9 Eylül 2020 Çarşamba

Türkiye'ler:

TÜRKİYE'LER  kavramı 10 09 2020 Haritayı üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.


Güney Kuşağı:  Mağrip. Mısır (Memluk). Mezopotamya/Maşrık (Levant)

Kuzey Kuşağı:  Macaristan. Moğolistan. Mançurya

Orta Kuşak    :  Merkez Türkiye. Maveraünnehir (41.Paralel)


2  TÜRKİYE kavramı  /23 06 2019

 

Sevgili dostum, iyi günler, iyi pazarlar.

Bugün 23 Haziran, İstanbul da sıcak bir Pazar günü. Bugün konuşacağımız konu, Türkiye kavramı. Tabii ki bunu Çin’le karşılaştırmalı olarak konuşacağız.

 Çin’e baktığımızda dünyanın bir süper gücü, Amerika’nın tek belalısı olarak karşımıza çıkıyor. Çin de bizim gibi çok sayıda hanedanları ve kurdukları devlet olmuş, fakat Çinliler hiçbir zaman şu kadar devlet kurduk, şu kadar hanedan bizi yönetti, demiyorlar. Bir tek şey söylüyorlar “Çin”. Dünya da Çin markasını sürekli zihinlere yerleştiriyorlar. Süper ekonomik güç haline bu sayede geldiler. 1978 den bu yana 50 yıldır bu konuda bilinçli bir plan uyguluyorlar.

 Bizlere dönüp baktığımız zaman dediğimiz 16 tane devlet kurduk, Osmanlılar, Selçuklular, Gazneliler, Karahanlılar, Göktürkler, Hunlar, Uygurlar, devletler, hanedanlar bu bir karmaşa. Neden biz, bunun içerisinden sadece Türkiye kavramıyla çıkmıyoruz? Türkiye’den kastettiğim, Türkiye devleti 3 kıtada birden kuruldu. Osmanlıların adı Avrupai Türkiye idi, Avrupa da kurulan ve İngiliz haritalarına baktığınız zaman hep Avrupa kısmına Turkey yazarlar, Anadolu kısmına küçük Asya “Asia Minor” diye yazarlar. Afrika’da Memluklerin kurduğu “Devlet üt Türkiyye”, Anadolu’da kurulan nihai devletimiz ise Türkiye Cumhuriyeti “Türkiye”. Şimdi bizim küçük Asya, Avrupa, Afrika da kurduğumuz devletlerde hep Türkiye vurgusu var.

 Bizim için düşünülen hep şu olmuştur, bunlar devlet kuruyor sonra da yıkıyor. Öyle de olmuştur, bu devletler birbirlerini yıkmıştır. O zaman biz Türk Dünyası, Türkistan tarzı adlandırmaları ve hanedan isimlendirmelerini tarihte ki devlet yapılandırmalarını aşarak ve başka bir bakış açısıyla çıkarak, Atlas Okyanusu kıyısı Fas’tan başlayarak Pasifik kıyısına kadar Türk devletlerini, Türkiye kimliği altında buluşturmamız lazım.

 Bugün Çin 1,5 milyar nüfusa sahip ama Türkiye’de 1,5 milyar olan İslam Dünyasının lideridir. Türk toplulukları bunun içerisindedir. O zaman iki denk gücü biz karşı karşıya getirmiş olacağız. Bunun getirisi; nasıl ki bir ürünün arkasında “Made in China” yazıyor, bizim de yapmamız gereken bir “Made in Turkey” markalamasını yaygınlaştırarak, bu 3 kıtada ki bu aslında 4 kıtadır, Hindistan’ı da bir kıta olarak sayarsak çünkü 5 tane devlet var, o da bir alt kıtadır. Bu 4 kıtada ki ürünleri Türkiye markası adı altında birleştirerek büyük bir güç yaratmak, tek Türkiye algısını oluşturmak olacaktır.

 Sözü çok fazla uzattık, bir şiirle tamamlayalım.

 

Kendirden basma,

Kenevirden Fistan

Büyük Asya, Küçük Asya,

Afrika, Avrasya


Boylar, Toylar, Soylar

Altaylılar, Çağataylar,

Çuvaşlar, Kıpçaklar,

Kazanlar, Kumanlar,


Farslar, Tacikler, Özbekler

Mısırda Memlukler

Devlet üt Türkiyye

Avrupa da Osmanlılar


Devleti Aliyye

Asya da Hunlar, Oğuzlar

Devlete devlet oldu,

Millet te Millet Oldu

 

Gök Türkiye

 

İyi pazarlar.

 

 

Büyük Türkiye, Güçlü Türkiye, Gök Türkiye,

Gök Çadır, Dünya Devlet Türkiye

 

Hoşça kalın.


3 “BÜYÜK TÜRKİYE”  kavramı 12 05 2019

  Sevgili dostum,  

“Büyük Türkiye” kavramı üzerine düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. “Büyük Türkiye” kavramı ülkemizde ilk kez siyasetçilerden Süleyman Demirel tarafından kullanılmıştır. Kendisinin “Büyük Türkiye” başlığı adı altında bir kitabı da vardır. Türkiye’yi hep büyük olarak nitelemiştir. 

Günümüze baktığımızda Türkiye’yi büyük olarak niteleyebilir miyiz, bu bir soru işareti. Süleyman beyin kastettiği “Büyük Türkiye” kavramının içerisinde sanayisi büyük olan Türkiye’den bahsediyordu, tarımı kendi kendine yeterli olan bir Türkiye’den bahsediyordu. 1980 öncesi dönemde, sanayileşme sözcüğü Türkiye’nin gündeminde olan kilit bir kavram idi ve Türkiye’nin tarımı kendi kendine yeterliydi. Günümüze geldiğimizde ise bunları görebiliyor muyuz?

 Ayrıca 1990’larda bir başka büyükten daha bahsedilmeye başlandı. Ama bunu büyük olarak niteleyen Clinton Amerika’sıydı ve Greater China “Büyük Çin” kavramını gündeme getirmişti. Şimdi burada Büyük Çin’den kastedilen o bölgede Çin, Hong Kong, Tayvan, Macao ve Güney Doğu Asya’da ki Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi ülkelerde yerleşik olan Çinlileri kastediyordu. Bu büyüklüğün bugün gerçek olduğunu görüyoruz. Çin artık “Büyük Çin”dir, “Greater China”dır.

Sonradan 2000’lerde Amerika’nın başına geçen Bush yönetiminden itibaren Amerika bu kavramı terk etti. Bu kavram sadece Clinton’la söz konusuydu. Şimdi Çin artık enerji alımını yuan ile gerçekleştiriyor, Amerikan Dolarını terk ediyor, ipek yolunu hayata geçiriyor, o zaman Çin büyüktür.

 Şimdi dönüp Türkiye’ye baktığımız zaman Türkiye’nin büyük olabilmesi için Çin gibi kapsayıcı olması lazım. Kapsayıcıdan kasıt, “Büyük Türkiye” nin içi nasıl dolacak? Yani Çin gibi olmak, dünyada etkili bir konumda yer alabilmekten bahsediyorum. Benim burada “Büyük Türkiye” olarak özellikle görebildiğim, tarihin mirasının olduğu ülkelerde yani binlerce yıl yer aldığı Asya, Hindistan, İran, Türkistan daha sonra Hindistan’da Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olduğu 3 kıta, Büyük Asya, Afrika, Avrupa. Bugün Türkiye olarak anılan ilk devlet “Devlet-i Türkiye” Mısır’da kurulmuştur. 

Büyük Türkiye, Müslüman dünyasının sınırlarını kapsar. Sadece bugün Misak-ı Milli sınırları değildir, bütün Müslüman ülkeler ve bizim tarihi derinliğimizin olduğu ülkelerdeki sınırları kapsamaktadır. Benim bakış açım bu şekildedir.

 

Selam ve sevgiyle.


Tourkia 

From Wikipedia, the free encyclopedia Tourkia (Greek: Τουρκία) may refer to: Turkey, a country in southeastern Europe and western Asia The name of Turkey in modern Greek The name of the Ottoman Empire in medieval and early modern Greek Tourkia (Khazaria) ("eastern Tourkia"), designation for the early medieval Khazar state in Byzantine sources Tourkia (Hungary) ("western Tourkia"), designation for the medieval Hungarian state in Byzantine sources Principality of Hungary https://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Hungary In contemporary Byzantine sources, written in Greek, the country was known as "Western Tourkia"[26][27] in contrast to eastern or Khazar Tourkia. The Jewish Hasdai ibn Shaprut around 960 called the polity "the land of the Hungrin" (the land of the Hungarians) in a letter to Joseph of the Khazars.[28] Constantine VII's De Administrando Imperio, written around 950 AD, tries to define precisely the whole land of the Hungarians, or Tourkia.[39] Constantine described the previous inhabitants of Hungary (e.g., the Moravians), described early Hungarian settlements and neighbors, and located Hungarian rivers (Temes, Maros, Körös, Tisza, Tutisz).[39] Constantine had much more knowledge about the eastern parts of Hungary; therefore, according to one theory, Tourkia did not mean the land of the whole federation, but a tribal settlement, and the source of the description of Hungary could have been Gyula whose tribe populated the five rivers around 950.[39] According to another hypothesis, mainly based on Constantine's description, the Hungarians started to really settle western Hungary (Transdanubia) only after 950, because the eastern part of the country was more suitable for a nomadic lifestyle.[39]

Christianization Main article: History of Christianity in Hungary See also: Metropolitanate of Tourkia https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitanate_of_Tourkia Organization of the state Until 907 (or 904), the Hungarian state was under joint rule (perhaps adopted from the Khazars). The kingship had been divided between the sacral king (some sources report the titles "prince"[50] or "khan"[51]), or Kende, and the military leader, or gyula. It is not known which of the two roles were assigned to Árpád and which to Kurszán.[citation needed] Possibly, after the Kende Kurszán's death, this division ceased and Árpád became the sole ruler of the principality. The Byzantine Constantine Porphyrogennetos called Árpád "ho megas Tourkias archon" (the great prince of Tourkia),[52] and all of the 10th-century princes who ruled the country held this title.[5] Peter B. Golden, Nomads and their neighbours in the Russian steppe: Turks, Khazars and Qipchaqs, Ashgate/Variorum, 2003. "Tenth-century Byzantine sources, speaking in cultural more than ethnic terms, acknowledged a wide zone of diffusion by referring to the Khazar lands as 'Eastern Tourkia' and Hungary as 'Western Tourkia.'" Carter Vaughn Findley, The Turks in the World History Archived 5 February 2016 at the Wayback Machine, Oxford University Press, 2005, p. 51, citing Peter B. Golden, 'Imperial Ideology and the Sources of Political Unity Amongst the Pre-Činggisid Nomads of Western Eurasia,' Archivum Eurasiae Medii Aevi 2 (1982), 37–76. Bati Türkiye / Western Turkey ; The Principality of Hungary, also referred as Western Tourkia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Hungary Doğu Türkiye - Eastern Turkey; Khazar Khanate, also rederred as Eastern Tourkia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Khazars Dawlat Al Turkiyya ; Mamluks, also known as the State of the Turks. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mamluk_Sultanate_(Cairo)

Map shows which areas the term 'land of Turks' referred to historically.

Western Tourkia was a term given to Hungarians by the Byzantines Eastern Tourkia was a term given to Khazars by the Byzantines Turcarum Imperium 'Turkish Empire' (and other variants), although not used by Ottomans, it was given by the Europeans. They were also referred to Turkey from late 19th centuries. Turkey of course Al-Dawlat al-Turkiyya was a term given at that time to mamluks, meaning state of Turks or it can be said 'Turkey' as well in modern terminology, because of the ruling class being Turkic. The term Turkestan comes from Persian sources, Tujue from Chinese and Türük el (land of Turks) can be found in Bilge Khagan inscriptions


adlı kişiye yanıt olarak
Burmese name for China "ta rote" တရုတ် means "Land of Turks" as well. An army coming from China under Yuan dynasty to Burma was composed of Mongol and Turkic troops. They sacked Bagan, so calling someone a 'Turk' was apparently not a compliment that time.

......................................................

Turkey[edit]

"Land of the Turks", Latin Turcia and Arabic Turkiyye, an ethnic group whose name derives from their endonym Türk ("created"). Some historical use:


Name of Turkey

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Etymology of Turkey)
Jump to navigationJump to search

For the bird, see Turkey (bird).

The English name Turkey, now applied to the modern Republic of Turkey, is historically derived (via Old French Turquie) from the Medieval Latin Turchia, Turquia. It is first recorded in Middle English (as Turkye, Torke, later Turkie, Turky), attested in Chaucer, ca. 1369.[1][2] The Ottoman Empire was commonly referred to as Turkey or the Turkish Empire among its contemporaries.

Etymology[edit]

The English name of Turkey (from Medieval Latin Turchia/Turquia[3]) means "land of the Turks". Middle English usage of Turkye is attested to in an early work by Chaucer called The Book of the Duchess (c. 1369). The phrase land of Torke is used in the 15th-century Digby Mysteries. Later usages can be found in the Dunbar poems, the 16th century Manipulus Vocabulorum ("Turkie, Tartaria") and Francis Bacon's Sylva Sylvarum (Turky). The modern spelling "Turkey" dates back to at least 1719.[4]

The Turkish name Türkiye was adopted in 1923 under the influence of European usage.[3]

Official name[edit]

Turkey adopted its official name, Türkiye Cumhuriyeti, known in English as the Republic of Turkey, upon the declaration of the republic on October 29 1923.

Turkic sources[edit]

The first recorded use of the term "Türk" or "Türük" as an autonym is contained in the Old Turkic inscriptions of the Göktürks (Celestial Turks) of Central Asia (c. AD 735).[5] The Turkic self-designation Türk is attested to reference to the Göktürks in the 6th century AD. A letter by Ishbara Qaghan to Emperor Wen of Sui in 585 described him as "the Great Turk Khan."[6][better source needed]

Chinese sources[edit]

An early form of the same name may be reflected in the form of "tie-le" (鐵勒) or "tu-jue" (突厥), name given by the Chinese to the people living south of the Altay Mountains of Central Asia as early as 177 BC.[1] The Chinese Book of Zhou (7th century) presents an etymology of the name Turk as derived from "helmet", explaining that this name comes from the shape of a mountain where they worked in the Altai Mountains.[7]

Greek and Latin sources[edit]

Pomponius Mela refers to the "Turcae" in the forests north of the Sea of Azov, and Pliny the Elder lists the "Tyrcae" among the people of the same area.[8] The Greek name, Tourkia (GreekΤουρκία) was used by the Byzantine emperor and scholar Constantine VII Porphyrogenitus in his book De Administrando Imperio,[9][10] though in his use, "Turks" always referred to Magyars.[11] Similarly, the medieval Khazar Empire, a Turkic state on the northern shores of the Black and Caspian seas, was referred to as Tourkia (Land of the Turks) in Byzantine sources.[12] However, the Byzantines later began using this name to define the Seljuk-controlled parts of Anatolia in the centuries that followed the Battle of Manzikert in 1071. The medieval Greek and Latin terms did not designate the same geographic area now known as Turkey. Instead, they were mostly synonymous with Tartary, a term including Khazaria and the other khaganates of the Central Asian steppe, until the appearance of the Seljuks and the rise of the Ottoman Empire in the 14th century, reflecting the progress of the Turkic expansion. However, the term Tartary itself was a misnomer[13] which was constantly used by the Europeans to refer the realms of Turkic and Mongolic peoples until the 20th century.

Persian sources[edit]

By contrast, the Persian derivation Turkestan remains mostly applied to Central Asia. The name is derived from the ethnic self-designation Türk, as Turkestan is a Persian or Persianate term meaning "abode of the Turks".

Arabic sources[edit]

The Arabic cognate Turkiyya` (Arabicتركيا‎) in the form ad-Dawlat at-Turkiyya (Arabicالدولة التركية‎ "State of the Turks" or "the Turkish State") was historically used as an official name for the medieval Mamluk Sultanate which covered EgyptPalestineSyriaHejaz and Cyrenaica.[14][15][16]

In other languages[edit]

The Icelandic word Tyrkland, and the Hungarian word Törökország, i.e. "Turk-land", use native forms of derivation. In Sanskrit language turask (तुरस्क) means Turkey. It is also used largely in Bengali language.

