8 Mart 2017 Çarşamba

Bibliyograf Bülent Ağaoğlu...

GİRİŞ

Ocak 1981 tarihinde 23 yaşındayken Turizm Bibliyografyası hazırlamaya başlamıştım. O yılda ne PC (kişisel bilgisayar) ne de internet mevcut değildi. Bu bakımdan eski usul çalışmak zorunda olan az sayıdaki bibliyograflarımızın değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Mesela rahmetli Türker Acaroğlu (1915-2016)  künyeleri küçük fişlere yazar ve sonra daktiloda tape ederdi. Ben de teksir kağıtlarından kestiğim fişlere bibliyografik künyeleri yazıyordum.

Daha sonra Turizm ağırlıklı oldukça sayıda kaynakça hazırlamaya çalıştım. 1986 senesine kadar yoğunluklu olarak bu devam etti.

Gençlik dönemim tabiatıyla zihni ve fiziki bakımdan dinamizm içeriyordu. Gelişmiş ülkelerde çok sayıda örneği bulunan (yayınlara ilişkin) bibliyografik bilgi bankalarının (veri tabanlarının) ülkemizde de kurulması gereğine inanıyordum. Ocak 1986 tarihinde bu amaçla daktiloda notlar yazmaya başlamıştım.

Bilgi Bankacılığı konusunda dokümanlar da bulma, toplama gayreti içindeydim.

"Enformasyon Hizmetleri Dosyası" bu gayretin sonucu olarak Aralık 1987'de ortaya çıkmıştır. Bu dokümanı bu hedefim doğrultusunda fotokopi ile çoğaltıp hem bir heyecanın taşıyıcılarından birisi olma hem de kamuoyu oluşturma, bilgi bankacılığını önemine binaen tanıtma düşüncesiyle paylaştığım kişiler olmuştur.

Neticede 6 Şubat 1989 tarihinde bilgi bankacılığı alanında girişimcilik hikayem başlamış ve Nisan 1994'e kadar sürmüştü.

"İçindekiler" sayfasında 35 yayın başlığı var. Dokümanda ise 31 malzeme mevcut. 4'ü eksik.

Ayrıca künyesi ekli dokümanda yer almayan; 
Steven Jobs'un (24 Şubat 1955 - 5 Ekim 2011)  Karizma dergisinde çıkan "Girişimci kahramanlara ihtiyaç var" başlıklı açıklamasından da yer aldığı haberden de çok etkilenmiştim. Birkaç kez okuyup önemli cümlelerin altını çizmiştim. http://oneripinari.blogspot.com.tr/2013/12/girisimcilik-hayal-edenler-icin-temel.html

(Karizma dergisini değerli Şerif Antepli (http://serifantepli.com/profile/ ) yayınlıyordu. )

Bu kupür de bu dokümanda mevcuttu. Son halinde bulamadım.Eksik 5 malzemeyi kütüphanelerden edinip eklemek isterim.

Zaman bulduğumda 35 malzemenin her birisine "Enformasyon Hizmetleri Dosyası"nda yer verdiğimi anlatmaya çalışacağım

O yıllarda "girişimcilik" de yazılı metinlerde (haberler vs.) ve zihinlerde yer alan bir konu değildi.Bülent AğaoğluHiç yorum yok:

Yorum Gönder