30 Ekim 2020 Cuma

Afganistan ve Kadim Bilgi, Ömer Özkaya

Almanya yalnızca Afganistan ve civarında biraz nüfuz sahibiydi ve burada da Türklerle rekabet etmek zorundaydı. Türkiye’nin Afganistan Büyükelçiliği’nin 3 Ağustos 1938 tarihli bir raporuna göre de Afganistan’da “… kendi dillerinde bir lise idare etmekte ve bayındırlık işlerinin çoğunu ellerinde bulundurmakta olan Almanlar, iki yıldan beridir sağlık işlerini de ellerine almak için çalışmağa başlamışlar ve bu yıl da gizli ve açık teşebbüsler yapmaktan usanmamışlardır. Afgan ileri gelenleri arasından bir takım gençler de, bilerek veya bilmeyerek Almanlar’a yardım ederek bizimle(Türkiye’yle) gizli bir mücadeleye girmiş bulunmaktadırlarAlmanlar’ın elde etmek istedikleri başlıca hizmet, bugün (Türkiye’den gönderilmiş) Dr. Rıfkı Kâmil Urga’nın elinde tutmakta olduğu Afgan Kralı’nın hususi (özel) doktorluğudur.” (Kaynak: Başbakanlık Arşivi- 030 10 258 734 3 No’lu dosya) 


Ruslar, İngilizler ve bugün de Amerikalılar gibi Almanların öteden beri Afganistan’da bulunmalarının bir sebebi de Kadim Bilgi’dir. Afganistan, Kadim Bilgi’ye göre, dünyanın en kıymetli yeridir. Burasının “imparatorluklar mezarlığı” olmasının sebebi, bu özelliğidir. Afganistan, Kadim Bilgi’nin aktarım merkezidirAfganistan, Güneş’in 24 saat batmadığı bir noktaya sahiptir, dolayısıyla yeryüzündeki hiçbir hadise bu noktanın bilgisi haricinde değildirKadim Bilgi, Güneş’in “tanık”lığından faydalanır. “Güneş’in altında hiçbir şey gizli değildir” sözü, bu açıdan oldukça anlamlıdır. 

Türkiye, rüyasının tahakkuku için Kadim Bilgi’yle temasını iyi kurmalı. İstanbul, Kadim Bilgi’de kıymetli bir şehir. Bu şehir Kadim Bilgi’de dünyanın ilk beş şehri arasında.

İlk 10 şehir, önem derecesine göre şöyle sıralanıyor: 

1.  Azerbaycan / Bakü 
2.  Rusya / Moskova ve Petersburg 
3.  Afganistan / Kâbil 
4.  Türkiye / İstanbul ve İzmir 
5.  İngiltere / Londra 
6.  Filipinler / Manila 
7.  Laos 
8.  Hong Kong 

Ömer Özkaya; İngiltere'nin Geleceği (9) 20 Kasım 2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder