30 Aralık 2016 Cuma

İSAM İslam Ansiklopedisi Maddeleri: İhsan Fazlıoğlu


Aranan kelime 39 kayıtta tespit edildi.
1-10 arası görüntüleniyor.
Önceki -  - Sonraki

CEBİR الجبر
 
yıl: 1993, cilt: 7,  sayfa: 195-201
İslâm matematik tarihinde denklemlerin düzenlenme, incelenme ve çözümlenmesine verilen ad.
İhsan Fazlıoğlu 


HABEŞ el-HÂSİB حبش الحاسب

Ahmed b. Abdillâh el-Mervezî 
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 367-369
Astronomi ve matematik bilgini.
İhsan Fazlıoğlu 


HÂRİZMÎ, Muhammed b. Mûsâ محمد بن موسى الخوارزمي

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî 
yıl: 1997, cilt: 16,  sayfa: 224-227
İslâm dünyasında cebir ilminin kurucusu kabul edilen matematikçi, astronom ve coğrafyacı.
İhsan Fazlıoğlu 


HÂZİN, Ebû Ca‘fer أبو جعفر الخازن

Ebû Ca‘fer Muhammed b. el-Hüseyn el-Hâzin el-Horasânî es-Sâgānî 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 126-129
İlk devir matematikçi ve astronomlarından.
İhsan Fazlıoğlu 


HENDESE الهندسة 

( Osmanlı Dönemi )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 199-208
Riyâzî ilimlerin şekil ve cisimler arasındaki ilişkileri inceleyen dalı, geometri.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HESAP الحساب 

( Osmanlılar’da Hesap )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 244-257
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 9 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HESAP الحساب 

( Hesap Sistemleri / Osmanlılar’da Hesâbı Hevâî )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 257-260
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 9 bölümden oluşmaktadır. 4. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HESAP الحساب 

( Hesap Sistemleri / Osmanlılar’da Hesâbı Hindî )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 262-265
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 9 bölümden oluşmaktadır. 6. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HESAP الحساب 

( Hesap Sistemleri / Osmanlılar’da Hesâbı Sittînî )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 266-268
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 9 bölümden oluşmaktadır. 8. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HESAP الحساب 

( Hesap Yöntemleri )
 
yıl: 1998, cilt: 17,  sayfa: 268-271
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 9 bölümden oluşmaktadır. 9. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.


HUBÛBÎ الحبوبي
Ebû Alî el-Hasen b. Hâris el-Hubûbî el-Hârizmî 
yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 270-271
Matematikçi, kadı ve fakih.
İhsan Fazlıoğlu HULÂSATÜ’l-HİSÂB خلاصة الحساب
 
yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 322-324
Bahâeddin Âmilî’nin (ö. 1031/1662) matematiğe dair eseri.
İhsan Fazlıoğlu İBNÜ’l-BENNÂ el-MERRÂKÜŞÎ ابن البنّا المرّاكشي

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Osmân el-Merrâküşî el-Ezdî el-Adedî 
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 530-534
Matematikçiliğiyle tanınan çok yönlü âlim.
İhsan Fazlıoğlu İBNÜ’l-EKFÂNÎ ابن الأكفاني

Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Sâid el-Ensârî es-Sincârî 
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 22-24
Tabip ve çok yönlü âlim.
İhsan Fazlıoğlu İBNÜ’l-HÂİM ابن الهائم

Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. İmâd el-Karâfî el-Mısrî 
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 62-65
Matematikçi ve fakih.
İhsan Fazlıoğlu İBNÜ’l-HAVVÂM ابن الخوّام

Ebû Alî İmâdüddîn (Cemâlüddîn) Abdullāh b. Muhammed el-Havvâm b. Abdirrezzâk el-Harbüvî el-Bağdâdî 
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 76-78
Matematik âlimi.
İhsan Fazlıoğlu İLM-i MENÂZIR علم المناظر 

( Osmanlılar’da )
 
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 131-132
Optik ilmi.
İhsan Fazlıoğlu 

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.KADIZÂDE-i RÛMÎ قاضي زادۂ رومي
 
yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 98-100
Matematikçi ve astronom.
İhsan Fazlıoğlu KONEVÎ, Mehmed
 
yıl: 2002, cilt: 26,  sayfa: 165
Astronomi âlimi ve muvakkit.
İhsan Fazlıoğlu KÛŞYÂR b. LEBBÂN كوشيار بن لبّان

Kiyâ Ebü’l-Hasen Kûşyâr b. Lebbân b. Bâşehrî el-Cîlî 
yıl: 2002, cilt: 26,  sayfa: 476-477
Matematikçi, astronom ve astrolog.
İhsan Fazlıoğlu MÂHÂNÎ الماهاني
Ebû Abdillâh Muhammed b. Îsâ b. Ahmed el-Mâhânî 
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 327-328
Matematik ve astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu MARDÎNÎ, Cemâleddin جمال الدين المارديني

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Halîl b. Yûsuf el-Mârdînî 
yıl: 2003, cilt: 28,  sayfa: 52
Matematikçi, muvakkit ve mûsikişinas.
İhsan Fazlıoğlu MARDÎNÎ, İsmâil b. İbrâhim إسماعيل بن إبراهيم المارديني

Ebü’t-Tâhir Şemsüddîn İsmâîl b. İbrâhîm b. Gāzî en-Nümeyrî el-Mârdînî 
yıl: 2003, cilt: 28,  sayfa: 53
Matematik âlimi, fakih.
İhsan Fazlıoğlu MEHMED ÂTIF EFENDİ, Kuyucaklızâde
 
yıl: 2003, cilt: 28,  sayfa: 444
Osmanlı kadısı, matematik ve astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu MEHMED NÂDİR
 
yıl: 2003, cilt: 28,  sayfa: 499-500
Matematikçi, eğitimci ve mütercim.
İhsan Fazlıoğlu MESÂHA المساحة
 
yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 261-264
Uygulamada arazi ölçümleriyle ilgili olan geometri alt bilim dalı, yer ölçme bilimi.
İhsan Fazlıoğlu MÎRİM ÇELEBİ
 
yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 160-161
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu MUHAMMED BÂKIR YEZDÎ محمّد باقر يزدي
 
yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 507-508
Matematikçi-astronom.
İhsan Fazlıoğlu MUHAMMED b. EBÜ’L-HAYR محمّد بن أبي الخير

Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Hayr Amûş es-Seyyid eş-Şerîf el-Ermeyûnî et-Tahhân 
yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 524
Matematik ve astronomi âlimi, muvakkit.
İhsan Fazlıoğlu MUSTAFA b. ALİ el-MUVAKKİT مصطفى بن علي الموقّت
 
yıl: 2006, cilt: 31,  sayfa: 287-288
Osmanlı astronomi âlimi, astrolog ve muvakkit.
İhsan Fazlıoğlu 


MUSTAFA SIDKI 
yıl: 2006, cilt: 31,  sayfa: 356-357
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi, şair.
İhsan Fazlıoğlu NESEVÎ, Ali b. Ahmed علي بن أحمد النسوي

Ebü’l-Hasen Alî b. Ahmed en-Nesevî 
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 575-576
Matematikçi ve astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu NEYRÎZÎ النيرزي

Ebü’l-Abbâs el-Fazl b. Hâtim en-Neyrîzî 
yıl: 2007, cilt: 33,  sayfa: 71-72
Matematikçi, astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu OSMANLILAR آل عثمان 

( Medeniyet Tarihi / İlim ve Kültür / Düşünce Hayatı ve Bilim )
 
yıl: 2007, cilt: 33,  sayfa: 548-556
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü imparatorluk (1300-1922).
İhsan Fazlıoğlu 

madde 21 bölümden oluşmaktadır. 13. bölüm İhsan Fazlıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.er-RİSÂLETÜ’l-MUHAMMEDİYYE الرسالة المحمديّة
 
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 129-130
Ali Kuşçu’nun (ö. 879/1474) matematiğe dair eseri.
İhsan Fazlıoğlu SÂBİT b. KURRE ثابت بن قرّة

Ebü’l-Hasen Sâbit b. Kurre b. Zehrûn (Mervân) es-Sâbî el-Harrânî 
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 353-356
Matematik, astronomi, mekanik ve tıp âlimi, filozof ve mütercim.
İhsan Fazlıoğlu SEMEV’EL el-MAĞRİBÎ السموأل المغربي

Ebû Nasr es-Semev’el b. Yahyâ b. Abbâs el-Mağribî 
yıl: 2009, cilt: 36,  sayfa: 488-489
Matematikçi, tabip.
İhsan Fazlıoğlu SEYYİD ALİ PAŞA
 
yıl: 2009, cilt: 37,  sayfa: 48
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un ikinci başhocası.
İhsan Fazlıoğlu SIBTU’l-MARDÎNÎ سبط المارديني

Bedrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Mârdînî 
yıl: 2009, cilt: 37,  sayfa: 90-91
Matematik ve astronomi âlimi.
İhsan Fazlıoğlu 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder