24 Ocak 2017 Salı

20 Kurucu Düşünürümüzün geliştirdiği 50 Bilim Dalı (MÖ 234 - MS 1321)

FEN BİLİMLERİ (15)

1 Algoritma: Harezmi
2 Astronomi:  Harezmi, Farabi, Biruni, İbni Sina, Ömer Hayyam
3 Cebir: Harezmi
4 Doğa Bilimleri:  Biruni
5 Farmakoloji: Biruni
6 Fizik: Biruni, İbni Sina
7 Jeodezi : Biruni
8 Kimya: Biruni, İbni Sina
9 Kozmoloji: Oğuz Kağan
10 Logaritma: Harezmi
11 Matematik: Harezmi,  Biruni, Ömer Hayyam
12 Müzik: Farabi, İbni Sina
13 Programlama YöntemBilimi: Harezmi
14 Tıp: Biruni, İbni Sina, Yusuf Has Hacip
15 Trigonometri: Harezmi

SOSYAL BİLİMLER (28)

1 Ansiklopedi: Kaşgarlı Mahmut
2 Antropoloji: Biruni
3 Coğrafya Harezmi, Kaşgarlı Mahmut
4 Devlet Yönetimi: Oğuz Kağan, Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan, Kültigin, Yusuf Has Hacip, Nizam ül Mülk
5 Dil Felsefesi:  Farabi
6 DilBilim : Kaşgarlı Mahmut
7 Din Felsefesi: Farabi, Hacı Bektaşı Veli
8 EğitimBilim:  Yusuf Has Hacip, NizamülMülk
9 Epistemoloji:  Farabi, Gazali
10 Etik: Yusuf Has Hacip
11 Felsefe: Farabi, Biruni, İbni Sina, Ömer Hayyam, Gazali
12 Garbiyatçılık: Maturidi, Ahmet Yesevi
13 Hindoloji: Harezmi, Biruni
14 Mantık: Farabi, İbni Sina, Gazali
15 Metafizik:  Farabi, İbni Sina
16 Mitoloji : Oğuz Kağan
17 Psikoloji:  Farabi, Biruni, İbni Sina
18 Savaş Sanatı: Oğuz Kağan, Bilge Tonyukuk,  Bilge Kağan, Kültigin
19 Seyahatname: Biruni
20 Sinoloji : Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan, Kültigin
21 Siyaset Bilimi:  Farabi,  NizamülMülk
22 Siyaset Felsefesi: Farabi
23 SözlükBilim: Kaşgarlı Mahmut
24 Strateji: Bilge Tonyukuk
25 Şarkiyatçılık: Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan,  Kültigin,  Harezmi, Biruni
26 Tarih: Harezmi, Biruni
27 ToplumBilim: Bilge Tonyukuk, Farabi, Biruni
28 Türkoloji:Kaşgarlı Mahmut

DİN BİLİMLERİ (5)

1 Fıkıh (İslam Hukuku): Ebu Hanife, Maturidi, Gazali, Şeyh Edebali
2 Hadis: Şeyh Edebali
3 Kelam: Ebu Hanife, Maturidi, Gazali
4 Tasavvuf: Gazali, Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre
5 Tefsir: Maturidi, Şeyh Edebali 

SANAT (2)

1 Edebiyat
2 Şiir: Yusuf Has Hacip, Ömer Hayyam, Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre

Dört Düşünür  ve Medeniyet İstasyonları:
 • Musa El Harezmi,
 • Farabi,
 • El Biruni,
 • İbni Sina
780-1037 yılları arasındaki 250 yıllık dönemde yaşayan bu dört düşünür, Kurucu Düşünürlerimizin en üretkenleri idiler ve 30 bilim dalında eserler verdiler. Harezmi ve Biruni, Hindoloji bilimini kurarak devasa Hind Medeniyeti'nin bilgilerini bizlere kazandırdılar.

Oğuz Kağan, Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan ve Tonyukuk ile Çin Medeniyet bilgilerini edinen Türk Tefekkürü ardından Hint ve İran Medeniyetini de sentezlemiştir. Tüm bu Medeniyet istasyonlarında uzun yüzyıllar boyunca ikamet edilmiş ve bilgilerimiz derinleştirilmiştir.

Kasrı Şirin Antlasması ve takibeden Mısır Seferi, Doğu ve Türkistan kaynaklarının yolunu tıkamış, düşüncemizin donmasına sebep olmuş; boşluk Güney'den (Mısır) aktarılan sosyolojimize aykırı Eşarilik ile doldurulmuştur.

20 Kurucu Düşünürümüzün coğrafyaları Büyük Asya'yı bir uçtan uca kateden 10 kadim ülkedir;
 1. Çin
 2. Moğolistan
 3. Kırgızistan
 4. Kazakistan
 5. Hindistan
 6. Afganistan
 7. Özbekistan
 8. İran 
 9. Irak
 10. Türkiye
20 Kurucu Düşünürün katkısı;
 • Fen Bilimleri: 15 bilim dalında
 • Sosyal Bilimler: 28 bilim dalında 
 • Din Bilimleri:  5 din bilim alanında
 • Sanat&Edebiyat: 2 sanat&edebiyat dalında

Toplam 50 dal..

50 dal sayısının gösterdiği gerçek, bir zamanlar bilim ve sanat dallarında sürekli gelişen bir çizgide imişiz. 

Maveraünnehir'deki Fars kültür çevresi nasıl Türkistan'a dönüştüyse, Anadolu'daki Rum kültür çevresi de Türkiye'ye dönüşmüştür.

Türk’ün tefekkür dünyası'nın genişliğini en kısa zamanda kavrayabilmek ümidiyle....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder