23 Ocak 2016 Cumartesi

Tefekkür Medeniyeti: Felsefe Atlası kitabında zikredilen Türk Düşünürler

Lütfen linklere tıklayın..

Felsefe Atlası kitabındaki Türk Düşünürler


Felsefe Atlası 
 1. El Biruni
 2. Ebu Hanife
 3. Ebul vefa El Buzecani
 4. Ekber Celalüddin
 5. El Farabi
 6. El Gazali
 7. El Hayyam
 8. İbn Sina
 9. İbrahim Hakkı Erzurumlu
 10. El Maturidi
 11. Rumi Celaleddin
 12. Sabit B Kurre
 13. Es Suhreverdi
 14. Et Tusi Naşirüddin
 15. Uluğ Beg
 16. Yusuf Has Hacib
 17. Ziya Gökalp


 1. El Biruni Kas'ın banliyösü /Birun 973, Rey 955 (?),  Gilan 995, Kas 997, Buhara, Cürcan 999,Harizm (Kas ve Gürgenc) 1003, Gazne 1017-1050,  Kabul, Keşmir ve Pencap üzerinden büyük ihtimalle Thanesar'a uzanan (Gazneli Mahmut'un fetih seferlerine eşlik ederek) Hindistan seyahati: Evrensel dahi, gökbilimci ve coğrafyacı (hermenötik yaklaşımlı) Hindolog ve filozof.
 2. Ebu Hanife Kufe 699, Mekke, Bağdad (hapishane) 767: İslam ilahiyatçısı (kelamcı) ve hukuk alimi (fakih)
 3. Ebul vefa El Buzecani Horasan'daki Buzecan 940, Bağdad 959-998, Gökbilimci ve matematikçi (trigonometri)
 4. El Farabi Farab'daki Vesic 870, Merv, Bağdad, Harran 910 ve Haleb 942, Mısır ve İstanbul (?), Şam ya da Halep 950: Helen etkilerinin görüldüğü, İslam'daki felsefe anlayışının öne çıkan şahsiyeti(metafizik, epistemoloji, aynızamanda siyasetbilimci), (Aristoteles'in ardından ) İkinci Usta, Muallim-i Sani
 5. El Gazali Tus 1058, Cürcan ve Nişapur, Bağdat 1085-95, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine, Tus 1097-1111;  aralarda Nişapur1106-11: Epistemoloji ve felsefe eleştirel islam ilahiyatçısı (mütekellim), hukukçu  (fakih) ve sufi mistik (mutasavvıf)
 6. El Harezmi Bağdat'a bağlı Kutrubbul (?) 780, Bağdat 813-850. Gökbilimci ve öneçıkan Müslüman matematikçi. Hint rakamlarını aktaran kişi.
 7. El Hayyam Nişapur 1050-1132, Semerkand 1070, İsfahan 1075 ve Merv 1118. Özgür ruhlu İslam şairi. Gökbilimci ve matematikçi.
 8. İbn Sina Buhara'ya bağlı Efşene 980.Buhara, Gürgenc 1003, Cürcan 1013, Reyy 1014, Hemedan 1015 ve İsfahan 1023-37, Hemedan 1037:Müslüman hekim, tıbbi ders kitabı yazarı, hakim/kadı ve İslam'da Helen kültüründen ilham almış felsefenin en önemli şahsiyeti. Latince konuşulan Ortaçağ'ı ve Yeniçağ İran felsefesini derinden etkilemiştir. 
 9. İbrahim Hakkı Erzurumlu Erzurum'a bağlı Hasankale/Pasinler 1708, Siirt'e bağlı Tillo/Aydınlar 1717-1780, aralarda Erzurum ve Mekke. Evrensel dahi ve süfi mistik (bilimsel kozmoloji ile İslam dini arasında uzlaşı.)  
 10. El Maturidi Semerkant'a bağlı Matürid 870, Semerkand 945. Hanfi kelamcı, hukukçu ve Kuran yorumcusu (müfessir), kendi adıyla anılan Matüridiyye kelamının kurucusu. 
 11. Rumi Celaleddin Belh 1207, Semerkand 1212, Nişapur, Mekke, Malatya, Sivas, Akşehir 1219 ve Karaman'a bağlı Larende üzerinden 1222 Konya'ya göç 1228-1273. Büyük sufi şair (Farsça) ve mistik.
 12. Sabit B Kurre Harran 836. Bağdat 901. Şabii. Hekim, gökbilimci ve matematikçi (rakam kuramı), Helen metinlerinin Arapça çevirmeni.
 13. Es Suhreverdi Sühreverd 1154. Meraga ve İsfahan. Rum/Anadolu, Halep 1183-1191. Şeyhül Üşrak (Aydılanmanın Ustası), önemli sufi mistik ve filozof (Işık İlmi, Hikmetül İşrak) 
 14. Et Tusi Naşirüddin Tus 1201, Nişapur 1213-21, ve Irak (Mevsıl/Musul) Kirmanşah'a bağlı Sertaht 1233, Alamut'a bağlı Meymundiz (İsmailililere ait kale). 1245 ve Elburz Dağlarındaki Kazvin 1256. Bağdat (Moğol fatihlerin danışmanı) 1256, Meraga (gözlemevi yöneticisi) 1259, Bağdat'a bağlı (günümüzde içinde kalan) Kazimeyn/Kazimiyye 1274: Evrensel dahi, hekim, hukuk alimi (fakih), matematikçi ve filozof (feylesuf), Ahlak Öğretisi (İlmül Ahlak)  
 15. Uluğ Beg İran'da Zencan'daki Sultaniyye 1394, Semerkant 1409-1449.Timur'un torunu. Üst düzey eğitimli hükümdar, bir üniversitenin 1420 ve gözlemev inin 1425 kurulmasını emretmiştir.
 16. Yusuf Has Hacib Balasagun ve Kaşgar 11.yy. Şair ve eğitmen (İbn Sina geleneğinde etik ve tıp), Türk-İslam edebiyatının en eski eserinin sahibi. (Kutlandıran Bilgi, Kutadgu Bilig)  
 17. Ziya Gökalp Diyarbakır 1876. İstanbul ve Selanik. İstanbul 1913-18. İstanbul 1924. Yazar ve sosyolog. Modern Türkiye'nin öncü düşünürlerinden.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder