30 Aralık 2016 Cuma

İhsan Fazlıoğlu Kitapları: İçindekiler

Kitapları İçindekiler


KİTAPLAR
  1. Fazlioğlu İ. , "Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek Istedi?", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2011, PaperSense, 2014
  2. Fazlioğlu İ. , "Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’L-Hendese Ve’L-Hisab [Eukleides’In Elemanlar Kitabının Tahriri]", Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2013
  3. Fazlioğlu İ. , "Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi", Papersense, İSTANBUL, 2014
  4. Fazlioğlu İ. , "Akıllı Türk Makul Tarih", Papaersense, İSTANBUL, 2014 
  5. Fazlioğlu İ. , "Kendini Aramak", Papersense, İSTANBUL, 2014 
  6. Fazlioğlu İ. , "Soruların Peşinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
  7. Fazlioğlu İ. , "Kendini Bulmak", Papersense, İSTANBUL, 2015
  8. Fazlioğlu İ. , "Derin Yapı", Papersense, İSTANBUL, 2015
  9. Fazlioğlu İ. , "Sözün Eşiğinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
  10. Fazlioğlu İ. ,Nazari Ufuk: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin  Zihin Penceresi, İSTANBUL, 2016  


http://www.papersense.com/urun/ihsan-fazlioglu-kitapligi_23.html
Derin Yapı


Kendini Aramak

Kendini Bulmak


Akıllı Türk Makul Tarih


Kayıp Halka

Fuzuli Ne Demek İstedi?


Sözün Eşiğinde
Soruların Peşinde

Kitap ve Kitap Bölümleri
Fazlioğlu İ. , "Soruların Peşinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Kendini Bulmak", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği", İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.163-197, 2015
Fazlioğlu İ. , "Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak", Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.41-55, 2015
Fazlioğlu İ. , Fazlıoğlu Ş. , "Cezerî'nin Olağanüstü Makineleri", Çeviri, Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Derin Yapı", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Sözün Eşiğinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi", Papersense, İSTANBUL, 2014
Fazlioğlu İ. , "Selçukluluk Devrinde Anadolu'Da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-", Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Ed., Kayeseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, ss.41-73-, 2014
Fazlioğlu İ. , "Akıllı Türk Makul Tarih", Papaersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kendini Aramak", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Fuzulî Ne Demek İstedi?", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’L-Hendese Ve’L-Hisab [Eukleides’In Elemanlar Kitabının Tahriri]", Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2013
Fazlioğlu İ. , Ragep F.J., "Archimedes Among The Ottomans: An Updated Survey", in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.239-253-, 2013 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları", Şafak Ural'a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, ss.223-236-, 2012
Fazlioğlu İ. , "Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek Istedi?", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2011
Fazlioğlu İ. , "Bilen Bir'I Bilir: Topçu'Da Bilgi Ve Bilim Sorunu", Nurettin Topçu, Kara İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.210-223-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De/Türkçede Felsefe: Vii. Oturum", Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Ed., Küre Yayınları, istanbul, ss.201-255-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Altın-Orda Ülkesi'Nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [Et-Tuhfe Fî Ilmi'L-Hisâb]", Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Ed., Dergah Yayınları, istanbul, ss.224-259-, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Risâlet El-Muhammediyye Fi El-Hisâb Adlı Eserine Kâtip Çelebî'Nin Yazdığı Şerh: Ahsen El-Hediyye Bi-Şerh El-Muhammediyye", in: Türk Dilleri Araştırmaları 17, Öztopçu K., Eds., Simurg Yayınları, istanbul, pp.113-125-, 2007
Fazlioğlu İ. , "Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Ed., Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.413-427-, 2006
Fazlioğlu İ. , "Uygulamalı Geometri’Nin Tarihine Giriş: El-İkna Fi Ilmi’L-Misaha", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2004
Fazlioğlu İ. , Şeşen R. , İzgi C. , Akpınar C., "Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi", IRCICA Yayınları, İSTANBUL, 1997


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder