11 Kasım 2018 Pazar

ETKİN YÖNETİCİLİK, DRUCKERETKİN YÖNETİCİLİK
“Etkin olmak bir disiplindir ve bütün disiplinler gibi, etkin olmak da öğrenilebilir. Etkin Yönetici olarak doğulmaz, etkin yönetici olunur.”  Peter Drucker
Yöneticiler mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, ekiplerinin performanslarını istenen hedefleri başarmak üzere yönlendiriyorlar.
Yönetim temel olarak planlama, organize etme, ekip oluşturma, yönlendirme ve organizasyonun kontrolünü içeriyor.
“Modern yönetim biliminin kurucusu” olarak kabul edilen Peter Drucker ise bir yöneticinin işini beş temel göreve ayırıyor.

Drucker’a göre bir yönetici;

1. Ekibine hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan işlere karar verir ve tanımlar,
2. Yapılacak işleri, yönetilebilecek aktivitelere böler ve her görevi yapacak çalışanı belirler,
3. Etkin iletişim kurarak ekibini motive eder ve kuruluşun hedefleriyle entegre olmalarını sağlar,
4. Uygun ölçüm metodlarıyla çalışanların performansını ölçer, analiz ve takdir eder,
5. Kuruluşların en önemli kaynağı olan “bilgi işçisi” olarak tanımladığı insan kaynağını geliştirir.
Drucker’ın “etkin yönetici” olma yönündeki en önemli tavsiyesi şöyle:
“Kim olduğunuzu değiştirmeye çalışmayın; böyle başarılı olamazsınız. Fakat kendi doğanıza uygun performans gösterebildiğiniz durumu geliştirmek için çok sıkı çalışın.”

Drucker’a göre yönetici olmanın en önemli 11 yolu:

1. Güçlü yanları keşfetmek ve “Nasıl daha etkin kullanırım?”ı sorgulamak:
Etkin yöneticilik, yönetici olarak kendi benzersiz DNA’nızı kesin olarak anlamakla başlar. Nasıl öğreniyorsunuz? En iyi nasıl çalışıyorsunuz? Zamanınızı nasıl yönetmelisiniz? Üstünüzle nasıl etkileşim kurmalısınız? Bu konularda ustalaşıncaya kadar başkalarını yönetmek ve fırsatlardan yararlanmak konusundaki becerileriniz de sınırlı kalacaktır.
2. “Nasıl Performans gösteriyorum?” sorusu ile öncelik belirlemek, zaman yönetimi ve etkin karar almanın 7 adımını uygulamak:
Çok az sayıda insan nasıl çalıştığının farkındadır. Okuyucu musunuz yoksa dinleyici mi? Nasıl öğreniyorsunuz? Yazarak mı, kendiniz konuşurken dinleyerek mi yoksa yaparak mı? Bunların farkına vardığınızda performansınızı yükseltmek için kaldıraç olarak kullanabilirsiniz.
3. ‘Yönetici mektubu’  yazarak üst yöneticiler ile ortak hedefleri ve onlara nasıl ulaşacaklarını netleştirmek:
Yönetici mektubu, yöneticinin çalışmaları için üstüyle oluşturduğu bir çeşit sözleşmedir. Yöneticiyle üstü arasında ortak bir payda oluşturur. Meydana gelebilecek yanlış anlamaları ortadan kaldırabilecek etkin bir araçtır.
4. ‘Yönetici merceği-MBO’ yöntemi ile çalışanların hedeflerinin şirketin hedefleriyle paralel olmasını sağlamak:
Böylece çalışanlar, kuruluşlarının vizyonunu kavramak ve tepedeki hedefe ulaşmak için yönetim ekibinin çalışmalarına nasıl katkıda bulunabileceklerini anlarlar.
5. Kaynak yönetiminde, ekonomik verimlilik için yönetim prensibini kullanmayı öğrenmek:
Yöneticinin çalışmasının nihai ürünleri, bilgi ve içgörüden çok kararlar ve eylemlerdir. Bu Drucker ilkesi ile yöneticiler, en önemli karar olan, harcanacak çabaların nasıl dağıtılacağını öğrenirler.
6. Astlar ve üstlerle, yatay çalışanlarla etkin iletişim kurma konusunda yeni yöntemleri tecrübe etmek:
Bugünün bilgiyi temel alan kuruluşları, farklı bilgi ve becerilere sahip insanlardan oluşan ekiplerle çalışır ve formel üst-ast ilişkilerine dayanmayabilir. Bu Drucker ilkesi üst ve ast arasındaki genelde görülen “ben” ve “sen” dinamiğini, çalışma arkadaşları arasında gerçekleşen bir “biz” etkileşimine dönüştürür.
7. Kişilerle ilgili kararlar alma, ekip kurma, kariyer ve yetenek yönetimlerini gözden geçirmek:
İşin bir alanında başarılı olmak, başka bir alanda da başarılı olmanın garantisi değildir. Yeni bir iş, yeni bir yaklaşım gerektirir. Yöneticinin en önemli sorumluluklarından biri de, çalışanların yeni bir işte kendilerinden ne beklendiğini anlamalarını sağlamaktır.
8. Ekiplerinin performanslarını nasıl kontrol edeceklerine dair rehber olacak ‘Yönetici Taahhüdü’ nü oluşturmak:
Çalışanlar, kişisel eylem adımlarından öğrendiklerinin özüne inerek kendi kendisiyle bir sözleşme yapar.
9. Anlamlı dış dünyaya bakmanın önemini görmek ve bu seyahati planlamak:
Bir kuruluş içinde sadece maliyet merkezleri bulunur. Tek kar merkezi müşteridir. Sadece müşterileri değil müşteri olmayanları da anlamak gerekir. Yeterli bir enformasyon sistemi, yöneticilerin kendi varsayımlarını sorgulamasına yol açacak enformasyona sahip olmalıdır.
10. Ekonomik katkı sağlamayan her türlü aktiviteden planlı vazgeçmeyi incelemek ve cesaret etmek:
En iyi yöneticiler kuruluşlarının ne yapması gerektiğini çok düşünürler; ama neyi yapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini de düşünürler. Çağ dışı kalandan ve artık bir şey vaad etmeyenden planlı, amaca yönelik bir vazgeçiş, yeni ve çok şey vaad edenin peşine düşmenin ön koşuludur.
11. İnovasyonun 7 fırsat kaynağını keşfetmek:
Drucker, inovasyonu “yeni bir performans boyutu getiren değişim” olarak tanımlar. İnovasyon fırsatları için kullanabileceğiniz 7 kaynak ile iş dünyasının tüm aşamalarına ulaşabilirsiniz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder