24 Ocak 2016 Pazar

Tefekkür Medeniyeti: Basra ve Maveraünnehir

“İbn Haldun‟un da dikkat çekip önemle vurguladığı gibi, Ortaçağ İslam dünyasında
bilim ve tefekkür alanında gerçekleşmiş olan atılımın, hamlenin, çok büyük ölçüde olmak üzere
Doğu İslam dünyasının eseri olduğu bilinmektedir. Doğu İslam dünyası denince akla Horasan ve
Mâverâünnehir bölgesi ve buradaki ilim merkezlerini temsil eden Buhara, Semerkant, TaŞkent,
Fergana gibi şehirler gelmektedir. Buralarda Türklerin de yoğun olarak yaşadığı bilinen bir
gerçektir. Hatta bu dönemde ortaya konan ilimlerin ilk öncüleri içinde Türkî olarak belirtilen ilim
adamlarının bulunması Ortaçağ İslam uygarlığının kurulmasında ve geliştirilmesinde Türklerin
rollerinin olduğunu göstermektedir. İncelediğimiz bu bölgelerin tümünde ilmî ve medenî durum,
gerek Arap gerekse diğer milletlere ait yazarlar tarafından ifade edilmiştir. Bu merkezlerin, ilim
ve medeniyetin zirvede olduğu bölgeler içinde olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu bölgede
yaşayan insanların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu bilmekteyiz. Böyle olmasaydı bu
bölgelerin liderlerinin Türklerden olması beklenemezdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder