÖL.

44
Yer No: 2008/M/2950

Taşğın, Ahmet

Dini-sosyal grupların kaybolması : Nusaybin örneği / Ahmet Taşğın. - Makalelerle Mardin. - [İstanbul]: T.C. Mardin İl Özel İdaresi, 2007. - 4.c.(219-228.ss.).

1. NÜFUS YAPISI, MARDİN. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, MARDİN.

45
Yer No: 2005/M/2474

Taşğın, Ahmet

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Atak tarihine ait bir belge / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu [1.: 2004: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği, 2004. - 407-409.ss.

1. ARKEOLOJİK KAZILAR, DİYARBAKIR. - 2. DİYARBAKIR TARİHİ.

46
Yer No: 2005/M/2876

Taşğın, Ahmet

Diyarbakır'da geleneksel ipek dokumacılığı : Puşiciler / Ahmet Taşğın. - GAP ve Sanayi Kongresi [2.: 2001: Diyarbakır]. - Ankara: Makina Mühendisleri Odası, 2001. - 641-653.ss.

1. EL DOKUMACILIĞI. - 2. FOLKLOR, DİYARBAKIR.

47
Yer No: 2011/M/230

Görüşler ve öneriler / konuşmacı: Ahsen Turan ...[v.b.]. - Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri Konulu Bilim Danışma Kurulu Toplantısı [13.: 2010: Ilgaz]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 2010. - 74-195.ss.

1. ALEVİLİK. - 2. BEKTAŞİLİK. - 3. DİNİ YAYINLAR, TÜRKİYE. I. Güven, Ali (konuşmacı). II. Yıldırım, Faruk Ali (konuşmacı). III. Dedekargınoğlu, Hüseyin (konuşmacı). IV. Bektaşoğlu, Celal Abbas (konuşmacı). V. Gümüşoğlu, Dursun (konuşmacı). VI. Saltık, Veli (konuşmacı). VII. Elibol, Mehmet (konuşmacı). VIII. Doğan, Doğan (konuşmacı). IX. Orhan, Rahmi (konuşmacı). X. Özdemir, Çağatay (konuşmacı). XI. Gökçe, Kaya (konuşmacı). XII. Ercan, Muharrem (konuşmacı). XIII. Gündüz, Tufan (konuşmacı). XIV. Aytaş, Gıyasettin (konuşmacı). XV. Er, Piri (konuşmacı). XVI. Beyazyıldırım, Hazır Ali (konuşmacı). XVII. Yaman, Mehmet (konuşmacı). XVIII. Kutlu, Sönmez (konuşmacı). XIX. Çabuk, Mehmet (konuşmacı). XX. Dedekargınoğlu, Mustafa (konuşmacı). XXI. Şeker, Mehmet (konuşmacı). XXII. Bozkurt, Fuat (konuşmacı). XXIII. Taşğın, Ahmet (konuşmacı). XXIV. Eker, İsmail (konuşmacı). XXV. Yakıcı, Ali (konuşmacı). XXVI. Pehlivan, İsmail (konuşmacı). XXVII. Güzel, Abdurrahman (konuşmacı).

48
Yer No: 2016/M/3012-1

Taşğın, Ahmet

Günümüz Türkiye'sinde Alevilik; Alevi metinlerin anlaşılmasında karşılaşılan sorunlar : Aleviliğin yeniden zuhuru / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu [2.: 2010: Ankara]. - Ankara: Cem Vakfı Ankara Şubesi, 2012. - 237-253.ss.

1. ALEVİLER. - 2. ALEVİLİK.

49
Yer No: 2013/M/531

Taşğın, Ahmet

Hacı Bektaş'ın Rum'a gelişi : Seyahati ve Rum Erenleri'yle karşılaşması = "The entery of Hadji Bektash to Rum : His journey and meeting with the rum saints" / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Doğumunun 800. yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [2009: Nevşehir]. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Atatürk Kültür Merkezi, 2010. - 1-10.ss.

1. FOLKLOR, HACI BEKTAŞ. - 2. URUMLAR.

50
Yer No: 2010/M/704

Taşğın, Ahmet

Hacı Bektaş'ın Rum'a gelişi ve Karaca Ahmed ile karşılaşması / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [2009: Ankara]. - Ankara: Dipnot Yayınları, 2010. - 56-67.ss.

1. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271.


Yer No: 2015/M/2420

Pekşen, Gani

Ocak sistemi ve müzik ilişkisi / konuşmacı: Gani Pekşen; oturum başkanı Ahmet Taşğın. - Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı [2014: Nevşehir]. - [y.y.]: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2015. - 23-31.ss.

1. ALEVİLER. - 2. OCAKLAR.

52
Yer No: 2015/M/2420

Taşğın, Ahmet

Ocaklar ve işlevleri / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı [2014: Nevşehir]. - [y.y.]: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 2015. - 10-12.ss.

1. OCAKLAR.

53
Yer No: 2008/M/1381

Taşğın, Ahmet

Şemsiler / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu [2.: 2006: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği; Türk Kültürü'nü Araştırma Enstitüsü, 2008. - 3.c.(753-762.ss.).

1. KÜLTÜREL YAPI, DİYARBAKIR. - 2. TARİKATLAR, OSMANLI.

54
Yer No: 928T206

Taşğın, Ahmet

Turabdin-Midyat ve çevresi inanç önderleri / konuşmacı: Ahmet Taşğın. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 837-851.ss.

1. MARDİN TARİHİ.

55
Yer No: 2008/M/2950

Taşğın, Ahmet

Yezidiler Becirmaniler Karaçiler / Ahmet Taşğın. - Makalelerle Mardin. - [İstanbul]: T.C. Mardin İl Özel İdaresi, 2007. - 4.c.(177-195.ss.).

1. NÜFUS YAPISI, MARDİN.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder