27 Haziran 2017 Salı

Siyasi Düşünceler Tarihi/Siyaset Felsefesi/Tarih Felsefesi Kaynakları:

  1. ·         Oğuz Kağan Destanı
  2. ·         Bilge Kağan-Kültigin Yazıtı
  3. ·         Tonyukuk Yazıtı
  4. ·         Kutadgu Bilig
  5. ·         Siyasetname (NizamülMülk)
  6. ·         Atabet ül Hakayık
  7. ·         Kanunname-i Ali Osman
  8. ·         Enderun Mektebi
  9. ·         Koçi Bey Risalesi
  10. ·         Anayasalar

o   1808: Sened-i İttifak
o   1876: Kanuni Esasi/Meclis-i Mebusan
o   1921: Teşkilatı Esasiye
o   1924 Anayasası
o   1928 ve 1937 Anayasa değişiklikleri
o   1960 Darbesi ve 1961 Anayasası
o   1971 Darbesi ve 1972 değişiklikleri
o   1980 darbesi ve 1982 Anayasası
o   1987 Anayasa Referandumu
o   1995 Anayasa değişikliği
o   1997 Postmodern darbesi
o   2007 e-muhtıra ve referandum
o   2010 Anayasa Referandumu
o   2017 Anayasa Referandumu


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder