19 Şubat 2016 Cuma

Tefekkür Medeniyeti: Endülüs-Mağrip Düşünürleri

                                                                     

                                                                 İbni Haldun                                                        

http://www.izle7.com/ulketv/izle-13107-gozcu-28-subat-2016.html

https://www.youtube.com/watch?v=qalJYujGk9M

TÜRKÇE'DE IBN HALDUN ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuilah/article/viewFile/1023015830/1023015002Ibni Haldun ve Felsefesi Cilt: 1 Yazarı: Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri Yayınevi: İş, Türkiye Harsi ve İçtimai Araşt. Mer Yayın Yeri: İstanbul Yayın Yılı: 1939 Ziyaeddin Fahri Fındıkoglu-HİImi Ziya Ülken, İbni Haldun, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1940. 31 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, "İbn Haldun'un Hukuka Ait Fikirleri ve Tesiri" /. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. V, İstanbul 1939, s. 153; 
Fındıkoğlu, "İbni Haldun ve Türk Sosyolojisi", İş ve Düşünce, sy. 234 (1961), s. 32-34. 

İbn Haldûn’un Osmanlı Düşüncesine Etkisi Ejder Okumuş
http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/islam_arastirmalari_dergisi/sayi15/141_185.pdf


                                                        İbni Batuta
İbn Bacce (1095-1138)
İbni Tüfeyl (1105-1185)
İbni Rüşt (1126-1194)
İbnül Arabi (1165-1240) 
İbni Batuta (1304-1368)
İbni Haldun (1332-1406)


DOKTORA TEZLERİ


İBN BACCE
 1. 21027 YAŞAR AYDINLI 1992 İbn Bacce'nin insan görüşü Doktora Felsefe = Philosophy


2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ 


İBN TUFEYL


 1. 235261 MEHMET HARMANCI 2007 İslam felsefesinde metaforik üslûp (İbn Tufeyl (Ö.581/1185)'in 'Hay İbn Yakzan' eseri örneği) Metaphorical style in islamic philosophy (İbn Tufeyl's (581/1185) 'Hay İbn Yakzan' as a case study) Doktora Din = Religion ; Felsefe = Philosophy


2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ ARABİ

 1. 7008 KAZIM YILDIRIM 1989 Muhyiddin İbn'ül-Arabi ve sistemi (Gazzali-Sühreverdi-Konevi-Mevlana ile mukayeseler) Muhyiddin İbn'ül-Arabi and his system Doktora Felsefe = Philosophy
 2. 159688 MUSTAFA ÇAKMAKOĞLU 2005 Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye göre dil-hakikat ilişkisi, marifetin ifadesi sorunu The relation between language and 'haqiqah' (truth) according to Muhyiddin İbn Arabi, teh problem of expressing 'marifah' (gnosis) Doktora Din = Religion
 3. 62543 ALİ VASFİ KURT 1997 Mağrib ve Endülüs'de hadis ilminin gelişim safhaları ve Muhyiddin İbnu'l-Arabi'nin hadis kültürü The Development stages of hadith in Magrib and Andalou and hadith culture of Muhyiddin İbn Arabi Doktora Din = Religion


2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ 
İBNİ HALDUN
 1. 333528 AYTEKİN DEMİRCİOĞLU 2013 İbn Haldun'un insan düşüncesi ve medeniyet algısı Ibn Khaldun's thought of human being and the concept of civilization Doktora Felsefe = Philosophy
 2. 345103 CEMİLE BARIŞAN 2013 İbn Haldunun İslam düşüncesindeki arka planı ve Mukaddimenin ilimler tasnifindeki yeri The background of Ibn Khaldun in Islamic thought and the place of Muqaddimah in the classification of sciences Doktora Felsefe = Philosophy
 3. 262569 HÜSEYİN FIRAT ŞENOL 2009 İbn Haldun'da tarih ve umran sorunu The problem of history and umran in Ibn Khaldun Doktora Felsefe = Philosophy
 4. 190091 HACER EV 2007 İbn Haldun'un eğitim görüşü Ibn Haldun's viwes related to the process of education Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Felsefe = Philosophy
 5. 102160 TANER DEMİRKOL 2000 İbn Haldun'da bilim ve devlet anlayışı Ibn Khaldun science and state Doktora Tarih = History
 6. 74673 YAVUZ YILDIRIM 1998 İbn Haldun'un bedavet teorisi Doktora Din = Religion
 7. İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi (Doktora Tezi) Ümit Hassan AÜSBF  Ankara 1977 1058 Siyaset Bilimi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000054193/5000051508
2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder