6 Mart 2017 Pazartesi

Kronoloji: Türk Dünyası ve Genel Tarih Kesişmeleri


 • 48 Hiong Nu'ların iki Krallığa bölünmeleri
 • 93 Hiong-nuların Sienpiler tarafından mağlup edilmeleri
 • II.yy Hunlar  Aşağı Volga'da
 • 224 İran'da Sasani imparatoru
 • 306-337 Konstantinos
 • 317 Çinlilerin Nanking'e çekilmesi
 • 330 İznik Konsili
 • 374-375 Hun'ların Don'u Geçişi
 • 422 Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
 • 406 Cermenler'in Ren'i geçişi.
 • 427 Romalılar ve Hunların İttifakı
 • 440 Eftalit (Ak Hun) istilalarının başlaması
 • 451 Attila Galya'da
 • 476 Batı Roma İmparatorluğunun sonu.
 • 480 Hazar ve Tuna Arasında Bulgarlar
 • 527-568 Justinianus.
 • 534 Tabgaçların (Vey) dağılması.
 • 552 Tu-kiulerin ayaklanması İmparatorluklarının kurulması
 • 565 Eftalitlerin (Ak Hun) ortadan kaldırılması
 • 580 Tu-kiu imparatorluğunun dağılması.
 • 590-604 Papa I.Gregorius.
 • 618-907 Çin'deki T'ang hanedanlığı.
 • 622 Hicret.
 • 626-627 Doğu İmparatoru Herakleitos'un Hazarlar'dan yardım istemesi
 • 629-638 (Kral) Dagobert 
 • 636-642 Yakın Dogu'da Müslüman Araplar. Sasani İran'ın sonu.
 • 661 Şam'da Emevi hanedanlığı.
 • 674 Türk paralı askerlerinin İslam topraklarındaki varlığı.
 • 680 Balkanlar'da Slav-öncesi  Bulgarlar.
 • 681-744 İkinci Tou-kiue  imparatorluğu.
 • 732 Charles Martes'in Arapları Poitiers'de yenmesi.
 • 744-840 Moğolistan'da Uygur İmparatorluğu
 • 750 Bağdat'ta Abbasi hanedanlığı
 • 751 Orta Asya'da Çinliler, Araplar ve Türkler arasında Talas Savaşı.
 • 755 Türk paralı asker Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı.
 • 762-770 Çin Uygurları. Manizmi benimsemeleri.
 • 780 Kama (Volga) Büyük Bulgaristanı'nın kuruluşu.
 • 785-809 Bağdat halifesi Harun er-Reşid.
 • 800 İmparator Charlemagne.
 • 811 Bulgar kralı Krum'un I. Nikephoros'u öldümnesi
 • 833-882 Abbasi başkenti Samerra'daki paralı Türk askerleri.
 • 840-924  Mogolistan'da Kırgız krallığı. Uygurların Sin-kiang ve Kansu'ya yerleşmeleri.
 • 843 Verdun Antlaşması.
 • 851-863 Aziz Kyrillos'un Hazarlar'a gelişi.
 • 864-865 1. Boris'in Hıristiyanlığı benimsemesi. Balkan Bulgarlarının slavlaşması.
 • 868-884 Kahire'de Tolunoğulları.
 • 874 İran'da Samanoğulları
 • 880 Raşid el-Türki'nin Yukan Mısır seferi
 • 883 Çin'deki Şa-t'o Türkleri.
 • IX. yy. Güneydogu Avrupa'da Peçenek egemenligi.
 • 905 Mısır valisi Ihşid.
 • 907-926 A-pao-ki'nin Çin'i Kitanlara açması.
 • 911 Norrnandiya'daki Normanlar.
 • 921 Alp Tegin'in Gazneli imparatorlugunu kurması.
 • 921 İbin Fadlan'ın henüz Müslümanlaşmış Volga Bulgarlarını elçi olarak ziyareti
 • 923-946 Çin'de Şa-t'o egemenligi
 • 944-1090  Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları.
 • 963-1025 II. Basileus
 • 965 Hazar başkentinin Siatoslav tarafından alınışı.
 • 969 Mısır'ın Fatimiler tarafından fethi.
 • 985 Strerya'da Selçuklular
 • 987 Fransa kralı Hugues Capet
 • 995 Harezmlilerin tek bir devlet çatısı altında birleşmeleri.
 • 999 İran Sasani krallağının sonu
 • 999 Karahanlıların Buhara'yı işgali
 • 999-1030 Gazneli Mahmud Hindistan'da
 • X. yy sonu Kaşgar yöresinin Müslümanlaşması. Karahanlılar Müslüman - Türk imparatorluğu.
 • 1016 Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.
 • 1026-1090 Bizansa karşı Peçenek saldırıları.
 • 1040 Selçukluların Gaznelileri yenmesi.
 • 1054 Batı ve Doğu Kiliselerinin ayrılması. 


Kaynak: Türklerin Tarihi, Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl:  Jean Paul Roux

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder