13 Şubat 2016 Cumartesi

Tefekkür Medeniyeti:Düşünce Tarihimizi inceleyen Düşünürler: Fatih M.Şeker

LÜTFEN LİNKİN ÜZERİNE TIKLAYIN.
En Çok Referans Verilen Düşünürlerimiz (Osmanlı Entelektüel Geleneği):

 1. Ahmed Bican
 2. Alaeddin et -Tusi
 3. Ahmet Yaşar Ocak
 4. Ankaravi
 5. Aşık Paşa
 6. Aşık Paşazade
 7. Ayverdi, Samiha
 8. Beydavi
 9. Bıçak, Ayhan
 10. Birgivi
 11. Bosnevi
 12. Bursevi
 13. Cevdet Paşa
 14. Cürcani
 15. Davud-ı Kayseri
 16. Ebussuud Efendi
 17. Eşrefoğlu Rumi
 18. Evliya Çelebi
 19. Farabi
 20. Fuzuli
 21. Gazzali
 22. Gelenbevi
 23. Gelibolulu Mustafa Ali
 24. Hızır Beg
 25. Hoca Sadeddin Efendi
 26. Hocazade
 27. İbn Sina
 28. İbni Kemal
 29. İbnülemin Mahmud Kemal İnal
 30. İsmail Hakkı Bursevi
 31. Kadı Beydavi
 32. Katip Çelebi
 33. Kemal Paşazade
 34. Kınalızade
 35. Koçi Bey
 36. Konevi
 37. Köprülüzade Fuat
 38. Lütfi Paşa
 39. Maturidi
 40. Mevlana
 41. Molla Fenari
 42. Molla Lütfi
 43. Mustafa Ali
 44. Naima
 45. Namık Kemal
 46. Nasiruddini Tusi
 47. Niyazi i Mısri
 48. Peçevi
 49. Razi, Fahreddin
 50. Şeyh Bedreddin
 51. Tanpınar A.Hamdi
 52. Taşköprizade
 53. Teftazani
 54. Tursun Beg
 55. Tusi, Alaeddin
 56. Yahya Kemal
 57. Yazıcıoğlu
 58. Yunus Emre
 59. Yusuf Has Hacib

En Çok Referans Verilen Düşünürlerimiz (Türk Dini Düşüncesinin Teşekkül Devri):

 1. Ahmet Yaşar Ocak
 2. Bursevi İsmail Hakkı
 3. Cevdet Paşa
 4. Dede Korkud
 5. Ebu Hanife
 6. Elmalılı Hamdi Efendi
 7. Farabi
 8. Gazzali
 9. Güngör, Erol
 10. İbn Sina
 11. İmamı Azam
 12. İnan, Abdülkadir
 13. İzmirli İsmail Hakkı
 14. Kaşgarlı Mahmud
 15. Katip Çelebi
 16. Köprülü, Fuad
 17. Maturidi
 18. Mevlana
 19. Mustafa Ali
 20. Mustafa Sabri
 21. Tanpınar, Ahmet Hamdi
 22. Taşköprizade
 23. Teftazani
 24. Türkmen Kocası Yunus
 25. Ülken, Hilmi Ziya
 26. Yahya Kemal
 27. Yusuf Has Hacib
En Çok Referans Verilen Düşünürlerimiz (Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri):
 1. Farabi
 2. Gazzali
 3. İbn Sina
 4. İzmirli İsmail Hakkı
 5. Maturidi
 6. Mevlana
 7. Razi
 8. Taşköprizade
 9. Taftazani
 10. Yusuf Has Hacibhttp://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dikkati/407419.html

"kitabı göster"ini tıklandığında içindekiler ve önsöze gidilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder