23 Eylül 2020 Çarşamba

Teoman Duralı İle Felsefe Söyleşileri

 https://www.trtdinle.com/show/teoman-durali-ile-felsefe-soylesileri


Bölümler

40 bölüm 07:34:29

Sümerler Medeniyetinde Ortaya Çıkan Kurumlar

Teoman Duralı önderliğinde gerçekleşen Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Sümerler medeniyetinde, yazıya bağlı olarak ortaya çıkan kurumlar ve bu kurumların mahiyeti, tarihi ve felsefi zeminde ele alınıyor.

 

40. Bölüm


50:28

Yazı ve Akıl İlişkisi

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "yazı" ve "akıl" ilişkisini, Sümerlerin yazıyı keşfi ile okul kurumunun ve hesap işlemlerinin gelişmesi üzerinden ele alıyoruz.

 

39. Bölüm


56:50

Sümerler Medeniyeti

Teoman Duralı önderliğinde düşünce ufkumuza yeni pencereler açtığımız Felsefe Söyleşileri'nde Sümerler medeniyetini incelemeye devam ediyoruz.

 

38. Bölüm


54:23

Sümerler

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Batı medeniyetlerine giriş yapıyor ve Sümerler'i konuşuyoruz.

 

37. Bölüm


55:53

Muhammed İkbal

Teoman Duralı önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, İran medeniyetini incelemeye devam ediyor ve Pakistanlı alim, şair, filozof ve politikacı Muhammed İkbal'i konuşuyoruz.

 

36. Bölüm


57:54

Pers(Fars) Medeniyeti

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; Pers, diğer adıyla "Fars" medeniyetini konuşuyoruz.

 

35. Bölüm


52:50

Büyük Asoka

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Budacılık'ın en önemli hükümdarı Büyük Asoka'yı ve Budizm'in üç ana kolundan biri olan Mahayana'yı tanıyoruz.

 

34. Bölüm


53:38

Bilinç ve Zihin

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde "bilinç" ve "zihin" kavramlarını konuşuyoruz.

 

33. Bölüm


53:30

Hint Felsefesi ve Budizm

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint felsefesini ve Budizm'i konuşuyoruz.

 

32. Bölüm


54:35

Mantık

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "mantık" ve mantığın temsilcisi olan "Niyaya" sistemini konuşuyoruz.

 

31. Bölüm


54:17

Upanishadlar

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint felsefesini ve Hint medeniyetinin teoloji ve felsefe metinleri olan "Upanishadlar"ı konuşuyoruz.

 

30. Bölüm


56:22

Kast Sistemi I Reenkarnasyon

Felsefe Söyleşileri'nde, Teoman Duralı önderliğinde düşünce ufkumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Hint medeniyetini, "kast sistemi" ve "reenkarnasyon" kavramları üzerinden konuşmaya devam ediyoruz.

 

29. Bölüm


56:45

Hint Felsefesi

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde "Hint felsefesi"ni konuşuyoruz.

 

28. Bölüm


52:26

Hint Medeniyeti ve Hint Düşüncesi

Teoman Duralı rehberliğinde ufkumuzu genişletmeye devam ettiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde Hint medeniyetini ve Hint düşüncesini konuşuyoruz.

 

27. Bölüm


53:01

Hint Medeniyeti

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Hint medeniyetini konuşuyoruz.

 

26. Bölüm


54:11

Çin Medeniyeti I Hint Medeniyeti

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri’nin bu bölümünde, Çin medeniyetinin bölgedeki Türk yapısına etkisini ve Hint medeniyetini konuşuyoruz.

 

25. Bölüm


56:55

Çin Medeniyeti Etkisi Altında Kalan Medeniyetler

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, Çin medeniyetinin etkisi altında kalan medeniyetleri ve Türkleri konuşuyoruz.

 

24. Bölüm


57:54

Çin Medeniyeti kimleri etkilemiştir?

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "Çin Medeniyeti kimleri etkilemiştir?" sorusuna cevap arıyor, Çin Medeniyeti'nin sac ayaklarını konuşmaya devam ediyoruz.

 

23. Bölüm


55:29

Bilgeliğin Kurumsallaşması

Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya devam ediyoruz. Bu bölümde, bilgeliği oluşturan kurumsal yapılar ve bilgeliğin kurumsallaşmasını konuşuyoruz.

 

22. Bölüm


56:00

Doğu ve Batı Medeniyetleri

Teoman Duralı öncülüğünde düşünce ufkumuzu aralamaya devam ettiğimiz Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde Doğu ve Batı medeniyetlerini konuşuyoruz.

 

21. Bölüm


53:03

Hikmet ve Bilgelik

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, "hikmet" ve "bilgelik" kavramlarını konuşuyoruz.

 

20. Bölüm


38:44

Medeniyet ve Hükümdarlık

Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyor, Çin Medeniyeti örneğinden hareketle, "medeniyet" ve "hükümdarlık" kavramlarını konuşuyoruz.

 

19. Bölüm


41:40

Medeniyet Havzaları

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde geçen bölümde öğrendiğimiz "ülke", "imparatorluk" ve "medeniyet" kavramlarından hareketle medeniyet havzalarını konuşuyoruz.

 

18. Bölüm


38:56

'Vatan' ve 'Yurt' Kavramları

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, vatan ve yurt kavramlarını konuşuyoruz.

 

17. Bölüm


36:11

Yazının İcadı I Devletin Kurulması I Devletin Sac Ayakları

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde yazının icadı, devletin kurulması ve devletin sac ayaklarını konuşmaya devam ediyoruz.

 

16. Bölüm


42:21

Kasabalardan Şehre Geçiş

Felsefe Söyleşileri'nde Teoman Duralı öncülüğünde, düşünce ufkumuzu aramaya devam ediyoruz. Önceki bölümde kaldığımız yerden devam eden program, kasabalardan şehir yapısına geçişi ve bu yapıdaki ögeleri irdeliyor.

 

15. Bölüm


37:23

Devletin Teşekkülü

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya devam ederken, bu bölümde "devletin teşekkülü" konusuna değiniyoruz.

 

14. Bölüm


38:03

İlk Konut Örnekleri

Prof. Dr. Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri'nde düşünce ufkumuzu aramaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk konut örneklerini incelediğimiz bu bölümde, kasabadan devlet düzenine geçişi konuşuyoruz.

 

13. Bölüm


38:25

Köyler

Felsefe Söyleşileri’nin bu bölümünde yerleşik hayata geçiş ve yerleşikliğin ilk oluşumlarından biri olan "köyler" ele alınıyor.

 

12. Bölüm


37:45

İnsanoğlunun Medeniyet İnşası

Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde zan, sanı, fikir, idrak gibi ıstılahlar felsefi zeminde kritik ediliyor. İnsanoğlunun medeniyet inşası ve yerleşik hayata neden geçtiği gibi meseleler masaya yatırılıyor.

 

11. Bölüm


38:21

Farklı Çağlardaki Yaşayış Şekilleri

Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde; farklı çağlardaki yaşayış şekilleri, iklim şartlarının konut yapımına etkisi, tarım toplumuna geçiş gibi konuları ele alıyoruz.

 

10. Bölüm


39:39

İlk Konut Örnekleri ve Tarih Öncesi Toplumlardaki Bireylilik

Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof. Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu programın dokuzuncu bölümünde insanoğlunun inşa ettiği ilk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlardaki bireylilik meselesi tartışıldı.

 

9. Bölüm


42:36

Buzul Çağı

Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde buzul çağına gidiyoruz ve o zamanda dünyanın durumu ve dünya üzerinde yaşanan göçleri konuşuyoruz. Ayrıca “keyif” meselesini, felsefi ve dini perspektiften ele alıyoruz.

 

8. Bölüm


43:35

Hayvanların Evcilleştirilmesi

Bu bölümde hayvanların evcilleştirilmesi ile başlayıp bu durumun insanlık tarihinde ne gibi etkilere yol açtığı üzerinde duruldu. Ayrıca iklim şartlarının insan yaşamındaki önemi konuşularak ilk konutların hangi saiklere bağlı olarak oluşturulduğundan ve bölgelerin özelliklerinden bahsedildi.

 

7. Bölüm


44:42

İlk Yerleşim Alanları I Tarım

Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof.Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, insanoğlunun hayvanları ehlileştirmesi ve iki tür arasında gelişen simbiyotik ilişki konuşuldu. Yine insanoğlunun dünya üzerinde ilk yerleşim alanları ve toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte gelişen tarımın ne gibi sonuçlara yol açtığı, tarihsel ve felsefi zeminde masaya yatırıldı.

 

6. Bölüm


39:43

İnsanlık Tarihinde Tarımın ve Yerleşik Hayatın Etkileri

Teoman Duralı ile yaptığımız Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde insanlık tarihinde tarımın ve yerleşik hayatın etkileri ve dünyada dağılışı inceleniyor.

 

5. Bölüm


41:40

Beşeri Bilimler

Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde eğitim ve öğretim arasındaki farkları beşeri bilimler üzerinden ele alınıyor.

 

4. Bölüm


39:06

Eğitim

Felsefe-bilimci Prof. Dr. Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri’nin üçüncü bölümünde insanın bilgilenme sürecinin ilk evresini oluşturan eğitimin ne anlama geldiği, nerede başladığı ve nasıl gerçekleştirildiği ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Keza eğitime bağlı olarak şekillenen terbiye, edep, adab-ı muaşeret gibi kavramların esasen ne anlama geldiği de ekranlara yansıyacak konu başlıklarından.

 

3. Bölüm


37:52

Beşerin İnsanlaşma Süreci

Programın ikinci bölümünde Teoman Duralı, beşerin insanlaşma süreci özellikle tarihsel zemini baz alarak masaya yatırılıyor. İnsanı insan yapan kültür, dil, toplum vb kavramların mahiyetini ve insanoğlunun Afrika’da başlayıp dünyaya yayılan hikâyesinin başlangıcını ana hatlarıyla değerlendiriliyor.

 

2. Bölüm


42:36

Felsefe-Bilim Geleneğinin Doğuşu

Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.

 

1. Bölüm


38:27


Sümerler Medeniyetinde Ortaya Çıkan Kurumlar

40. Bölüm


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder