22 Haziran 2017 Perşembe

100 Soruda Kitapları, Gerçek Yayınevi.. 1. 100 soruda 1980 lerden 1990 lara 'dışa açılan' türkiye kapitalizmi mustafa sönmez, mart 1992, 190 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 58.
 2. 100 soruda anayasanın anlamı mümtaz soysal, ocak 1977 (4. baskı), 400 s., 35 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 12.
 3. 100 soruda atatürk'ün görüşleri fethi naci, ekim 1968, 104 s., 5 tl, gerçek yayınevi: 28, 100 soruda dizisi: 2.
 4. 100 soruda atatürk'ün temel görüşleri fethi naci, temmuz 1974 (3. baskı), 128 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 2.
 5. 100 soruda basın tarihi hıfzı topuz, mart 1973, 265 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 36.
 6. 100 soruda bilim felsefesi doç. dr. cemal yıldırım, 266 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 37.
 7. 100 soruda bilim tarihi prof. dr. cemal yıldırım, kasım 1974, 255 s., 20 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 43.
 8. 100 soruda çağdaş türk edebiyatı (1908-1972) rauf mutluay, mayıs 1973, 523 s., 30 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 38.
 9. 100 soruda edebiyat bilgileri rauf mutluay, nisan 1979 (3. baskı), 359 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 29.
 10. 100 soruda ekim ihtilali kenan somer, şubat 1970, 397 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 19.
 11. 100 soruda ekonomi el kitabı (türkiye ekonomisinden örneklerle) prof. dr. sadun aren, kasım 1974 (5. baskı), 186 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 1.
 12. 100 soruda estetik mehmet h. doğan, ocak 1975, 333 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 44.
 13. 100 soruda evrim kuramı ve bağnazlık doç. dr. cemal yıldırım, ekim 1989, 148 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 56.
 14. 100 soruda felsefe el kitabı selahattin hilav, ocak 1985 (4. baskı), 219 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 20.
 15. 100 soruda fransız ihtilali doç. dr. murat sarıca, şubat 1970, 191 s., 8 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 18.
 16. 100 soruda gelir dağılımı dr. korkut boratav, mayıs 1972 (2. baskı), 256 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 9.
 17. 100 soruda gelişimi, sorunları ve özelleştirilmeleriyle türkiye'de kamu iktisadi teşekkülleri (kit) prof. dr. yakup kepenek, ocak 1990, 191 s., 8,000 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 57.
 18. 100 soruda iktisadi doktrinler tarihi doç. dr. mehmet selik, ocak 1973, 380 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 35.
 19. 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane doç. dr. sedat veyis örnek, ocak 1971, 231 s., 12.50 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 25.
 20. 100 soruda islam tarihi prof. dr. neşet çağatay, aralık 1972, 462 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 33.
 21. 100 soruda jön türkler ve ittihat ve terakki doç. dr. sina akşin, mart 1980, 319 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 49.
 22. 100 soruda kırsal türkiye'nin yapısı ve sorunları prof. dr. cavit orhan tütengil, aralık 1983 (4. baskı), 192 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 45.
 23. 100 soruda kurtuluş savaşımızın tarihi celal erikan, ekim 1971, 264 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 28.
 24. 100 soruda mantık el kitabı prof. dr. cemal yıldırım, ocak 1976, 272 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 46.
 25. 100 soruda mitologya behçet necatigil, 2000 (6. baskı), 144 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 6.
 26. 100 soruda mitologya behçet necatigil, mart 1988 (4. baskı), 144 s., 2,000 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 6.
 27. 100 soruda ortak pazar ve türkiye prof. dr. gülten kazgan, ekim 1970, 304 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 23.
 28. 100 soruda osmanlı-türkiye iltisadi tarihi 1500-1914 doç. dr. şevket pamuk, kasım 1990 (2. baskı), 207 s., 50,000 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 55.
 29. 100 soruda para ve para politası prof. sadun aren, ekim 1986, 175 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 51.
 30. 100 soruda planlı kalkınma ve türkiye yalçın küçük, şubat 1971, 317 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 26.
 31. 100 soruda sanayileşme ve türkiye özlem özgür, mart 1976, 272 s., 45 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 48.
 32. 100 soruda sinema sanatı nijat özön, mayıs 1972, 224 s., 12.50 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 31.
 33. 100 soruda siyasi düşünce tarihi prof. dr. murat sarıca, 1999 (8. baskı), 222 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 39.
 34. 100 soruda siyasi partiler (partilerin hukuki rejimi ve türkiye'de partiler) doç. dr. erdoğan teziç, ocak 1976, 368 s., 30 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 47.
 35. 100 soruda sosyalist devlet dr. kurthan fişek, ocak 1970, 188 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 16.
 36. 100 soruda sosyoloji el kitabı doğan ergun, ocak 1984 (4. baskı), 174 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 34.
 37. 100 soruda tasavvuf abdülbaki gölpınarlı, ocak 1985 (2. baskı), 197 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 14.
 38. 100 soruda türk basın tarihi hıfzı topuz, mart 1973, 265 s., 20 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 36.
 39. 100 soruda türk devrim tarihi doç. dr. ahmet yücekök, kasım 1984, 186 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 52.
 40. 100 soruda türk edebiyatı rauf mutluay, ekim 1978 (4. baskı), 208 s., 40 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 7.
 41. 100 soruda türk felsefesinin boyutları nermi uygur, ekim 1974, 176 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 42.
 42. 100 soruda türk folkloru prof. pertev naili boratav, aralık 1973, 330 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 40.
 43. 100 soruda türk folkloru (inanışlar, töre ve törenler, oyunlar) prof. pertev naili boratav, aralık 1973, 330 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 40.
 44. 100 soruda türk folkloru (inanışlar, töre ve törenler, oyunlar) prof. dr. pertev naili boratav, eylül 1997 (4. baskı), 272 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 40, türk halkbilimi: 2.
 45. 100 soruda türk halk edebiyatı prof. pertev naili boratav, şubat 1973 (2. baskı), 251 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 13.
 46. 100 soruda türk tiyatrosu tarihi metin and, kasım 1970, 351 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 24.
 47. 100 soruda türkiye'de din ve siyaset dr. ahmet yücekök, şubat 1976 (2. baskı), 157 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 27.
 48. 100 soruda türkiye'de kapitalizmin gelişmesi özlem özgür, ekim 1972, 53 s., varlık: 32.
 49. 100 soruda türkiye'de mezhepler ve tarikatler abdülbaki gölpınarlı, kasım 1969, 304 s., 12.50 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 15.
 50. 100 soruda türkiye'de gerici akımlar doç. dr. çetin özek, kasım 1968, 221 s., 10 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 3.
 51. 100 soruda türkiye'de devletçilik doç. dr. korkut boratav, mart 1974, 382 s., 25 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 41.
 52. 100 soruda türkiye'de kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) prof. dr. yakup kepenek, 1993 (2. baskı), 191 s., 4,000 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 57.
 53. 100 soruda türkiye'de roman ve toplumsal değişme fethi naci, kasım 1981, 517 s., 400 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 50.
 54. 100 soruda türkiye'de şehirleşme, konut ve gecekondu prof. dr. ruşen keleş, kasım 1978 (2. baskı), 238 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 30.
 55. 100 soruda türkiye'de mezhepler ve tarikatlar abdülbaki gölpınarlı, kasım 1969, 304 s., 12.50 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 15.
 56. 100 soruda türkiye'de işçi hareketleri kemal sülker, ağustos 1973 (2. baskı), 247 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 4.
 57. 100 soruda türkiye'de bankacılık dr. öztin akgüç, aralık 1987, 261 s., 3,000 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 54.
 58. 100 soruda türkiye'de toprak meselesi prof. dr. suat aksoy, aralık 1971 (2. baskı), 176 s., 10 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 5.
 59. 100 soruda türkiye'de din ve siyaset dr. ahmet yücekök, şubat 1976 (2. baskı), 159 s., 15 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 27.
 60. 100 soruda türkiye'de kapitalizmin gelişmesi özlem özgür, eylül 1975 (2. baskı), 253 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 32.
 61. 100 soruda türkiye'de gerici akımlar doç. dr. çetin özek, kasım 1968, 219 s., 10 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 3.
 62. 100 soruda türkiye'de devletçilik doç. dr. korkut boratav, mart 1974, 381 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 41.
 63. 100 soruda türkiye'de yabancı sermaye prof. dr. kenan bulutoğlu, ocak 1970, 246 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 17.
 64. 100 soruda türkiye'de gerici akımlar doç. dr. çetin özek, kasım 1968, 219 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 3.
 65. 100 soruda türkiye'de din ve siyaset dr. ahmet yücekök, ekim 1971, 160 s., 10 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 27.
 66. 100 soruda türkiye'de bankacılık dr. öztin akgüç, aralık 1987, 261 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 54.
 67. 100 soruda türkiye'de din ve siyaset ahmet yücekök, aralık 1983 (3. baskı), 112 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 27.
 68. 100 soruda türkiye'de işçi hareketleri kemal sülker, şubat 1976 (3. baskı), 296+ s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 4.
 69. 100 soruda türkiye'nin dış politika tarihi prof. dr. edip çelik, haziran 1969, 222 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 8.
 70. 100 soruda türkiye iktisat tarihi (i. osmanlı ekonomik tarihinin temelleri) prof. niyazi berkes, temmuz 1969, 144 s., 7.50 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 10.
 71. 100 soruda türkiye iktisat tarihi (osmanlı devletinin ekonomik çöküşü) [cilt: 2] prof. niyazi berkes, aralık 1975 (2. baskı), 349 s., 30 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 11.
 72. 100 soruda türkiye sanatı tarihi doğan kuban, kasım 1981 (4. baskı), 304 s., 300 tl, gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 22.
 73. 100 soruda xix. yüzyıl türk edebiyatı (tanzimat ve servetifünun) rauf mutluay, nisan 1970, 252 s., gerçek yayınevi, 100 soruda dizisi: 21.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder