9 Aralık 2016 Cuma

Tonyukuk Kaynakçası, 357 Referans

TONYUKUK KAYNAKÇASI'na erişmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.

Tonyukuk Kaynakçası, 357 Referans

KİTAP PROJESİ
BİLGE TONYUKUK 1370 YAŞINDA
(BİLİMSEL DİSİPLİNLER  IŞIĞINDA  İLK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ)

İlk Türk düşünürü Bilge Tonyukuk (M.S. 646-724)'tur; 1370 yaşındadır. 
Hakkında Türkçe bir KİTAP maalesef yazılmamıştır.
İlk düşünürümüze dair yazılan bir doktora tezi bulunmamaktadır. 
İlk düşünürümüz hakkında, tespit edilen 22 disiplinden 9'u ile ilgili tek bir inceleme de mevcut değildir.
Meydan Larousse Ansiklopedisi'nde Tonyukuk maddesi yoktur.
Ama gidin Yunanlı düşünürler hakkında ülkemizde yayınlanmış mesela 500 makale bulursunuz. 
Tonyukuk Yazıtındaki 62 paragrafın bütüncül bir yorumlanması, maalesef şimdiye kadar yapılmamıştır; elzemdir…
Tonyukuk, şehirleşmeyerek, Budistleşmeyerek Çinlilerin baskısını elimine etmişti; vizyonerdi.
Kendisinden 1000 yıl önce Oğuz Kağan'ın efsaneleşmesi ile başlayan tarihsel vizyon, Tonyukuk ile anıtlaşmış (Tonyukuk Yazıtı) ve takip eden 1000 yıl boyunca 1700 lere kadar Türkler, İslamiyet'in katkısıyla üstün bir Medeniyet'e kavuşmuşlardır. 
300 yıldan buyana yaşadığımız gerileme süreci ise artık geride kalmıştır.
Koyulduğumuz yeni yollara, efsaneleşmiş Oğuz Kağan ve taş yazıtta anıtlaşmış Bilge Tonyukuk ile de, kaldığımız yerden devam edeceğiz elbet.
İlk Düşünürümüz Bilge Tonyukuk'un, 1370. Doğum Yılı anısına, bilimsel disiplinler açısından kapsamlı biçimde değerlendirilmesi  son derece önemlidir.      
Böylece; güncel problemlerimize, zengin düşünce mirasımızın katkısıyla çözümler geliştirilebilecektir. 


BİLİMSEL DİSİPLİNLER:
 1. ANLAMBİLİM
 2. ANTROPOLOJİ/ETNOLOJİ
 3. ARKEOLOJİ 
 4. BİBLİYOGRAFİ 
 5. BİYOGRAFİ 
 6. BİYOLOJİ (-)
 7. COĞRAFYA
 8. DİLBİLİM
 9. EDEBİYAT
 10. EĞİTİM BİLİMİ
 11. EKONOMİ  (-)
 12. FELSEFE/DÜŞÜNCE
 13. HALKBİLİM
 14. HUKUK  (-)
 15. KARTOGRAFYA (-)
 16. KOZMOLOJİ (EVRENBİLİM) (-)
 17. KRONOLOJİ
 18. PSİKOLOJİ (-)
 19. SANAT
 20. SİNEMA- FİLM
 21. SİYASET BİLİMİ
 22. SOSYOLOJİ  (-)
 23. STRATEJİ  
 24. TARİH
 25. TEOLOJİ/İLAHİYAT/MİTOLOJİ
 26. YÖNETİM BİLİMİ
                         (-) henüz inceleme bulunmamaktadır.


                         @agaoglulevent
                         agaoglulevent@gmail.com
                         blogger: leventagaoglu.blogspot.com.tr

                         LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

                         Hiç yorum yok:

                         Yorum Gönder