10 Aralık 2016 Cumartesi

Kapadokya Kütüphanesi
KİMLİK

 1. Çatalhöyük
 2. Konya
 3. Kayseri (Asur ile bağlantı)
 4. Kapadokya
 5. Yeraltı Kiliseleri
 6. Karamanlılar (Peçenek)
 7. Hititler
 8. Yalvaç
 9. http://www.tayproject.org/trhome.html
 10. Antik Harabe 
 11. Yedigöller
 12. Anadolunun göbeğinde yeraldığından tümyollar kesişiyor
 13. Mevlana Konevi Elmalı Selçuklu Yunus Emre (Eskişehir) Hacı Bektaş (Kırşehir) Hacı Bayram Veli (Ankara)
 14. Sait Başer, İsparta Yalvaç
 15. http://nisanyanmap.com/
 16. Göreme Milli Parkı 
  https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6reme_Tarih%C3%AE_Mill%C3%AE_Park%C4%B1
 17. Rumeli'ne Osmanlı döneminde yapılan iskan hareketlerinde kaynak Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray vilayetleridir.KAYNAKLAR

 1. Mübadele sonrası Kapadokya Bölgesine yerleşen mübadillerin göç uyarlanmaları: Güzelyurt örneği [Migration adaptation of emigrants who have settled down to Cappadoccia Region after the population exchange: The case of Güzelyurt] Mustafa İşlek Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Antropoloji Anabilim Dalı ·Yüksek Lisans 2009 Anadolu Uygarlıkları
 2. Yanardağların Ayak İzi Kapadokya. Akova, Akgün National Geographic/86-6.2008/2001 SB 195 Makaleler 116
 3. Dört Mevsim Gezi Kapadokya Cumhuriyet İstanbul 2005 116
 4. Kapadokya Kaya Kiliselerinde Üç Gün, YKY, 1997 Yorgo SeferisYapı Kredi Yayınları İstanbul 1997 Balkanlar Kültür: Din: Hristiyanlık: Ortodoksluk Ortodoksluk Balkanlar ve Rumeli
 5. Kapadokya Lezzeti: Kapadokyalı Rumların Yemek Kültürü (Kitap) Sula Bozis Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004 Sula Bozis Tarih Vakfı Yurt Yayınları İstanbul 2004 Balkanlar Kültür: Mutfak Balkanlar ve Rumeli
 6. The land of beautiful horses: Stables in middle Byzantine settlements of Cappadocia [Güzel atlar diyarı: Kapadokya'daki orta Bizans yerleşimlerinde yer alan ahırlar] Filiz Tütüncü Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı • Yüksek Lisans 2008 Tezler Balkanlar Tezler Bizans
 7. Kapadokya bölgesi Bizans dönemi kiliselerinde Son Mahkeme sahneleri [The last Judgment scenes in the Byzantine churches of the Cappadocia] Nilüfer Peker Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sanat Tarihi Anabilim Dalı • Doktora 2008 Tezler Balkanlar Tezler Bizans
 8. A comparative architectural investigation of the Middle Byzantine courtyard complexes in Açıksaray - Cappadocia: questions of monastic and secular settlement [Açıksaray - Kapadokya’da Orta Bizans Dönemine ait açık avlulu kompleksler üzerine karşılaştırmalı bir mimari araştırma: Manastır yaşamı ve seküler yerleşimlerin sorgulanması] Fatma Gül Öztürk Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Mimarlık Bölümü • Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı • Doktora 2010 Tezler Balkanlar Tezler Bizans 
 9. Nevşehir Kapadokya İki Nokta İle Türkiye İki Nokta 1998 125-2 Haritalar Haritalar
 10. Nevşehir Kapadokya Araştırma Basın Yayın Sanayi İstanbul 1998 103-7 Anadolu Uygarlıkları
 11. Göreme-Cappadocia Ayşıl Tükel-Gül Asatekin Ankara 1998 113-5 Anadolu Uygarlıkları
 12. Cappadocia- A Wonderland A Wonderland Arkeolojik ve Sanat Yayınları Ankara 1991 1036 Anadolu Uygarlıkları
 13. OKH Halkları [ Göreme, Kapadokya, Oc, Ok bayrağı ] http://www.halukberkmen.net/pdf/58.pdf
 14. Hitit Sonrası Anadolu [Batı Anadolu devletleri,Kapadokya,Peribacaları. http://www.halukberkmen.net/pdf/376.pdf
 15. http://www.anthesistravel.com/en/turkeyinformation/cappadocia 
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia 
 17. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapadokya
 18. http://www.airpano.ru/files/Cappadocia-Turkey/2-2
 19. http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Istanbul-Turkey
 20. https://www.youtube.com/watch?v=SaMAEYF1TdI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder