13 Şubat 2016 Cumartesi

İSTANBUL Uluslarası Temel İSLAM Eserleri ve Kitap Fuarı; en kısa zamanda Büyük bir KİTAP FUARI.. İNŞALLAH.


 1. İSTANBUL Uluslarası Temel İSLAM Eserleri ve Kitap Fuarı; en kısa zamanda Büyük bir KİTAP FUARI.. İNŞALLAH.
 2. Arapça'nın harfleri, İngilizce'nin ise dilbilgisi öğretilmektedir sadece. Aman, kastlara halel gelmesin. Dillenmeyin.
 3. "Türkçenin omurgasını Kuran Arapçası oluşturur" Yusuf Kaplan 
 4. 11.yy şairi Ferdovsi'nin şiirlerini Farslar yazıldığı haliyle okuyabilirken çağdaşı Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugatit Türk'ünü okuyamıyoruz?
 5. Neden Avrupa dil ailesinden gelen İran, Arap alfabesini dışlamadı da Türkiye dışladı?
 6. HintAvrupa dil ailesinden Farsça,halen Arap Alfabesiyle yazılırken neden Altay dil ailesinden Türkçe'nin yazılışında Arap Alfabesi dışlandı+
 7. "11. yüzyılda da İslam'a geçmişiz, yani Arap kültürüne girmişiz. Arapça o kadar gelişmiş bir dil ki." Hakkı Devrim
 8. 135 Türk Diplomat ve Arapça: "Arap dünyasında çalışan 135 Türk diplomattan sadece 6 sı Arapça konuşuyor. Yani ; İngiltere’nin, sadece Trablus Büyükelçiliğinde Arapça bilen diplomat sayısı kadar...” Stratejist Ömer Özkaya
 9. Bilmesinlercilik (Obskürantizm) yabancı dillerin (ingilizce,alm,fr,arapça,farsça) geniş kesimlerce öğrenilmesinin önündeki en büyük engeldir
 10. rumca ermenice musevice gibi farsça arapça da zenginliğimizdi: yokoldu gitti. bu dillerin tepesinde türkçe vardı. en çok türkçe kelimelerin sırpça ve ermenicede olması enteresan değil mi? divanı lügat it türk alfabesi de 1928 de gitti.maksat dil üzerinden dini de silmek kuranı unutturmak idi.uygur ve azeri arap/fars alfabesi ile yazıyor.oralar ile de bağlar koptu.
 11. Tefekkür Medeniyeti: Dilimizdeki Arapça kökenli kelimelerin Arapçadaki Anlamları beled-ülke /camia-üniversite/fakat-sadece/helva-tatlı/kürsü- sandalye/lugat-dil/mekteb-kütüphane/mesai-akşam/mescit-cami/misafir-yolcu/muazzaf-memur/saniye- iki/şarap-içecek/zabit-asker/
 12. Melih Cevdet Anday Cervantes’in Arapçası, Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği, 1990/“Arapça Değil mi?” , Yiten Söz, 1992/Dinde ve Felsefede Arap Milliyetçiliği , Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği, 1990
 13. TÜRKÇE’NİN ARAPÇAYA VERDİĞİ GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜYLE İLGİLİ KELİMELER/ http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2015/04/turkcenin-arapcaya-verdigi-giyim-kusam.html  
 14. Arapça'daki Beslenme Kültürü ile ilgili Türkçe kelimeler http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2015/04/arapcadaki-beslenme-kulturu-ile-ilgili.html 
 15. Tefekkür Medeniyeti: Ortadoğu Temsilciliklerimiz ve Arapça Eksikliği Türkiye’nin, Arapça konuşulan ülkelerdeki temsilcilik sayısı ise 25’dir. / Bu temsilciliklerdeki toplam kariyer memuru sayısı 135’dir. Yani, Türkiye’nin Arapça konuşan ülkelerdeki faaliyetlerini diplomatik seviyede her bir misyonda ortalama 5 kişi yürütmektedir. /Üstelik bahse mevzu 135 kişi içerisinde sadece 6 kişi Arapça konuşabilmektedir. Bakanlık genelinde 1990 yılında 10 olan Arapça bilen çalışan sayısı 2011 yılında toplamda 26 rakamına ulaşmıştır. /Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin, diplomat sayısındaki yetersizlik nedeniyle coğrafyayı kapsayamadığı ve dil bilgisi eksikliğinden dolayı yerel bilgi kanallarına nüfuz edemediği görülmektedir. http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/01/tefekkur-medeniyeti-ortadogu.html Kaynak:Türkiye'nin Ortadoğu'daki Güç Kapasitesi 
 16. Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi /Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, üç yıllık ilk aşamada; Doğa ve Teknik Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler,Felsefe ve Musiki, Türkiyat (Türk dili, tarihi, sanatı ve kültürü) ve İslami İlimler gibi başlıklar altında yer alan 100 temel eserin bilim hayatımıza kazandırılmasını kapsamaktadır./ Proje; Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerin başvurularına açıktır. http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/01/tefekkur-medeniyeti-turk-islam-bilim.html 
 17. Kayıp Diller: kaybedilen osmanlıca değildir sadece; türklerin taşa yazılı anıt eserlerinden sonra ciddi eserleri arapça alfabe ile 1070 yılında balasagun ve kaşgar'da yazılan kutadgu bilig ve 1072-1074 yıllarında bağdat'ta kaşgarlı mahmut tarafından yazılan sözlük de arapça olarak yazılmıştır. Divanı Lügat İt Türk harita http://tr.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A2nu_L%C3%BCgati%27t-T%C3%BCrk tartışma, osmanlıca ile ilgili değildir./galipler, kendi alfabelerini dayatmışlardır./ruslar, türkistan'da kiril alfabesini  zorunlu hale getirirken, ingilizler de türkiye'de latin alfabesini benimseterek; türkleri geçmişlerinden kopartarak, kimliksizleştirmişlerdir./Taş yazıtlarımız gibi, misal, osmanlı dönemi öncesindeki 780-1273 yılları arasındaki 10 klasik düşünürlerimizin eserleri de , okunamaz kategorisine indirgenmiştir.

 • MUSA EL HAREZMİ maveraünnehir 780-850
 • İMAM MATURİDİ maveraünnehir 852-944
 • FARABİ maveraünnehir 872-951
 • EL BİRUNİ maveraünnehir 973-1048
 • İBNİ SİNA maveraünnehir 980-1037
 • KAŞGARLI MAHMUD 1008-1105
 • YUSUF HAS HACİB 1017-1077
 • NİZAMÜLMÜLK horasan 1018-1092
 • AHMET YESEVİ maveraünnehir 1093-1166
 • MEVLANA horasan 1207-1273
  18. Fars alfabesi ile yazılan Türk dilleri

 1. Azerice (İran)
 2. Kazakça (Çin)
 3. Kırgızca (Çin ve Afganistan)
 4. Kaşkayca (İran)
 5. Türkmence (İran ve Afganistan)
 6. Özbekçe (Çin ve Afganistan)
 7. Uygurca
  19. Günümüzde Arap harflerin kullanıldığı Türk dilleri
 1. Çin'de Uygurca. Latin alfabesine 1969'da geçildikten sonra 1983'de Arap harfleriyle yazılmıştır;
 2. Kazakça: Pakistan, İran, Çin ve Afganistan'da Arap harfleriyle yazılmaktadır;
 3. Kırgızca Çin'de Arap harfleriyle yazılmaktadır.
 4. Irak'ta Türkmence; Suriye'de Türkmence
 5. İran'da Azerice ve diğer bölgesel diller;
 6. Afganistan'da Özbekçe, Türkmence ve diğer bölgesel diller;
 7. Çince bazı Huiler (Müslüman Çinliler) tarafından Xiao'erjing alfabesiyle yazılmaktadır.
 8. Çin'de Kazakça

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder