4 Aralık 2016 Pazar

Çağdaş Medeniyet Kronolojisi: Küresel İngiliz-Yahudi Hegemonyasının Darbeleri

 1. - Sırp İsyanı (1821)
 2. - BaltaLimanı Ticaret Anlaşması (1838)
 3. - Hindistan'ın İşgali (1858)
 4. - Mısır'ın işgali (1882)
 5. - İngiliz Hindistanı'nın OrtaDoğu olarak adlandırılması (1899)
 6. - Meşrutiyet (1908)
 7. - 31 Mart ve Abdülhamit'in Halli (1909)
 8. - Balkan Savaşı (1912)
 9. - Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ile birlikte girişimiz (1914)
 10. - Wellington House Propoganda Yayınları (1916.1917.1918)
 11. - Balfour Deklarasyonu (1917)
 12. - Filistin İşgali (1917)
 13. - Osmanlı'nın İşgali (1918)
 14. - 27 Mayıs Darbesi (1960)
 15. - Adnan Menderes'in İdamı (1961)
 16. - 9 Mart 1971 Darbe Teşebbüsü (1971)
 17. - 12 Mart Darbesi (1971)
 18. - 15 Temmuz İşgal Girişimi (1916)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder