25 Haziran 2019 Salı


Emine GÜRSOY NASKALİ, Prof. Dr.

Kültür Varlıkları-Emine GÜRSOY NASKALİ.jpgProf. Dr. Emine Gürsoy Naskali 1973 yılında Oxford Üniversitesi (St. Anne’s College) Şarkiyat bölümünden mezun oldu. Doktorasını Türk dili alanında (Sinan Paşa’nın Tezkiertü'l-Evliyası) İstanbul Üniversitesinde yaptı. 1977-1984 yıllarında Helsinki Üniversitesi Asya ve Afrika bölümünde, 1987-1989 yıllarında Oxford Üniversitesinde ders verdi. 1984-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyesi oldu, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı gibi idari görevlerde bulundu. Türk dili, Osmanlıca, Orta Asya Türk lehçeleri ve edebiyatı, destanlar, Kafkaslar, Sibirya, kültür tarihi, yakın dönem siyasî tarih üzerine birçok yayını bulunmaktadır. Uygurca, Kumukça, Kırgızca, Türkmence, Osmanlıca metinler neştertmiş, Altayca-Türkçe ve Hakasça-Türkçe sözlüklerini hazırlamıştır. Yassıada Zabıtlarını yayınlamıştır. Yakın dönem tarihimizle ilgili Celal Bayar Arşivinden Serbest Fırka Anıları ve Cumhuriyet Tarihi Soyadı Hikayeleri vb. kitapları vardır. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisinin sahibidir. 
1.       Ağıt, 
2.       Argo, 
3.       Arı ve Bal,
4.       At ve Atçılık 
5.       Av ve Avcılık, 
6.       Avare, 
7.       Ayakkabı, 
8.       Beden, 
9.       Çoban, 
10.   Defin, 
11.   Deve, 
12.   Ekmek, 
13.   Geyik, 
14.   Hakaret, 
15.   Hapishane, 
16.   Hediye, 
17.   Kahve, 
18.   Kasap, 
19.   Korku, 
20.   Lanet, 
21.   Meyve, 
22.   Mum, 
23.   Nuh, 
24.   Öksüzler ve Yetimler, 
25.   Saç, 
26.   Temizlik, 
27.   Tuz, 
28.   Tütün,
29.   Veda, 
30.   Yemin, 
31.   Yılan, 
32.   Yorgan, 


vb. başlıklarla kültür birikimimizi derleyen uzun soluklu bir dizinin editörüdür

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme