7 Ocak 2017 Cumartesi

Mezhepler ve Medeniyetler İttifakı


  1. Türkiye
  2. İran
  3. Azerbaycan
  4. Irak
  5. Suriye
  6. Lübnan

Birbirine komşu  ülkedeki Türklerin mezheplerinin eşit dağılımı, Türkiye'yi mezhepler ve medeniyetler ittifakının merkez ülkesi haline getirmektedir.


Araplar ağırlıklı Sünni, İranlılar ise ağırlıklı Şii olmalarına rağmen; Türkler’de mezhepler dengeli dağılım göstermektedir.   İran Türklüğü&Jeokültürel Boyut


Türk - Arap İlişkileri Tarihi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder