23 Aralık 2016 Cuma

Doğu'nun Batılılaştırılması

 1. KUZEY AMERİKA'nın keşfi ve talan edilerek Asya'lı kavimlerin katledilmesi (1492)
 2. GÜNEY AMERİKA'nın Latinleştirilmesi
 3. JAPONYA: Newton'un 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu kitap İngilizce'den önce Japonca'ya tercüme edilmiştir  ve 350 yıla yaklaşan Japon teknolojik gelişmesini başlatmıştır. 
 4. HOLLANDA'NIN FETİHLERİ: Birleşik Doğu Hindistan Şirketi (VOC) Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma, 1602-1799 Birleşik Doğu Hindistan Şirketi (VOC) Baş Müsteşar Johan van Oldenbarnevelt profesyonelce düşünerek şirketleşmeye gitme adımını attı ve Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi'ni (VOC) kurdu. 20 Mart 1602'de bu şirket, Ümit Burnu'ndan itibaren Asya sularında bütün ticaret alanlarında Hollanda tekeli oluşturdu. Şirket, Cumhuriyet adına anlaşmalar imzalama, savaş yapma ve fethedilen bölgeleri yönetme yetkisine sahip oldu.
 5. PORTEKİZ COĞRAFİ KEŞİFLERİ (1415-1542)  15. ve 16. yüzyılda Portekizliler tarafından dünya çapında özellikle denizde yapılan coğrafi keşifleri tanımlar. Bu dönemde Portekiz, Afrika Kıtasının etrafını Ümit Burnu yoluyla dolanıp Hindistan’a giden doğu yolunu keşfetmiş, bu sayede Güneydoğu Asya’nın neredeyse tamamıyla temas kurmuş, Afrika’nın bazı bölgelerini sömürgeleştirmiş, Brezilya’yı keşfetmiş ve Çin’e, Avrupa’dan giden ilk ticari ve diplomatik elçileri göndermiştir. 
 6. RUSYA: Rus Çarı Deli Petro tarafından 1700 yılında
 7. Avrupa şehirlerine benzer yeni bir şehir (Sankt Petersburg) kurmakla uğraştı. 
 8. HİNDİSTAN: Doğu Hindistan Şirketi (İngilizce: East India Company) veya İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Doğu Hint Adaları'yla ticaret amacıyla kurulmuş olan; ama daha çok Hint altkıtasıyla ticaret yapan bir İngiliz (1707'den sonra Britanya) anonim şirketiydi. Doğu ve Güneydoğu Asya'da bir ticaret tekeli olarak ortaya çıkan şirket zamanla politik bir oluşum hâline geldi.18. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar Britanya emperyalizminin bir aracı olarak kullanıldı. 19. yüzyılda Çin'deki faaliyetleri Britanya etkisinin Çin'e yayılmasında etkili oldu. http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/03/hindistan-seyahati-tamil-nadu-ve-mumbai.html
 9. ÇİN; "Buraya köpekler ve Çinliler giremez" Şangay'da bir Restaurant (19.yy)
 10. LONDRA tarafından 19.yy dan başlayarak Doğu'nun; Uzak Doğu, OrtaDoğu, Yakın Doğu olarak bölümlendirilmesi.
 11. İRAN: Türk Hanedanlar'dan Pehlevi Hanedanı ile Fars Hanedanlar'a Geçiş (1925) 
 12. TÜRKİYE; Alfabe'nin Latinleştirilmesi (1928)

       Hiç yorum yok:

       Yorum Gönder