26 Mart 2017 Pazar

4 Z: Bilge Tonyukuk

BİLGE’LİK

•       Z1/ Zaman: Kronoloji
•       Z2/ Zemin: Coğrafya
•       Z3/ Zihin: Eski Türkçe Sözlük
•       Z4/ Zat: Kişiler. Halklar


ZAMAN: KRONOLOJİ 
 • 646
 • 679 
 • 680
 • 681
 • 682
 • 682-687 
 • 687
 • 689
 • 691
 • 692
 • 693 
 • 693-706 
 • 696
 • 697
 • 698
 • 700
 • 701 
 • 709 
 • 710 
 • 716 
 • 717
 • 718
 • 720 
 • 722
 • 723 
 • 725 
 • 726 
 • 727  


ZEMİN: COĞRAFYA REFERANSLARI

NEHİRLER-GÖL

•             Ak Termal Irmağı (Rusya, Tuva Cumhuriyeti)
•             Anı ırmağı (Rusya, Hakasya)
•             Bolçu (Rusya, Altay ili)
•             Demir Kapı  (Özbekistan)
•             İnci Irmağı ( Özbekistan )
•             İngek Gölcüğü ( İnekler Gölü ) (Moğolistan)
•             Kök Öng Irmağı (Moğolistan)
•             İrtiş Irmağı (Rusya)
•             Sarı Irmak (Sang Kan kolu) (Çin)
•             Tola Irmağı (Moğolistan)

YERLEŞMELER

•             Karakum (Moğolistan)
•             Ötüken (Moğolistan)
•             Şantung (Çin)

DAĞLAR

•             Altay Dağları (Rusya)
•             Çuğay Dağları (Çin)
•             Köğmen Dağları (Moğolistan)
•             Kök Öng Irmağı (Moğolistan)
•             Tanrı oğlu denilen Ek dağı (Tacikistan)

OVA

•             Yarış Ovası (Çin, Şincan)

Ülkeler Bazında Tonyukuk Coğrafyaları
Moğolistan       

•             İngek Gölcüğü ( İnekler Gölü ) (Moğolistan)
•             Kök Öng Irmağı (Moğolistan)
•             Tola Irmağı (Moğolistan)
•             Karakum (Moğolistan)
•             Ötüken (Moğolistan)
•             Köğmen Dağları (Moğolistan)
•             Kök Öng Irmağı (Moğolistan)

Rusya   
•             Ak Termal Irmağı (Rusya, Tuva Cumhuriyeti)
•             Anı ırmağı (Rusya, Hakasya)
•             Bolçu (Rusya, Altay ili)
•             İrtiş Irmağı (Rusya)
•             Altay Dağları (Rusya)

Çin        
•             Sarı Irmak (Sang Kan kolu) (Çin)
•             Şantung (Çin)
•             Çuğay Dağları (Çin)
•             Yarış Ovası (Çin, Şincan)

Özbekistan       

•             Demir Kapı  (Özbekistan)
•             İnci Irmağı ( Özbekistan )

Tacikistan

•             Tanrı oğlu denilen Ek dağı (Tacikistan)


ZİHİN: ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK


UNVANLAR

1.            Apa Tarkan
2.            Ayguçı 
3.            Ayıgma 
4.            Baga  
5.            Buyla 
6.            Buyla Baga Tarkan
7.            Çabış
8.            Han Kan
9.            Kağan
10.          Katun
11.          Şad
12.          Tarkan 
13.          Tunyukuk
14.          Yabgu

İLAHİ KAVRAMLAR

1.            Tanri/Tengri 
2.            Iduk
3.            Kök 
4.            Umay 

SOSYOLOJİK KAVRAMLAR

1.            Bodun
2.            İl


ZAT: BİLGELİK: KİŞİLER


 1. •             Aşok
 2. •             Bilge Tunyukuk
 3. •             Böğü Kağan
 4. •             İlteriş Kağan
 5. •             İnel Kağan
 6. •             Kapgan Kağan
 7. •             On-Ok Kağanı
 8. •             Türgiş Kağanı
 9. •             Türk Bilge Kağan
ZAT: BİLGELİK: HALKLAR


 • TÜRK BOYLARI

 1. •             Az'lar
 2. •             Dokuz Oğuz Halkı
 3. •             Kırgız
 4. •             Oğuz'lar
 5. •             On-Ok
 6. •             Saka'lar
 7. •             Sir
 8. •             Tarduşlar
 9. •             Tohar'lar
 10. •             Türgiş
 11. •             Türk
 12. •             Türk (Sir) Halkı

 • DİĞER HALKLAR

 1. •             Çinliler
 2. •             Kıtay'lar
 3. •             Mançud'lar
 4. •             Soğdak
 5. •             Tacik'ler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder