8 Ocak 2017 Pazar

İZM ve Î (şapkalı i) FARKI: BATASI BATICILIK ve "IŞIK DOĞUDAN GELİR" FARKLILIĞIDIR.

MÜTEFEKKİRLERİN 1000 YILLIK ALAMETİ FARİKASI
KERAMET LAKAP'da
ŞAPKALI İDİ


 1. Ceyli (....- 847)
 2. Meruzi
 3. Harezmi
 4. Buhari
 5. Tirmizi
 6. Maturidi
 7. Farabi
 8. Hocendi
 9. Buzcani
 10. Biruni
 11. Kaşgari
 12. Nesefi
 13. Hemedani
 14. Gazzali
 15. Yesevi
 16. Cezeri
 17. Yükneki
 18. Sühreverdi
 19. Tusi
 20. Edebali
 21. Rumi
 22. Konevi
 23. Nakibendi
 24. Küşteri
 25. Meragi
 26. Nevai..
 27. Fuzuli
 28. Mısri
 29. Gelenbevi 1730-1790
 30. Nursi 1878-1960


TEFEKKÜR COĞRAFYAMIZIN 30'u AŞKIN KOORDİNATLARIDIR ....

REDD VE İNKAR


Tarihi ve coğrafyayı; zaman ve mekanı inkar edenleri (^) ele vermiştir.  O şapkalı İ, ecdad mütefekkirlerimizin şifresidir.  

İstanbul'un zelil işgaline sebep olup da, Amerikan işgal gemilerinin fotoğraflarını yokedenlerden, o şapkalı İ'yi lakaplarnda taşıyanlar İLANİHAYET hesap soracaklardır.

2400 yılı tarihten silenler; Ceyl, Merv, Harezm, Buhara, Tirmiz, Maturid, Farab, Hocend, Buzcan, Birun, Kaşgar ve daha nice şehir ve beldeler; İ o coğrafyaların müellifidir.

2400 yılı karartıp unutturup, DEVLET-İ ALİYYE'den sonraki, son yüzyılı yüceltenlerin gafleti, sözlerine "5000 yıllık Çin Medeniyeti" diyerek başlayan اÇin'lilerin haklı gururları karşısında erimeye mahkumdur.

PUSULA-ROTA

Pusula aleti, tüm yönler için bir yol göstericidir.
Yönlerden sadece birisini gösteren pusulalar, kullananı yanlış yöne sevkeder.
İnsann pusulası da KALB'idir; kalp, tüm organizmayı yönlendirir.
Kalpsiz tefekkür de anlamsızdır.
İnsanlar imanda (KALP) ittifak ederler.
Türk'ün rehberi; tüm yönleri varyasyonlarına kadar gösteren, tarihle zenginleşmiş pusulasıdır.


Pusulasız olan, koridorlarda kaybolur, başkalarının rotasından gider. 
Kendi rotamızı kendimiz çizelim, koridor olmayalm.
Bize çizilen rotaların dışına çıkalım.
Pusulası tek yönü gösterenin, rotasını da başkaları çizmiştir demek ki..  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder