4 Şubat 2017 Cumartesi

Eski zamanlarda Çin'in Şansi (Shanxi) eyaletinde Türk ve Moğol kavimleri ile sürekli savaşlar


Since ancient times, extensive settlement and incessant wars against Turkish and Mongol tribes - in which vast swatches of land were cleared to allow better views from the Great Wall watchtowers - left an environmental time bomb in Shanxi,said Zhao Zhizhong, deputy magistrate of Lan county, one of the poorest in the province.   

Eski zamanlardan beri, kapsamlı iskanlar ve Türk ve Moğol kavimleri ile sürekli savaşlardan ötürü, geniş arazi parçaları açılmıştır ki bu sayede Çin Seddi gözetleme kulelerinden daha net görüntüler elde edilebilecektir.

Bu ise Şansi eyaletinde zamanla çevre felaketine yol açmıştır.

South China Morning Post, Hong Kong; 3 Ekim 1998
Rampant erosion laid waste to large tracts of Shanxi but new schemes are providing the fertile ground.
Aşırı erozyon, büyük miktardaki Shanxi'ye atık attı; ancak yeni planlar verimli toprağı sağlamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder