10 Ocak 2016 Pazar

Tefekkür Medeniyeti: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem. Hangisi Demokrasi?  1. Osmanlı sistemini içselleştirip BAŞKANLIK SİSTEMİ olarak dönüştürerek bir Siyahı (Obama) BAŞKAN seçen ABD DENEYİMİ üzerinden bu sefer OSMANLI geri geleceği, AVRUPA finansal vesayeti biteceği için mi DİKTATÖRLÜK algıları oluşturulmaktadır?
  2. İNGİLİZ PARLAMENTER Sistemi bir siyahı, bir müslümanı Başbakan seçtirmiş midir? 
  3. İngiliz Uluslar Topluluğu nüfusunun çoğunluğu müslümandır. Nerede Demokrasi?        
  4. Başkanlık sistemi ve türevleri dünyada çoğunluğu oluşturmaktadır (Bk.Harita)
  5. Pasifik kıyısı ülkeleri (ABD, Meksika, G.Amerika ülkeleri, Kore, Endonezya, Filipinler, Rusya) Başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.
  6. Yükselen bölgesel güçler olan Türkiye ve Japonya, Başkanlık Sistemi'ne geçme konusunu gündemlerine taşımışlardır.
  7. Osmanlı liyakat sistemi, ABD'ne tevarüs etmiş hali ile İngiliz'in parlamenter ağalık (Lord) sistemini yaya bıraktı.
  8. Parlamenter Vesayet=Kast Sistemi, İngiltere tarafından Hindistan üzerinden Osmanlı/Türkiye'ye ihraç edilen "görünmeyen el"dir.
  9. İngiltere Parlamenter Kast sistemini Hindistan'da keşfetmiş, aynı uygulamayı Osmanlı ve Türkiye'de de başarı ile devam ettirmiştir. Vesayet=Kast Sistemi
  10. Balkanlar'da Müslüman olan herkes kendini TÜRK olarak tanımlarken, Amerika'larda OSMANLI olan herkes EL TURCO olarak anılıyor.!


https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkanl%C4%B1k_sistemi#/media/File:Forms_of_government.svg

Yönetim Sistemleri

  Başkanlık sistemli cumhuriyetler  Bir parlamentoya bağlı başkana sahip cumhuriyetler.   Yarı başkanlık sistemli cumhuriyetler  Parlamenter cumhuriyetler  Parlamenter meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip değil).   Karma meşrutî monarşiler (monark kişisel yetkiye sahip ve genellikle parlamento zayıf).   Mutlak monarşiler  Tek parti cumhuriyetleri  Yönetimle ilgili anayasal hükümlerin askıya alındığı ülkeler (örneğin darbe sonrası askeri diktatörlükler).   Yukarıdaki sistemlerin hiçbirine uymayan ülkeler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder