24 Şubat 2017 Cuma

Türk Düşünürleri: Fahrettin Olguner

http://www.biyografya.com/biyografi/3489

http://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-fahrettin-olguner/1562.html


Olguner, Fahrettin: Cemaleddin Aksarayi'nin içinde yetiştiği fikri ve felsefi ortam. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 23 (2), Nisan 1994, 52-59.ss.
1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
2
Olguner, Fahrettin: Din ve devlet, siyaset ve siyasi rejim meseleleri. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (16), 2001, 29-58.ss.
Kaynakçası vardır.
1. DİN ve SİYASET.
3
Olguner, Fahrettin: Hoşgörü-din ve zihniyet. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 8 (22), 1996, 115-136.ss.
1. DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ.
4
Kitabu's siyaset : Siyaset kitabı) İbn-i Sina / çev. Fahrettin Olguner. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Sosyal Bilimler, (12), 2001, 198-215.ss.
1. EĞİTİM BİLİMİ, İBNİ SİNA. - 2. İBNİ SİNA 980-1037.
5
Olguner, Fahrettin: Kölelikten Efendiliğe adlı eserin düşündürdükleri. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 34 (2), Nisan 2005, 85-93.ss.
Kaynakçası vardır.
1. AYVERDİ, SAMİHA 1905-1993. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
6
Olguner, Fahrettin: Mevlana Celaleddin'in düşünce dünyasına bakış. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 33 (4), Ekim 2004, 28-39.ss.
1. MEVLEVİLİK. - 2. FELSEFE, MEVLANA.
7
Olguner, Fahrettin: Olmak için... Kubbealtı Akademi Mecmuası, 24 (4), Ekim 1995, 38-41.ss.
1. İSLAM TARİHİ.
8
Güvenç, Bozkurt: Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'in Türk kimliği / tanıtan Fahrettin Olguner. Bilge, (5), Yaz 1995, 15-20.ss.
Kitap tanıtma.
1. TÜRK KÜLTÜRÜ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. TANITMALAR. - 4. TÜRK TARİHİ.
9
Olguner, Fahrettin: Siyasi rejim meselelerine felsefe açısından bakış. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 28 (3), Temmuz 1999, 15-21.ss.
1. SİYASET FELSEFESİ.
10
Olguner, Fahrettin: Tasavvuf dünyası içinde Hace Ahmed Yesevi (Vef.1166). Kubbealtı Akademi Mecmuası, 22 (4), Ekim 1993, 17-23.ss.
1. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
11
Olguner, Fahrettin: Tasavvuf dünyası içinde Hace Ahmet Yesevi (Öl. 1166). Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 7 (21), 1995 (Özel Sayı), 941-947.ss.
1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
12
Olguner, Fahrettin: Türk-İslam medeniyeti içinde Akşemseddin'in yeri (792H/1389M-863H/1458M). Kubbealtı Akademi Mecmuası, 18 (4), Ekim 1989, 56-66.ss.
Kaynakçası vardır.
1. AKŞEMSEDDİN (ŞEMSEDDİN MUHAMMED).
13
Olguner, Fahrettin: Uluğ Beg devri ilim-felsefe zihniyeti tarihi kökleri ve sebepleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (4), 1997, 139-146.ss.
1. ULUĞ BEY. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
14
Olguner, Fahrettin: Uluğ Bey devri ilim-felsefe zihniyeti tarihi kökleri ve sebepleri. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 30 (1), Ocak 2001, 40-45.ss.
1. ULUĞ BEY.
15
Olguner, Fahrettin: Yirminci yüzyıl Türkiyesi'nde İslam felsefesi. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 27 (3), Temmuz 1998, 20-29.ss.
1. İSLAM FELSEFESİ.
16
Yer No: 40A56
Olguner, Fahrettin
Batı ve İslam Dünyası'nda Eflatun'un Timaios'u / Fahrettin Olguner. - Konya: Selçuk Üniversitesi, 1990.
XII, 54. 19 s.; 24 cm. - (Selçuk Üniversitesi yayınları; no. 72 ilahiyat Fakültesi yayınları; no. 3)
Bibliyografya: 51. s.
ISBN: 975-448-032-X
1. FELSEFE.
17
Yer No: 2006/M/1951
Farabi
Eflatun kanunlarının özeti = Telhisü nevamis-i Eflatun / Farabi; haz. Fahrettin Olguner. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985.
88 s.; 19 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 592. 1000 temel eser dizisi; 105)
Bibliyografya: 88.s.
1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. FELSEFE, EFLATUN. - 3. FELSEFE, FARABİ.
18
Yer No: 200A17
Olguner, Fahrettin
Farabi / Fahrettin Olguner. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.
4, 88 s.; 20 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 748. Türk büyükleri dizisi; 29)
Bibliyografya: 81-83.ss.
1. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 2. FARABİ, 870-950.
19
Yer No: 2015/M/1983
Kumeyr, Y.
İslam felsefesinin kaynakları = Usulü felsefeti'l-Arabiyye / Y. Kumeyr; çev. Fahrettin Olguner. - 2.bsk. - [y.y.]: Dergah Yayınları, 1992.
150 s.; 19 cm. - (Dergah Yayınları; 17. Çağdaş İslam düşüncesi; 1)
ISBN: 975-7462-22-5
1. DİNLER. - 2. İSLAM FELSEFESİ.
20
Yer No: 913A2082
Olguner, Fahrettin
Türk-İslam düşüncesi üzerine / Fahrettin Olguner. - İstanbul: Akademi Yayınları, 1993.
118 s.; 24 cm.
ISBN: 975-7395-12-9
1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ.
21
Yer No: 200T4
Olguner, Fahrettin
İbni Sina'nın düşüncesinde varoluş ve F. Razi'nin itirazları / Fahrettin Olguner. - Uluslararası İbni Sina Sempozyumu (1983: Ankara). - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1984. - 333-340.ss.
1. FELSEFE, İBNİ SİNA. - 2. İBNİ SİNA 980-1037. - 3. VAROLUŞÇULUK, İBNİ SİNA.
22
Yer No: 2008/M/1244
Olguner, Fahrettin
Türk-İslam medeniyeti içinde Akşemseddin'in yeri (792H/1398M-863H/1458M) / konuşmacı: Fahrettin Olguner. - Akşemseddin Sempozyumu bildirileri. - Ankara: Akşemseddin Hazretleri Vakfı, [t.y.]. - 27-38.ss.
1. AKŞEMSEDDİN (ŞEMSEDDİN MUHAMMED). - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. İSLAM MEDENİYETİ. - 4. TÜRK MEDENİYETİ. - 5. TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ.
23
Yer No: 34T141
Olguner, Fahrettin
Uluğ Beg devri ilim-felsefe zihniyeti tarihi kökleri ve sebepleri / Fahrettin Olguner. - Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu [1994: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1996. - 245-252.ss.
1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ULUĞ BEY.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder