1 Ekim 2019 Salı

EL BÎRÛNÎ

El Biruni

MİLEL ve NİHAL
inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi
ISSN 1304-5482

EL BÎRÛNÎ

Emine Sonnur ÖZCAN
Ebû’r-Reyhân Muhammed bin
Ahmed el-Bîrûnî’nin Hayatı (973-1061)

Mehmet İLHAN - Hammet ARSLAN
Bîrûnî’nin “Kitâbu Batenceli'l-Hindî” İsimli
Risalesi Yogasutra’nın bir Çevirisi midir?

Nasuh GÜNAY
Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı

Tahir AŞİROV
Bîrûnî’ye Göre Hıristiyanlık

Ali İhsan YİTİK
Bîrûnî’nin Kaleminden Hinduizm

Kemal ATAMAN
İslam Düşüncesinde
‘Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği

Mehmet İLHAN
Kelâm’ın Ana Konularına Birûnî’nin Bakışı

W. Mongomery WATT
Biruni ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder