10 Şubat 2017 Cuma

İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihi, İhsan Fazlıoğlu: Düşünürlerimiz

Kırmızı renkle gösterilen Düşünürler; birden fazla kitapta en sıklıkla anılan düşünürleri göstermektedir. 

Bu düşünürler toplam 11 adettir.
 1. Ali Kuşçu; Kayıp Halka, Nazari Ufuk
 2. Davud el-Kayseri (Davud Kayseri, Kayseri) Nazari Ufuk, Kayıp Halka
 3. HocazadeKayıp Halka, Nazari Ufuk
 4. İbn HeysemKayıp Halka, Derin Yapı
 5. İbn SinaKayıp Halka, Nazari Ufuk
 6. Kutbuddin Şirazi Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazari Ufuk
 7. Nasiruddin TusiKayıp Halka, Nazari Ufuk
 8. Sadruddin KoneviKayıp Halka, Derin Yapı
 9. Seyyid ŞerifDerin Yapı, Nazari Ufuk
 10. TaftazaniDerin Yapı, Nazari Ufuk
 11. Taşköprülüzade; Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazari Ufuk
İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihi Eserler Serisinde en çok referans verilen Düşünürler
 1. Kayıp Halka kitabında 450 düşünüre referans verilmiştir.
 2. Derin Yapı kitabında 200 düşünüre referans verilmiştir.
 3. Nazari Ufuk 500 düşünüre referans verilmiştir.
İslam-Türk Felsefe Bilim Tarihi Eserler serisi kitaplarının Kişi Dizinleri istatistiki olarak incelenmiş ve  sözkonusu düşünürler arasından en sık anılan 59 Düşünürün alfabetik listesi aşağıda verilmektedir.
 1. Abdulali Bircendi; Kayıp Halka
 2. Ahmed Cevdet Paşa; Kayıp Halka
 3. Ali Kuşçu; Kayıp Halka, Nazari Ufuk
 4. Ali Sedad; Kayıp Halka
 5. Aristoteles; Derin Yapı
 6. BatlamyusDerin Yapı
 7. Celaluddin DevvaniKayıp Halka
 8. Çağmini; Derin Yapı
 9. Davud el-Kayseri (Davud Kayseri, Kayseri) Nazari Ufuk, Kayıp Halka
 10. Devvani; Kayıp Halka
 11. Eshenkulova; Derin Yapı
 12. Esiruddin Ebheri; Kayıp Halka
 13. Fahruddin Razi; Kayıp Halka
 14. Fethullah ŞirvaniDerin Yapı
 15. GazzaliKayıp Halka
 16. Gelenbevi İsmail EfendiKayıp Halka
 17. Haraki; Derin Yapı
 18. HocazadeKayıp Halka, Nazari Ufuk
 19. Hüseyin Rıfkı Tamani Kayıp Halka
 20. İbn ArabiKayıp Halka
 21. İbn BibiKayıp Halka
 22. İbn Haldun;  Kayıp Halka
 23. İbn HeysemKayıp Halka, Derin Yapı
 24. İbn RüşdKayıp Halka
 25. İbn Sertak Kayıp Halka
 26. İbn SinaKayıp Halka, Nazari Ufuk
 27. İshak HocaKayıp Halka
 28. İsmail GelenbeviKayıp Halka
 29. KadızadeDerin Yapı
 30. Katip ÇelebiKayıp Halka
 31. Kutbuddin RaziKayıp Halka
 32. Kutbuddin Şirazi Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazari Ufuk
 33. Mehmed FenariKayıp Halka
 34. Mirim Çelebi Kayıp Halka
 35. Molla FenariKayıp Halka
 36. Molla HüsrevNazari Ufuk
 37. Muslihuddin LariDerin Yapı
 38. Mustafa SıdkıKayıp Halka
 39. Müneccimbaşı Ahmed DedeKayıp Halka
 40. Nasiruddin TusiKayıp Halka, Nazari Ufuk
 41. NewtonKayıp Halka
 42. NisaburiDerin Yapı
 43. Nizamuddin Nisaburi Derin Yapı
 44. Ramazan EfendiKayıp Halka
 45. Sadruddin KoneviKayıp Halka, Derin Yapı
 46. Salih SekiKayıp Halka
 47. Seyyid Ali PaşaKayıp Halka
 48. Seyyid ŞerifDerin Yapı, Nazari Ufuk
 49. Seyyid Şerif Cürcani;Kayıp Halka
 50. Siracuddin Urmevi;Kayıp Halka
 51. SühreverdiDerin Yapı
 52. Şemsuddin SemerkandiKayıp Halka
 53. Şihabuddin SuhreverdiKayıp Halka
 54. TaftazaniDerin Yapı, Nazari Ufuk
 55. Takiyuddin RasidKayıp Halka
 56. Taşköprülüzade; Kayıp Halka, Derin Yapı, Nazari Ufuk
 57. TehaneviDerin Yapı
 58. TusiNazari Ufuk
 59. Uluğ BeyDerin Yapı
Altı çizgili kırmızı renkle yazılan düşünürler ise, ikiden fazla kitapta en sıklıkla anılan düşünürleri göstermektedir ki bunlar Kutbuddin Şirazi ve Taşköprülüzade'dir.    

Müellif Dizinindeki 450 Müellif Arasında En Çok Referans Verilenler (Kayıp Halka):
 1. Abdulali Bircendi
 2. Ahmed Cevdet Paşa
 3. Ali Kuşçu
 4. Ali Sedad
 5. Celaluddin Devvani
 6. Davud Kayseri
 7. Devvani
 8. Esiruddin Ebheri
 9. Fahruddin Razi
 10. Gazzali
 11. Gelenbevi İsmail Efendi
 12. Hocazade
 13. Hüseyin Rıfkı Tamani
 14. İbn Arabi
 15. İbn Bibi
 16. İbn Haldun 
 17. İbn Heysem
 18. İbn Rüşd
 19. İbn Sertak
 20. İbn Sina
 21. İshak Hoca
 22. İsmail Gelenbevi
 23. Katip Çelebi
 24. Kutbuddin Razi
 25. Kutbuddin Şirazi
 26. Mehmed Fenari
 27. Mirim Çelebi
 28. Molla Fenari
 29. Mustafa Sıdkı
 30. Müneccimbaşı Ahmed Dede
 31. Nasiruddin Tusi
 32. Newton
 33. Ramazan Efendi
 34. Sadruddin Konevi
 35. Salih Seki
 36. Seyyid Ali Paşa
 37. Seyyid Şerif Cürcani
 38. Siracuddin Urmevi
 39. Şemsuddin Semerkandi
 40. Şihabuddin Suhreverdi
 41. Takiyuddin Rasid
 42. Taşköprülüzade
Şahıs Dizinindeki 200 Müellif Arasında En Çok Referans Verilenler (Derin Yapı):

 1. Aristoteles
 2. Batlamyus
 3. Çağmini
 4. Eshenkulova
 5. Fethullah Şirvani
 6. Haraki
 7. İbn Heysem
 8. Kadızade
 9. Kutbuddin Şirazi
 10. Muslihuddin Lari
 11. Nisaburi
 12. Nizamuddin Nisaburi
 13. Sadruddin Konevi
 14. Seyyid Şerif
 15. Sühreverdi
 16. Taftazani
 17. Taşköprülüzade
 18. Tehanevi
 19. Uluğ Bey
Kişiler Dizinindeki 500 Müellif Arasında En Çok Referans Verilenler (Nazari Ufuk):
 1. Ali Kuşçu
 2. Davud el-Kayseri (Davud Kayseri, Kayseri)
 3. Hocazade
 4. İbn Sina
 5. Kutbuddin Şirazi
 6. Molla Hüsrev
 7. Nasiruddin Tusi
 8. Seyyid Şerif
 9. Taftazani
 10. Taşköprülüzade
 11. TusiHiç yorum yok:

Yorum Gönder