See also[edit]

References[edit]

 1. Jump up to:a b Harper, Douglas. "Turk"Online Etymology Dictionary. Retrieved 2006-12-07.
 2. ^ American Heritage Dictionary (2000). "The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition - "Turk"". bartleby.com. Retrieved 2006-12-07.
 3. Jump up to:a b Michael J. Arlen (2006). Passage to Ararat. MacMillan. p. 159.
 4. ^ "Turkey"Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005. (Subscription or UK public library membership required.)
 5. ^ Scharlipp, Wolfgang (2000). An Introduction to the Old Turkish Runic Inscriptions. Verlag auf dem Ruffel., Engelschoff. ISBN 3-933847-00-1, 9783933847003.
 6. ^ 卷099 列傳第八十七突厥鐵勒- 新亞研究所- 典籍資料庫 Archived 2014-02-21 at the Wayback Machine
 7. ^ Sinor, Cambridge History of Early Inner Asia, Page 295
 8. ^ Leiser 2005, 837
 9. ^ Jenkins, Romilly James Heald (1967). De Administrando Imperio by Constantine VII Porphyrogenitus. Corpus fontium historiae Byzantinae (New, revised ed.). Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. p. 65. ISBN 0-88402-021-5. Retrieved 28 August 2013. According to Constantine Porphyrogenitus, writing in his De Administrando Imperio (ca. 950 AD) "Patzinakia, the Pecheneg realm, stretches west as far as the Siret River (or even the Eastern Carpathian Mountains), and is four days distant from Tourkia (i.e. Hungary)."
 10. ^ Günter Prinzing; Maciej Salamon (1999). Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453: Beiträge zu einer table-ronde des XIX. International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996. Otto Harrassowitz Verlag. p. 46. ISBN 978-3-447-04146-1. Retrieved 9 February2013.
 11. ^ Henry Hoyle Howorth (2008). History of the Mongols from the 9th to the 19th Century: The So-called Tartars of Russia and Central Asia. Cosimo, Inc. p. 3. ISBN 978-1-60520-134-4. Retrieved 15 June 2013.
 12. ^ Öztürk, Özhan (2011). "Pontus: Antik Çağ'dan Günümüze Karadeniz'in Etnik ve Siyasi Tarihi". Ankara: Genesis Yayınları. p. 364. Archived from the original on 2012-09-15. ... Greek term Tourkoi first used for the Khazars in 568 AD. In addition in "De Administrando Imperio" Hungarians call Tourkoi too once known as Sabiroi ...
 13. ^ Jennings, "The Journeyer", 309
 14. ^ Nicolle 2014, p. 4.
 15. ^ "The Cambridge History of Egypt", Volume 1, (1998) P. 250
 16. ^ Yosef 2013, p. 8.


Türkiye'nin adı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atlaArama kısmına atla

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılan Türkiye, Eski Fransızca'daki Turquie kelimesinden türemiştir. Orta Çağ Latin ülkelerinde Turquia ve Turchia olarak geçer. Yunan kaynaklarında Τουρκία olarak adlandırılmıştır. Orta Çağ İngilizcesi'nde ilk defa (olarak Turkye, Torke, ardından Turkie, Turky), 1369 yılında Chaucer tarafından yazılmıştır.[1][2] O zamanın diğer uygarlıkları tarafından Osmanlı İmparatorluğu'ndan sık sık Türkiye veya Türk Medeniyeti olarak bahsedilirdi.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye adı (Orta Çağ LatincesiTurchia/Turquia[3]) 2 parçaya ayrılabilir: Çok önceden beri söylenen Türkiye ismine teorik olarak eklenen -iye eki, "sahip", "bölgesi", "ile ilgili" anlamlarına gelir. İlk olarak Yunanca ve Latince Tourkia (Τουρκία) ve Turchia sözlerindeki –ia ekinden türeyip daha sonra Arapça Turkiyya (تركيا) kelimesindeki –iyya ekinden türemiştir.

Türk kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Türk" veya "Türük" kelimesi ilk defa Eski Türk Yazıtları'ndan biri olan Orhun Yazıtları'nda Göktürk Devleti döneminde 8. yüzyılda kullanılmıştır.[4] Türkçeden çıkmış olan Türk kelimesi Göktürk Devleti'nde ilk defa kullanılmıştır. İşbara Kağan'dan İmparator Yang Jian'a 585 yılında gönderilen mektupta ona "Büyük Türk Kağanı" demiştir.[5] Orhun yazıtlarında Türk ve Türük adı çokça geçmektedir. 

Çin kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye ile aynı anlama gelen belki de ilk sözcük Çin kaynaklarında "tie-le" (铁勒) veya "tu-jue" (突厥) olarak geçer. İsim, Çinliler tarafından Orta Asya'daki Altay Dağları'nın güneyinde yaşayan Türk halkına milattan önce 177 civarında verilmiştir.[1]

Yunan ve Latin kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanca, Tourkia ismi (Yunanca: Τουρκία) ilk defa Bizans imparatoru ve rahip VII. Konstantinos Porfirogennetos'un yazdığı De Administrando Imperio,[6][7] kitabında geçmektedir fakat o, "Türkler" diyerek daima Macarları kastetmiştir.[8] Benzer olarak Hazar Kağanlığı'na da Bizans kaynaklarında Tourkia (Türklerin Bölgesi) denilmiştir.[9] Ancak,  Bizanslılar daha sonra 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'da yaşadığı yerlere demeye başlamıştır. Orta Çağ Yunan ve Latince'de geçen Türkiye adı aynı yerleri tanımlamak için kullanıldığı söylenemez. Hazarları da kapsayan Tataristan sözcüğü Orta Asya bozkırlarına denilirdi. Selçukluların çıkışı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. yüzyıldaki yükselişinden sonra Tataristan sözü bir başka bölge için kullanılmaya başlandı.

Pers kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçede kullanılan -stan eki Farsça kökenlidir.[10] Persler, Orta Asya'da yaşayan Türklerin bölgesine Turkestan demişlerdir. Bu kelime Türk kelimesinin yanına "İkametgahı" anlamına gelen Farsça "-estan veya -stan" ekinin gelmesiyle oluşmuştur. [11][12]Modern Farsça'da Türkiye (ترکیه) sözcüğü, kişilerin yerini belirtmek için kullanılan Arapça nisba ekinin türemiş halidir. Türk dilinde kullanılan Türkiye, ayrıca Arapça'dan alınmış -iye eki taşımaktadır.

Arap kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Arapça Turkiyya (Arabic: تركيا) Memlük Sultanlığı'nda kullanılmış (Türklerin Devleti) ve Mısır, Filistin, Suriye, Hicaz ve Siranayka'ya denilmiştir.

Diğer dillerde[değiştir | kaynağı değiştir]

İzlandaca sözcük Tyrkland ve Macarca sözcük TörökországTürk toprağı anlamına gelen ana dildeki söz türetme yöntemleri kullanılarak türetilmiş iki sözdür.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Harper, Douglas.
 2. ^ American Heritage Dictionary (2000).
 3. ^ Michael J. Arlen (2006). Passage to Ararat. MacMillan. s. 159.
 4. ^ Scharlipp, Wolfgang (2000).
 5. ^ "卷099 列傳第八十七突厥鐵勒- 新亞研究所- 典籍資料庫". 21 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2015.
 6. ^ Jenkins, Romilly James Heald (1967).
 7. ^ Günter Prinzing; Maciej Salamon (1999).
 8. ^ Henry Hoyle Howorth (2008).
 9. ^ Özhan ÖztürkPontus: Antik Çağ’dan Günümüze Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi. Genesis Yayınları. Ankara, 2011
 10. ^ "-stan | Origin and meaning of suffix -stan by Online Etymology Dictionary"www.etymonline.com (İngilizce). 27 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020.
 11. ^ "WebCite query result"www.webcitation.org. 20 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020.
 12. ^ M. A., Geography; B. A., Geography. "Countries of the World Divided into Eight Regions"ThoughtCo (İngilizce). 6 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder