6 Şubat 2016 Cumartesi

Tefekkür Medeniyeti: Türk Düşünce Tarihini inceleyen Düşünürler

  Listenin ilk sırasında yeralan İsmail Hakkı İzmirli tarafından 19.yüzyılda başlatılan Türk Düşünce Tarihi'nin araştırılması çalışmaları öğrencisi Hilmi Ziya Ülken'in 1930'larda yayınlanan anıt eseri TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ ile taçlandırılmıştır.

  Ülken'in öğrencisi Süleyman Hayri Bolay tarafından da, 2015 yılında, Türk düşünce tarihine ışık tutan 8 ciltlik eseri “Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri” yayınlanmıştır.


  Bu çalışmalar neticesinde, 2500 yıllık TEFEKKÜR Misyonumuz, her üç Hoca'nın Ahi dayanışması ile devasa eserlerine kavuşmuştur.  
    
  11.sıradan başlayarak 25.sıraya kadar yeralan düşünürlerimizin, son yıllarda yayınladıkları kitaplar, makaleler, tebliğler ve konferanslar; Türk Düşünce Tarihi'nin zaman (tarih) ve mekanda (coğrafya) bütünlüğü ile birlikte ortaya konulması açısından, son derece önemli eserlerdir. 

  Bu eserler bizleri ilk düşünürümüz Bilge Tonyukuk'dan itibaren zihinsel haritamız ve kavramsal çerçevemiz ile tanıştırmaktadır.

  Medeniyetimizin arkaplanındaki sağlam bir düşünce faaliyet ve planlamasının mevcudiyeti bu eserler ile aydınlığa kavuşmaktadır. 


  1. İsmail Hakkı İzmirli, 1869-1946
  2. Fuad Köprülü, 1890-1966
  3. Hilmi Ziya Ülken, 1901-1974
  4. Niyazi Berkes, 1908-1988
  5. Aydın Sayılı, 1913-1993
  6. Tarık Zafer Tunaya, 1916-1991
  7. Şerif Mardin, 1927-
  8. İbrahim Agah Çubukçu, 1928-
  9. Doğan Ergun, 1932-
  10. Mete Tunçay, 1936-
  11. Süleyman Hayri Bolay, 1937- 
  12. Alev Alatlı, 1944-    
  13. Kurtuluş Kayalı,  1949-
  14. Yalçın Koç, 1950- 
  15. Kenan Gürsoy, 1950-
  16. İsmail Kara, 1955
  17. Şükrü Hanioğlu, 1955-
  18. Ayhan Bıçak, 1956 -  
  19. Sait Başer, 1957-    
  20. Erol Göka, 1959-    
  21. Süleyman Seyfi Öğün, 1959
  22. Hüseyin Gazi Topdemir, 1962
  23. Yusuf Kaplan, 1964-   
  24. İhsan Fazlıoğlu, 1966-     
  25. Fatih M. Şeker 

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder