11 Eylül 2020 Cuma

Tarih Felsefe Buluşması: Prof Zafer Toprak. Prof Doğan Göçmen. Kurucu Felsefe..


 


FILOGAZETE’DE “TARİH FELSEFE”YLE BULAŞACAK

Filogazete'de, Cuma günü saat 20.30'da, tarih felsefeyle buluşacak; modern Türkiye’nin kurucu felsefesini enine-boyuna tartışmaya açacağız. Gazeteci Olcay AYDİLEK soracak, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan GÖÇMEN yanıtlayacak. Programımızda “çok özel” bir konuğu ağırlayacağız. Gerek Osmanlı, gerekse de Cumhuriyet dönemine ilişkin yaptığı dikkat çekici çalışmalar ve kaleme aldığı eserleriyle ses getiren Prof. Dr. Zafer TOPRAK’la son kitabı “Atatürk, Kurucu Felsefenin Evrimi” üzerinden modern Türkiye’nin şifrelerini çözeceğiz. Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in oturduğu zemini belirleyen Batı düşüncesinin ve düşünürlerin izini süreceğiz. Goethe, “Akraba ruhlar uzaktan selamlaşır” der. Akraba ruhlara, bizden selam olsun… Tarih, “sabit” midir? Yoksa değişir mi? Bir başka deyişle geçmiş ya da tarih, dolayısıyla hafıza, yeniden inşa mı edilir? Tarih, kuşku yok ki “ideoloji”nin bir alanıdır. Bu nedenle muktedirlerin ya da iktidar odaklarının belirlediği yön ve amaç doğrultusunda döneme ve gereksinimlere uygun olarak ideolojik müdahalelerle biçim alır, içerik kazanır. Kudret sahibinin bastığı zemini ve bakış açısını genişletecek ve topluma yayacak biçimde yeniden bir okumaya tabi tutulur. Bu noktayı aklımızda tutarak, 100’üncü yıla “beş kala” Cumhuriyet’in kurucu felsefesini aradan geçen zamanın bize sunduğu “sağlıklı bakma merceği” yardımıyla irdelemeye çalışacağız. Türkiye’nin yaşayan en önemli tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Zafer TOPRAK’ın yeni kitabı “Atatürk, Kurucu Felsefenin Evrimi”nin kılavuzluğunda tarihi bir yolculuğa çıkacağız. İşte, konu başlıklarımızdan birkaçı: - Modern Türkiye’nin İngiltere’de, Fransa’da ve Almanya’da olduğu gibi kurucu bir felsefesi var mı? - Türkiye modernleşmesi, uluslaşma konusunda gecikmiş olan bir toplumun tarihi yakalamak için giriştiği yüzeysel bir öykünme ve kopyalama hareketi mi? - Antik Yunan, modern Avrupa ve Anadolu düşüncesi ile 19. yüzyıl Osmanlı düşünce akımları modern Türkiye’nin doğuşunu nasıl etkiledi ve hazırladı? - Bir Anadolu-Türkiye aydınlanmasından söz etmek mümkün müdür? - Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in oturduğu zemini belirleyen düşünürler ya da filozoflar kimler? - Atatürk’ün öngördüğü “kültür devrimi” ve “yeni insan” hangi özellikleri içeriyordu? Bu hedef gerçekleşti mi? - Cumhuriyet’in, en önemli ilkesi olarak öne çıkan laiklik toplum tarafından benimsendi mi? Başarı mı yoksa başarısızlık mı söz konusu?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder