23 Mart 2017 Perşembe

Düşünce Havzalarımız: Şaheser Düşünürlerimiz'in Kaynak Coğrafyaları
Büyük Horasan...Tirmiz'den Ebu Hanife, Belh'deki Mevlana'ya el sallıyor.

 1. Ebu Hanife, 699-767; Tirmiz, Özbekistan (dedesi)
 2. Musa El Harezmi, 780-850; Hive, Özbekistan
 3. İmam Maturidi, 852-944; Semerkant, Özbekistan                                     
 4. Farabi, 872-951; Farab (Otrar), Kazakistan
 5. El Biruni, 973-1048, Kas, Harezm, İran
 6. İbni Sina,  980-1037, Buhara, Özbekistan
 7. Kaşgarlı Mahmud, 1008-1105, Kaşgar, Doğu Türkistan
 8. Yusuf Has Hacib, 1017-1077,  Türkistan Balasagun, Kırgızistan
 9. Nizamülmülk, 1018-1092, Horasan Tus, İran
 10. Ömer Hayyam, 1048-1131, Horasan Nişabur, İran
 11. Gazzali, 1058-1111, Horasan Tus, İran
 12. Ahmet Yesevi, 1093-1166, Yesi, Kazakistan
 13. Şeyh Edebali, 1206-1326, Horasan
 14. Mevlana, 1207-1273, Belh, Afganistan 
 15. Hacı Bektaşı Veli, 1209-1271, Horasan Nişabur, İran


 • Belh'den Mevlana Konya'ya gitti.
 • Tirmiz'den Ebu Hanife soyu Irak'a gitti.
 • Biruni 30 yıl boyınca Gazne'den Hind'e sürekli gitti. Hind kitabını yazdı.
 • Gazneli Hucviri, Hind tasavvufunun temellerini attı.
 • Mevlana (Belh) doğumlu. 
 • Tirmiz Özbekistan'da Belh'e 67 km mesafede; İmam Tirmizi oralı, Ebu Hanife'nin soyu Tirmiz. Ayrica, Tirmiz onemli bir Budist dusunce merkezi. Biruni ise Gazne'de epey kalmis bir dusunurumuz.Pencap tasavvufunun kaynağı nedir?

Keşfu'l-Mahcub sahibi Gazneli Ali El-Cüllabi El-Hucviri, Yani "Data Genc Bahş." Mezarı Lahor'da

Maveraünnehir : Semerkant – Buhara – Tirmiz /
Horasan: Merv – Nişabur /
Belh /
Fergana Vadisi 
(23.03.2017)


BÖLGE:

MAVERAÜNNEHİR / Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye İslam tarihçi ve coğrafyacıları tarafından verilen isim. / http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c28/c280092.pdfŞEHİRLER:


SEMERKANT / Özbekistan'da tarihi bir şehir. / http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c36/c360321.pdf

BUHARA  /  Maveraünnehir'de tarihi bir şehir. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c06/c060244.pdf

TİRMİZ /  Özbekistan’da tarihî bir Şehir. / http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410107.pdfBÖLGE:

HORASAN / Kuzeydoğu İran'da bir eyalet. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180119.pdf

ŞEHİRLER:

MERV  / Türkmenistan'da tarihi bir şehir. / http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c29/c290146.pdf
NiŞABUR  / İran'da tarihi bir şehir. / http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330108.pdf


BÖLGE:


FERGANA / Orta Asya'da coğrafi bir bölge. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c12/c120218.pdf


EYALET VE ŞEHİR:


BELH /Afganistan'ın kuzeyinde bir şehir ve eyalet.  http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c05/c050315.pdf
-------------------------------------.
“Horasan, Maveraünnehir ve Harezm Bölgesi – Türk Şehirleri:
V. yüzyıla doğru Horasan ve Maveraünnehir’de feodal bir düzene doğru gidiş şehirlerin yapısını etkilemiş ve şehirler etrafı duvarla çevrili şatovari küçük yerleşim birimleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Tarihi kaynaklar Türklerin bu bölgede VI. yüzyıldan itibaren yoğun olarak bulunduğunu ve bir kısım Türklerin kale ve surla tahkim edilmiş Dehistan ve Cürcaniye gibi şehirlerde yaşadıklarını bildirmektedir. VI. ve VII. yüzyıllarda bölgede feodal düzenin ölçülerini aşan büyük şehirler oluşmuştur. Bu şehirler; Maveraünnehir’de Semerkant, Buhara, Tirmiz Horasan’da Merv, Nişapur, Baktirya’da ise Belh’dir.” http://www.cokbilgi.com/yazi/horasan-maveraunnehir-ve-harezm-bolgesi-turk-sehirleri/
---------------------------------------
 • Orta Asya toplumunun kimliği, kişiliği ve kültürünün iki kültürel hat tarafından biçimlendirildiği düşünülür.

Birinci hat büyük ölçüde Amu Derya vadisinde, Horasan, Fergana, Kaşgar gibi kentlerde odaklanan, kentli, okuryazar ve çok iyi örgütlenmiş yönetici grupları içerir.

Siri Derya boyunca Aral ve Hazar denizlerinin çizdiği hattın kuzeydoğusunda uzanan ve Karakum Çölü’nü de içeren ikinci hat yarı kentli ve göçebe grupları içerir.

Maveraünnehir, bu iki hat arasında bir geçiş hattıdır. İran-İslam etkileri birinci hatta baskın olmuştur.” http://blog.kavrakoglu.com/tag/fergana-vadisi/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder