23 Ocak 2016 Cumartesi

Tefekkür Medeniyeti: İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Kitapları

1972
 • Baki / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Kitaş Yayınları, 1972. 191 s.; 19 cm. - (Kitaş Yayınları Doğunun ve Batının büyük ustaları; 
1973
 • Tanrı Yaratan Toprak İsmet Zeki Eyüboğlu Sinan Yayınları İstanbul 1973
1979
 • İnsanın Boyutları İsmet Zeki Eyüboğlu Çağdaş Yayınları İstanbul 1979
1980
 • Şeyh Bedreddin ve varidat / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Der Yayınları, 1980. 400 s.; 20 cm. - (Der Yayınları; 9 .
 • Bütün yönleriyle Bektaşilik (Alevilik) : Bektaşiliğin doğuşu... kaynakları... Bektaşilik inançları... töreler... Bektaşilikte insan... On İki İmam... Bektaşilikte tanrı... / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Yeni Çığır Kitabevi, 1980. 606 s.; 19 cm.
1981
 • Anadolu uygarlığı / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Der Yayınları, 1981.
 • Atatürk'ten özdeyişler / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Uygarlık Yayınları, 1981. 174 s.; 20 cm.1. 
1982
 • Geçmişin Yaşama Gücü İsmet Zeki Eyüboğlu Adam Yayınları İstanbul 1982
1984
 • Kendi sözleriyle Atatürk ilkeleri / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Uygarlık Yayınları, 1984.
 • 237 s.; 19 cm. - (Uygarlık Yayınları; yayın no. 1)
1987
 • Anadolu Büyüleri İsmet Zeki Eyüboğlu Der Yayınları İstanbul 1987
 • Anadolu İnançları İsmet Zeki Eyüboğlu Geçit Kitabevi İstanbul 1987
 • Abdal Musa -Bir ermişin ışıldağıyla aranan gerçek- / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Geçit Kitabevi, 1991.112 s.; 20 cm. 
1989
 • Hacı Bektaş Veli: Bütün yönleriyle. İstanbul: Özgür Yayınları.1989
1995
 • Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü İsmet Zeki Eyüboğlu Sosyal Yayınlar İstanbul 1995
1996
 • Çin denemeleri / W. Eberhard; yay. haz. İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Say Yayınları, 1996. 199 s.; 20 cm.ISBN: 975-468-134-
1997
 • Anadolu Uygarlığı İsmet Zeki Eyüboğlu Der Yayınları İstanbul 1997
1998
 • Anadolu Mitolojisi İsmet Zeki Eyüboğlu Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1998
 • Bütün yönleriyle Mevlana Celaleddin : Yaşamı-felsefesi-düşünceleri-şiirleri / İsmet Zeki Eyüboğlu. - 2.bsk. - İstanbul: Özgür Yayınları, 1998.166 s.; 20 cm. - (Özgür Yayınları; 47) ISBN: 975-447-091-X
 • (1998). Taşoluğun Başında. istanbul: Pencere Yayınları. 
2000
 • Yoksul Özdeyişler İsmet Zeki Eyüboğlu Pencere Yayınları İstanbul 2000
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2000). Bütün Yönleriyle Tasavvuf Tarikatlar ve Mezhepler Tarihi. istanbul: Derin Yayınları. 

2007

 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Anadolu Halk İlaçları. istanbul: Derin Yayınları.
 •  Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Anadolu Gerçeğİ. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Tanrı Yaratan Toprak Anadolu. istanbul: Derin Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Anadolu Mitolojisi. istanbul: Derin Yayınları.
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Anadolu İnançları. istanbul: Derin Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Osmanlıdan Cumhuriyet'e Türk Kadını. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2007). Anadolu İlaçları. istanbul: Derin Yayınları. 


 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Anılar. İstanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Anadolu İnançları Anadolu Mitologisi / İnanç / Söylence / Bağlantısı. istanbul: Geçit Kitabevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1998). Düşünceleriyle Yaşayan Atatürk devrimleri. İstanbul: Say Yayınları. Eyüboğlu, İ. Z. (). Gelin Canlar Söyleşelim. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1980). Şeyh Bedreddin ve Varidat. İstanbul: Derin Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2002). öğrenciler. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Abdal Musa. istanbul: Geçit Kitabevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1996). Cinci Büyüleri Yıldızname. istanbul: Der Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (200). Yedi Askı Arap Şiirinin İlk Parlak Dönemi. istanbul: Adam Yayınları. Eyüboğlu, İ. Z. (). Yoksul Özdeyişleri - Eğlence Sözlüğü. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Toplum Sarsıntıları. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Atatürk Anadoludur. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Çağımızın Çevrintileri. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Mevlana Celaleddin. istanbul: Özgür Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1997). Anadolu Uygarlığı. : Derin Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2010). Bütün Yönleriyle Bektaşilik. Istanbul: Derin Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (200). Felsefe Yazıları. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2000). Dilin Kapısı. İstanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1987). Günün Işığında Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhepler Tarihi. İstanbul: . 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1995). Sevgi Büyüleri. istanbul: Der Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Felsefe Açısından 12 Eylül,din boşluğun egemenliği. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2004). Maçka. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Geçmişin Yaşama Gücü. istanbul: Adam Yayınları. 

 • Eyüboğlu, İ. Z. (2002). Bilgelerin Dilinden. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Karadeniz Aşk Türküleri. trabzon: Serander Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Hz.Ali'nin Şiirleri. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Gülen Anadolu. İstanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1987). Anadolu Büyüleri. istanbul: Derin Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi. Eyüboğlu, İ. Z. (2000). İslamın Çöküşü. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2006). Gılgamış Destanı. istanbul: Özgür Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2013). İnsanın Boyutları. istanbul: Payel Yayınevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Hatayi. İstanbul: Geçit Kitabevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar. istanbul: Kaynak Yayınları / Sanat Ve Edebiyat Dizisi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Uygarlığın Işıldakları. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2002). Nietzsche: Eylem Ödevi. istanbul: Broy Yayınevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (200). Pir Sultan Abdal. istanbul: Geçit Kitabevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2000). Divan Şiirinde Sapık Sevgi. istanbul: Broy Yayınevi. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). Kara Zıpkalı Uşaklar Destanı. istanbul: Pencere Yayınları.
 • Eyüboğlu, İ. Z. (1991). Alevi-Bektaşi Edebiyatı. istanbul: Der Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (2002). Ortaçağ Felsefesi. istanbul: Pencere Yayınları. 
 • Eyüboğlu, İ. Z. (). İslamda Bölünmeler Çelişmeler Refah'ın Tırmanışı. istanbul: Pencere Yayınları. Eyüboğlu, İ. Z. (). Uyanış. istanbul: Pencere Yayınları / Deneme Dizisi. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder