7 Ocak 2017 Cumartesi

Kurucu 20 Düşünürümüzün Coğrafyaları

Türkiye'nin Düşünce Gündeminde kendi sosyolojimiz ve medeniyet coğrafyalarımız hep gözardı edilmektedir. 

Bilhassa Kuzey Atlantik istihbarat servisleri düşünce dünyamızı bir oyun tahtasına çevirmişler ve zihinleri sürekli satın almaktadırlar. 

Batı, Kuzey ve Güney'den tercüme eserler ile zihinler esir alınmıştır.

Düşünce Pınarlarımız, Kaynaklarımız ise Doğu'da, Büyük Asya'da yer alan 7 ülkedir. Türkistan coğrafyalarındaki bu ülkenin fikir pınarları Türkiye'nin ruhunu meydana getirmişlerdir.   Herbiri diğerini beslemiştir. 

Kurucu 20 Düşünürümüzün coğrafyaları en doğuda Moğolistan'da yer almaktadır ve Bilge Tonyukuk, Yazıtı ile Sıfır Taşımızı anıtlaştırmıştır.

 1. Türkiye: Şeyh Edebali. Yunus Emre
 2. Özbekistan: Ebu Hanife. Harezmi. Maturidi. İbni Sina
 3. İran: Herekani. Biruni. NizamülMülk. Gazzali.Hacı Bektaşı Veli
 4. Kazakistan: Farabi. Yesevi
 5. Afganistan: Mevlana
 6. Kırgızistan: Yusuf Has Hacip
 7. Çin: Tonyukuk. Kaşgarlı Mahmut
 8. Moğolistan: Oğuz Kağan. Bilge Kağan. Kültigin
Düşünürlerimizin coğrafyaları İran ve Özbekistan'ın başını çektiği 8 ülkeye dağılmıştır.
 1. İran: 5
 2. Özbekistan: 4
 3. Moğolistan: 3
 4. Çin: 2
 5. Türkiye: 2
 6. Kazakistan: 2
 7. Kırgızistan: 1
 8. Afganistan: 1
türkistan ve türkiye harita ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder