26 Eylül 2018 Çarşamba

Türk/çe Klasikler

Yazıtlar: Bilge Kağan. Kültigin. Tonyukuk.

Eski Türkçe Kitabe, Sözlük ve Dizinler

 • Eski Türkçe Sözlük (KaşgarlıEski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türkdizini. 
 • Osmanlıca Sözlük & Alfabe 
  Osmanlı İmparatorluğu'nun (The Ottoman Empire) resmi yazışma ve edebiyat dilinden geniş kapsamlı kelimeler dizini, sözlük. 
 • Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi 
  "Türkler'in Hocası" Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, bin yıl önceki Türkçe aslı ve günümüze aktarımı. 
 • Kutadgu Bilig Dizini & Çevirisi 
  11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han için yazıp ona takdim ettiği Türkçe eser. 
 • Türkçe isimler 
  Mana ve tarihi bağlantıları ile Türkçe isimler dizini. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder