30 Aralık 2016 Cuma

Makaleler: İhsan Fazlıoğlu

Makaleler: İhsan Fazlıoğlu


MAKALELERİNDE İNCELENEN DÜŞÜNÜRLERİMİZ

 1. Abdul'alî Bircendî
 2. Abdurrahîm Mar'aşî
 3. Abdurrahman Bistâmî
 4. Abdünnafî
 5. Ahmed Efendi [Taşköprülü-zâde]
 6. Ahmed Tevhîd Efendi
 7. Ali Efendi
 8. Ali Kuşçu
 9. Ali Sedat
 10. Amacur Ailesi
 11. Bedreddin İstanbulî
 12. Celaleddin Ubeydî
 13. Cemaleddin Mardinî
 14. Dâvûd el-Kayserî
 15. Emrî Çelebî
 16. Esad Efendi
 17. Fâzıl Ali Bey[Ali el-İznikî]
 18. FETHULLAH EŞ-ŞİRVANI 
 19. GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ
 20. Georgios Amirutzes
 21. Harputî, 
 22. İbn Sertâk [Muhammed Sertakoğlu]
 23. İsmail Gelenbevî
 24. İsmail Mardini
 25. KADIZADE RUMİ
 26. Kemaleddin Türkmanî
 27. Mehmed Darendevî
 28. Mehmed Konevî 
 29. MİRİM ÇELEBİ 
 30. Muhammed Konevî
 31. Musa El Harezmi
 32. Mustafa b. Ali Muvakkıt
 33. Mustafa Sıdkî
 34. Nesevî
 35. RİYAZİYECİ MEHMET NADİR BEY
 36. SABİT BİN KURRA
 37. Seyfettin Özege
 38. Şakir Kocabaş
 39. Şemsüddin es Semerkandi
 40. TAKİYÜDDİN
 41. YANYALI ESAD EFENDİ 
Kaynak:www.ihsanfazlioglu.net


Fazlioğlu İ. , "Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Akıl mı Akletmek mi? Ya da Müslüman-ca Düşünmeye Giriş", İtibar, ss.41-42, 2015
Fazlioğlu İ. , "Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir", İtibar, ss.1-1, 2015
Fazlioğlu İ. , "Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-", Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi , ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!", Der Wisch, ss.32-35, 2014
Fazlioğlu İ. , "Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi", İtibar, ss.37-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Dilin Kökeni Sorunu", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.117-133, 2014
Fazlioğlu İ. , "Tasvîr, Tahkîk Ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-34, 2014
Fazlioğlu İ. , "Yer'I, Yurt Yapmak: Hafıza Ile Mekan İlişkisi Üzerine", İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.40-42, 2014
Fazlioğlu İ. , "“Türk Milleti”Nin Mefhûmu...", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.36-39, 2014
Fazlioğlu İ. , "Gözel Öz’Ün Göze Gelmesidir: Estetik’In Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-37, 2014
Fazlioğlu İ. , "Sonuç Ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru Mu Bir Yanıt Mı?", İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, cilt.35, ss.32-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "“O Başka, Bu Başka!” Felsefesi Ya Da Günümüz Din Dilinin Eleştirisi!", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-32, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Türkleri Hadım Etmek!"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Bir Akâidimiz Var Mı?"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.38-43, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Sözcük Ile Kavram Arasında Medeniyet Mi, Temeddün Mü?"", TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.99-111, 2014
Fazlioğlu İ. , "Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered", Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Müminin Yitik Malı, Hikmet'In Ne-Liği Üzerine", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kendilik-Bilinci Üzerine..."", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine Mi?, Makine-İnsan Mı?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.24-25, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Medeniyet Mi, Temeddün Mü?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“İctihâd Mı, Tahkik Mi?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Var-Olmayı Ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-26, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Meta-Fizik’E Durmak"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-29, 2013
Fazlioğlu İ. , "Dinî Yargılar Tekvîni Mi, İtibârî Mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.36-46, 2013
Fazlioğlu İ. , "Felsefe Ile Tarih İlişkisi", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.29-43, 2013
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De, İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Çalışmalarının, Bir Gerçeklik Küresi Var Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-30, 2013
Fazlioğlu İ. , "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları Yasaklanmalı –Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mahkûm, Mazlûm Ya Da Mes′Ûl Insan!, Siz Mahzûn Mu Ol-Mak Istersiniz?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-32, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mehr Als Eine Machinerie? Anmerkungen Zu Kants Menchenbild", Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, pp.11-15, 2013
Fazlioğlu İ. , "Bilgi Aklın Kulluğudur -El-İlm Huve Ibadet El-Akl-", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2012
Fazlioğlu İ. , "Modern Dünyada Bilgi Ve Zihniyet", Türkiye Günlüğü, ss.5-26, 2012
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.9-32, 2012
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları", Türkiye Günlüğü, ss.36-44, 2012
Fazlioğlu İ. , "Semanîye’Den Süleymanîye’Ye: Bir Küllî'Ye’Yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet", Türkiye Günlüğü, ss.29-41, 2010
Fazlioğlu İ. , "İstanbul'Dan Varlık, Var-Olan Ve Yokluk'A Kadîm Bir Nazar", Türkiye Günlüğü, ss.28-140, 2010
Fazlioğlu İ. , "Devlet’In Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.165-178, 2010
Fazlioğlu İ. , "Türklüğe Dair", Türkiye Günlüğü, ss.35-40, 2009
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Ibn Maruf: Survey On His Works And Scientific Method", http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, ss.15-25, 2008
Fazlioğlu İ. , "The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis For Ottoman Philosophy And Science", Journal for the History of Arabic Science, vol.XIV, pp.3-68, 2008
Fazlioğlu İ. , "Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.517-526, 2005
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihi’Nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.1-57, 2005
Fazlioğlu İ. , "Alamuddin Kaysar Ve Bir Geometri Teoremi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.199-208, 2004
Fazlioğlu İ. , "İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ Ile ‘Tarih’ Ya Da ‘Bilim Tarihi’", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.9-27, 2004
Fazlioğlu İ. , "Aristoteles’In Sayı Tanımı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.127-138, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.345-367, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri Ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.151-184, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.14-66, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Düşünce Geleneği’Nde ‘Siyasî Metin’ Olarak Kelam Kitapları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.379-398, 2003
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Muhammediyye Fî El-Hisâb’Inın ‘Çift Yanlış’ Ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.135-155, 2003
Fazlioğlu İ. , "İrşad El-Tullab Ila İlm El-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.315-340, 2002
Fazlioğlu İ. , "Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir Mi?", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.215-228, 2002
Fazlioğlu İ. , "Selçuklu Döneminde Anadolu’Da Felsefe Ve Bilim- Bir Giriş-", Cogito, ss.152-168, 2001
Fazlioğlu İ. , "Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’A Sunulan Siyâsetnâme: El-Letâifu’L-Alâiyye Fî’L-Fedâili’S-Seniyye", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997
Fazlioğlu İ. , "İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’D-Dunya Ve İlmu’D-Dîn", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.217-224, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbnu’L-Annâbî Ve Es-Sa’Yul-Mahmûd Fî Nizâmi’L-Cunûd Adlı Eseri", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.165-174, 1996
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun Bir Hendese Problemi Ve Sinan Paşa’Ya Nisbet Edilen Cevabı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.85-105, 1996
Fazlioğlu İ. , "İlk Dönem Osmanlı İlim Ve Kültür Hayatında İhvânu’S-Safâ Ve Abdurrahmân Bistâmî", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.229-240, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbn El-Havvâm (Öl. 724/1324), Eserleri Ve El-Fevâid El-Bahâiyye Fî El-Kavâid El-Hisâbiyye’Deki Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.364-367, 1995

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder