29 Ekim 2020 Perşembe

Cumhuriyet, Prof Ali Yaycıoğlu


 

dK. 55.45 den itibaren Prof Dr Ali Yaycıoğlu ile söyleşi


Tweet dizisi

Sohbet

1. #Cumhuriyet benim için 300 yıllık toplumsal ve kurumsal dönüşümün en önemi aşamalarından biri. Kökleri, 18. asrın yerel dinamiklerine ve şehir muhalefetine kadar uzanan, toplumsal katılım, kamusal yarar ve iktidar gücünü sınırlama tecrübelerinin bir merhalesi.
1
19
80
2. Cumhuriyet bir varoluş savaşı sonucu kurulmuş. Daha sonra toplumun kendi tarihine, pratiklerine, kurum ve hatta kutsallarına eleştirel bakabilmesini sağlayan bir kollektif harekete dönüşmüş. Toplumun kendi kendini dönüştürme iradesini ve cesaretini bulduğu bir atılım olmuş.
1
2
20
3. Diğer yandan Cumhuriyet yarım kalmış ve belki de yarım kurulmuş bir proje. Yurtta ve dünyada barış ilkesine rağmen toplumsal barışı hakkıyla sağlayamamış; geçmişe olan eleştiri iradesine karşın geçmişin birçok çelişkisi ve o büyük acılarıyla yüzleş(e)memiş bir iddia.
1
1
19
4. Soğuk Savaş’in girdabında iyice yıpranmış; ama aynı dönemde şaşılacak çoğulculukta rekabetçi bir siyaset üretmiş. Solu, sağı, muhafazacaklığı, İslamcılığı, feminizmi bünyesinden çıkarmış. Herşeye rağmen kamusalcı ahlakı gelişmeye devam etmiş.
1
15
5. Soğuk Savaş sonu, kriz ve Akp yılları, uzun tatışma... Gelinen noktada 1923te kurulan Cumhuriyetin, restore edilemeyecek kadar tahrip olduğunu; yerine manalı ve işlevsel bir nizam kurulamadığını görmek zor değil. Görüyoruz ki yeni rejim kurmakla değil yıkmakla varoluyor.
1
2
21
6. Türkiye bir moloz yığını halinde. Bu moloz yığını üzerine demokratik, kapsayıcı ve eşitlikçi, toplumsal ve ekolojik barışı öncelleyen yeniden bir Cumhuriyet kurulabilecek mi? Karanlık bir tünelden geçiyoruz. Ama çok önemli tarihsel tecrübelerimiz var.
1
4
29
7. Cumhuriyet tarihini devlet ve onun içine sıkışmış toplumun tarihi olarak değil; toplumun, kendi derin çelişkileriyle birlikte, bir nizam, barış ve refah mücadelesi, Mustafa Akdağ’ın enfes tabiriyle “halkın dirlik ve düzenlik kavgası” olarak neden görmeyelim?
1
18
adlı kişiye yanıt olarak
8. Yüz yıllık maceranın karanlıkları kadar aydınlıkları da var. Sinisizm ve derin kötümserlik yerine tarihisel macerayı yeniden değerlendirip, geleceği kurma hevesini tekrar yakalamak bana daha manalı ve hatta daha gerçekçi geliyor.... Cumhuriyet bayramı kutlu olsun!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder